Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Іпотечний ринок»

Переваги та недоліки кредитування майна

Карточка работы:59413б
Цена:
Тема: Переваги та недоліки кредитування майна
Предмет:Іпотечний ринок
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківські операції
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ. 1. Виникнення та розвиток іпотечних правовідносин. 2. Переваги та недоліки застави нерухомого майна. Висновки. Література.
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Як правило, успішний розвиток іпотеки стає можливим лише при виділенні спеціального блоку законів і постанов, що регламентують зміст і порядок здійснення іпотечних операцій їхніми учасниками. До економічних факторів, що впливають на розвиток іпотечної системи, відносяться: загальний рівень розвитку кредитно-фінансового ринку і ринку цінних паперів в країні, твердість валюти і рівень інфляції, платоспроможність населення, що визначає загальний масштаб і динаміку ринку нерухомості. Особливе значення в цій групі факторів має розвиток системи страхування всіляких економічних ризиків, пов'язаних з іпотекою. При цьому для нормального розвитку іпотеки необхідним є страхування самих об'єктів нерухомості, життя позичальників і кредитів, що їм видаються, а також страхування ліквідності і прибутковості цінних паперів, забезпечених заставними на нерухомість. Історичні умови і фактори також можуть впливати на розвиток і форми іпотечної системи. Особливу роль при цьому мають традиції нагромадження коштів чи їхня відсутність, а також відношення населення до кредиту. Значний вплив на конкретні форми розвитку іпотеки спричинюють особливості історії формування земельного ладу, специфічні моменти розвитку і реалізації економічної думки. Різноманіття всіх розглянутих вище факторів послужило основою для утворення у світі десятків різновидів і варіантів організації іпотечного кредитування. При цьому є багато країн, де різні схеми і варіанти організації іпотечного кредитування реалізуються одночасно і не виключають один одного, орієнтуючись на свою власну нішу. Більш того, дуже часто розходження між тими чи іншими різновидами в принциповому плані не є істотними. У зв'язку з цим, вивчаючи й аналізуючи світовий досвід іпотечного кредитування, дуже важливо не потонути в подробицях, а за різними елементами іпотечного механізму побачити специфіку економічних відносин.
Объём работы:
14
Выводы:Сьогодні існує декілька загальних схем іпотечного фінансування - ринкова, дотаційна (коли з бюджету виділяються ті ж самі кредити), корпоративні схеми. Але саме головне сьогодні - щоб кредити були вигідними для банків. Адже навіть використовуючи бюджетні кошти, кредит можна зробити вигідним для банку. Сьогодні у банків є ризик, пов'язаний з низькою платоспроможністю населення. І бюджетні кошти можна використовувати ефективно, компенсуючи банкам ці ризики, субсидуючи ставку по комерційним кредитам чи компенсуючи початковий внесок позичальників, тим самим сприяти зростанню кредитних портфелів. Тобто можливість населення отримати пільговий кредит теж певним чином відображається на можливостях ринку. Необхідно відзначити, що якщо існує ситуація, при якій в країні гостро стоїть проблема дефіциту інституційних інвесторів (пенсійні фонди, страхові компанії з їх резервами, трастові компанії та ін.), а перед банками гостро стоїть проблема ліквідності в довгостроковій перспективі, то ця ліквідність повинна якимось чином гарантуватись центральним банком. Виникає необхідність існування механізмів, які знімали б, мінімізували ризики ліквідності з банків, ризики процентних ставок, кредитні ризики. Якраз функція центральних банків як кредиторів кінцевих інстанцій дає надію комерційним банкам, що ці ризики будуть закриті. Сьогодні ринок іпотечного кредитування в Україні структурований приблизно таким чином - великі банки контролюють понад 2/3 ринку, тобто концентрація всіх операцій відбувається у великих банках, які мають розгалужену філіальну сітку і міцні корпоративні зв'язки з будівельними організаціями. Ці банки знають про існування всіх ризиків, про які говорилось вище, і намагаються цими ризиками управляти. Якщо говорити про участь іноземного капіталу на ринку іпотечного кредитування в Україні, то слід зауважити, що іпотечні зобов'язання викликають інтерес з боку нерезидентів. Це говорить про те, що одним з варіантів інвестування в країну може бути ринок іпотечних кредитів. Сьогодні банки нерезидентів та міжнародні фінансові компанії розглядають бізнес-проекти, пов'язані з участю капіталів на ринку іпотечного кредитування. Національний банк України не виключає розробку програми, яка могла б сприяти отриманню кредитів в національній валюті за розумними ставками і одним з активних учасників цієї програми може стати Європейський банк реконструкції та розвитку.
Вариант:нет
Литература:1. Евтух А. Т. Ипотека: теория и практика. –Луцк: Медиа, 2003. –467 с. 2. Карманова И., Савченко Е. Организанизация жилищного финансирования в США // Фин. Украина – 2006. – 15 окт. 3. Косарева Н., Страйк Р. Развитие жилищного кредитования в России - М.: Ин-тут экономики города. Агентство междун. развития США, 2004. – 27 с. 4. Кудрявцев В., Кудрявцева Е. Основы организации ипотечного кредитования- М.: Высш. шк., 2007. – 64 с. 5. Лексис В. Кредит и банки / Пер. с нем. Ф. Лихачевский. - М.: Перспектива, 2004. – 118 с. 6. Михалевский Д.И. Ипотечные банки Германии и финансирование жилищного строительства. - СПб.: Фин. изд-во, 1925. – 99 с. 7. Михайлов Е.Д. Ипотечное финансирование в США //США: экономика, политика, идеология. - 2003. - №1. 8. Рябченко Л. Ипотечное кредитование: проблемы и перспективы // Деньги и кредит. - 2007. - №3. 9. Смирнов В. В., Лукина З. П. Ипотечное жилищное кредитование – М.: Изд. дом «Аудитор», 1999. – 112 с. 10. Страйк Р., Косарева Н., Сучков А. Жилищное ипотечное кредитование в условиях современной России // Деньги и кредит . - 2005. - №8. 11. Экономика недвижимости / Под ред. В. Ресина. ? М.: Дело, 2002. -328 с. 12. Struyk R., I. Hegedus, Heller M., Mark I., Tosics I. The Housing Sector in Budapest: Housing Finance and the Real Estate Sector. - Washington, DC: Urban Institute, 2002.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (14)