Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Організація виробництва / Операційний менеджмент»

Курсова робота з предмету "Організаця виробництва", НТУ

Карточка работы:2642ф
Цена:
Тема: Курсова робота з предмету "Організаця виробництва", НТУ
Предмет:Організація виробництва / Операційний менеджмент
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Менеджмент
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Транспортний Університет (НТУ)
Содержание:1. Вступ 3 1.1. Природно-кліматичні умови виробництва 5 1.1.1. Загальна характеристика виробництва 5 1.1.2. Рельєф місцевості 5 1.1.3. Ґрунтові умови 5 1.1.4. Рослинність 6 1.1.5. Гідрологія, гідробіологія 7 1.1.6. Інженерна геологія 7 1.2. Виробничі господарчі умови районного будівництва 11 1.2.1. Постачання будівництва дорожньо-будівельними матеріалами. 11 1.2.2. Постачання будівництва допоміжними ресурсами 12 2. Аналіз конструктивних елементів і обсяг основних видів дорожньо-будівельних робіт. 13 2.1. Основи технічних та конструктивних параметрів дороги 13 2.2. Зведена відомість обсягів основних видів дорожньо-будівельних робіт 14 2.3. Лінійна схема організації будівництва і характерні ділянки виконання дорожньо-будівельних робіт 17 3. Обґрунтування термінів будівництва дороги і методу організації робіт 18 3.1. Розрахунок річного фонду робочого часу 18 3.2. Структура об’єктного потоку 20 3.3. Структура періоду розгортання об’єктного потоку 21 3.4. Обґрунтування темпу об’єктного потоку 26 3.5. Розрахунок ефективності застосування поточного методу організації робіт 26 4. Розрахувати потреби матеріально-технічних трудових ресурсів для будівництва дороги. Формування будівельних підрозділів . 28 4.1. Підготовка території 28 4.2. Штучні споруди 30 4.3. Земляні полотна 36 4.4. Дорожній одяг 42 4.5. Облаштування дороги (знаки, розмітки ) 48 4.6. Зведена відомість організації будівництва доріг 50 4.7. Структура шляхо-будівельного управління 52 5. Розрахувати потреби та організації роботи автотранспорту 53 6. Оцінка економічної ефективності проектних і організаційних рішень 56 7. Висновки 59 8. Список літератури 60  
Курс:4
Реферат:
Язык:українська
Вступление:1. Вступ Організація будівельного виробництва повинна забезпечувати цілеспрямованість організаційних, технічних і технологічних рішень і заходів на виконання зобов’язань по контрактах на будівництво об’єктів при дотриманні виробничо–господарських, економічних та інших інтересів учасників будівництва. В умовах ринкових відносин особливого значення набувають питання наукового будівельних планів, досконалої організації дорожніх робіт, ефективного використання всіх видів ресурсів, управління ходом виконання будівельно-монтажних робіт. Проектування організації будівництва автомобільних доріг передбачає: – використання найновіших технологічних процесів, забезпечуючи високу якість будівельної продукції; комплексну механізацію і автоматизацію робіт; – використання прогресивних форм і методів виконання дорожніх робіт; – виконання правил виробничої санітарії, техніки безпеки і пожарної безпеки; - врахування вимог охорони природних ресурсів і їх раціонального використання. Метою курсового проекту є поглиблене вивчання технології будівництва дорожніх одягів автомобільних доріг, підготовка студента до самостійного рішення інженерних задач з використанням новітніх досягнень науки і техніки. Задачами курсового проекту є: - закріплення і поглиблення теоретичних знань по спеціальних і суміжних дисциплінах; - практичне застосування знань загальнотеоретичних дисциплін при рішенні конкретних задач організації технологічного процесу по спорудженню дорожніх одягів; - подальший розвиток навичок самостійної роботи зі спеціальною і довідковою літературою; - придбання практичних навичок техніко-економічного обґрунтування прийнятих рішень по організації технологічного процесу. В курсовому проекті слід розрахувати кількість ресурсів (трудових, технічних, матеріальних), визначити строки та організувати будівництво дороги у Рівненській області за допомогою нормативних документів ДБН. Результатом виконання проекту є інформація про сумарні витрати трудових, технічних, та матеріальних ресурсів, необхідних для будівництва автомобільної дороги ІІ категорії довжиною 30 км у Рівненській області.  
Объём работы:
57
Выводы:7. Висновки В роботі було проведено розрахунок основних параметрів дорожньо-будівельних робіт по будівництву ділянки дороги 2 категорії довжиною 30 км в Рівненській області. Потрібна кількість матеріалу для будівництва дороги визначається за ДБН Д 2.2-27-99. В роботі розраховано основні види робіт, терміни та потребу в матеріально-технічних та трудових ресурсах. Завершення дорожньо-будівельних робіт відбувається після контролю якості побудованого дорожнього полотна.  
Вариант:нет
Литература:8. Список літератури 1. Державні будівельні норми України ДБН. Д.. 2.2.-1-99 Збірник 1 «Земляні роботи» 2. Державні будівельні норми України ДБН Д.2.2. - 30 – 99 Збірник 30 “Мости і тунелі” 3. Державні будівельні норми України ДБН Д.2.2. - 27 – 99 Збірник 27 “Автомобільні дороги” 4. Сиденко В.М., Батраків О.Т. «Технологія будівництва автомобільних доріг» ч.ІІ – К: Вища школа, 2001 р. 5. Любченко В.О., Коркушко Н.М. – Методичні вказівки до курсового проекту “Технологія й організація будівництва дорожнього одягу автомобільних доріг”. ХАДІ. 6. Зинченко В.Н., Титарь В.С. – Методичні вказівки на вибір основних машин для будівництва автомобільних доріг у курсових проектах і дипломних проектах. Х: ХАДИ, 2004 р. 7. Калита П.Я. Системы качества и международные стандарты ИСО серии 9000. – К.: Украинская ассоциация качества, 2006. – 181 с. 8. Окрепилов В.В. Всеобщее управление качеством: Учебник. – СПб., 2006. – Ч.1. 9. Кириченко Л.С., Чернухіна Н.М. Сертифікація та якість продукції в сучасних умовах господарювання: Навчальний посібник. – Львів; 2005. – 280 с. 10. http://www.ukravtodor.gov.ua/ - офіційний сайт Укравтодору.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (207)