Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Міжнародна інвестиційна діяльність»

Визначити порядок оформлення та видачі інвестиційного кредиту фізичним особам

Карточка работы:59352б
Цена:
Тема: Визначити порядок оформлення та видачі інвестиційного кредиту фізичним особам
Предмет:Міжнародна інвестиційна діяльність
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание:Вступ 3 Сутність державного кредиту 4 Умови отримання державного кредиту на житлове будівництво 6 Порядок надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти 9 Висновок 12 Список використаної літератури 14
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Державний кредит — це специфічна форма кредитних відносин, у яких позичальником є держава, а кредиторами — юридичні або фізичні особи. Економічним призначенням державного кредиту є акумуляція державою коштів на основі принципу повернення для фінансування державних видатків. Державний кредит дозволяє державі як позичальнику використовувати додаткові грошові ресурси для покриття бюджетного дефіциту без здійснення з цією метою грошової емісії. Розвиток державної форми кредиту має тривалу історію. Така форма кредиту виникла з появою держави, яка почала використовувати одержані в такий спосіб кошти на покриття військових та інших надзвичайних видатків. Із встановленням міжнародних зв'язків між різними країнами поруч з внутрішнім державним кредитом починає розвиватися система міжнародного державного кредитування. У різних країнах до практичного запровадження державного кредиту залучаються різні структури: Міністерство фінансів, Державне казначейство, Центральний банк, Міністерство економіки тощо. Як правило, держава використовує грошові позики, хоча іноді застосовуються й натуральні позики, які погашаються продуктами. У 20-х роках в Радянській Росії застосовувалися хлібні та цукрові позики. Розміщуються державні позики переважно за підпискою серед фізичних та юридичних осіб, через банки, шляхом продажу на біржі та з аукціонів. Для фізичних та юридичних осіб державний кредит є формою заощадження, інвестування коштів у державні цінні папери, які приносять гарантований доход.
Объём работы:
13
Выводы:Державний кредит сприяє економічному розвиткові країни, якщо кошти, мобілізовані в бюджет за його допомогою, спрямовуються на фінансування виробничих програм, будівництво нових підприємств, модернізацію і технічну реконструкцію діючих потужностей. Навпаки, економічний розвиток гальмується, якщо кошти, отримані від випуску облігацій державних позик, спрямовуються на погашення і виплату відсотків за попередніми позиками. Державний кредит, що має невиробничий характер, лише примножує економічні негаразди суспільства. Ситуація значно погіршується, коли для покриття зростаючих відсоткових та інших платежів за державними позиками доводиться залучати додаткові бюджетні кошти, що отримуються шляхом посилення податкового тягаря на виробників. Крім того, надмірно висока доходність державних цінних паперів спонукає комерційні банки вкладати в них переважну частку своїх коштів замість того, щоб інвестувати (кредитувати) національне товарне виробництво. Держава використовує позики, щоб забезпечити себе додатковими фінансовими коштами, які не можна зібрати за допомогою податків. Необхідність збільшення обсягів державного внутрішнього запозичення зумовлюється завданнями здійснення невідкладних державних видатків. Юридичною основою державних позик, як і банківських, є договір. Саме добровільний і договірний характер державних позик відрізняє їх від одностороннього й суворо примусового характеру податків. Замість наданих у розпорядження держави на певний строк коштів кредитори отримують документи — державні цінні папери, які надають їм певні фінансові переваги. Результатом запровадження державного кредиту є формування ринку державних цінних паперів. Переваги в наданні пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла визначатиметься за допомогою рейтингування потенційних позичальників.Це закріплено відповідною інструкцією Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву", наказ про затвердження якої зареєстрований Міністерством юстиції 11 листопада 2005 року. Згідно з документом, найбільшу вірогідність отримання житлового кредиту мають подружжя, в яких чоловік або дружина користуються правом першочергового або позачергового надання житлових приміщень (наприклад, військові або ті, хто отримав призначення на роботу в іншому місті). Крім того, значна перевага надається тим молодим громадянам, які мають учені звання або ступені (професори, доценти, кандидати та доктори наук). При цьому шанси таких сімей на отримання кредиту збільшуються з кількістю їхніх дітей. До цього ж, вищий рейтинг отримають неповні сім'ї (які складаються з матері або батька і дитини (дітей), у яких мати або батько є молодим вченим). Молоді спортсмени, які мають найвищі досягнення на офіційних національних та міжнародних змаганнях і які включені до складу збірних команд України обіймають третю позицію в рейтингу надання кредитів. Водночас, ця Інструкція не застосовується у разі надання кредиту за рахунок коштів підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, а також за рахунок коштів місцевих бюджетів, якщо інше не визначено рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.
Вариант:нет
Литература:1. Василик О.Д. Теорія фінансів. –К.: Ніос, 2000. –416 с. 2. Кириленко О.П. Фінанси. –Тернопіль, 1998. –с.165 с. 3. Опарін В.М. Фінанси. –К, 1999. –164 с. 4. Сабанти Б.М. Теория финансов. –М.: Менеджер, 1998. –168 с. 5. Теория финансов: учебное пособие / Под ред. М.Е. Заяц, М.К. Филенко. –Минск: Вышейшая школа, 1997. 6. Финансы / Под ред. А.М. Ковалевой. –М.: Финансы и статистика, 1996. 7. Финансы /Под общ. ред. Л.А. Дробозиной. –М.: Финансы, Юнити, 2000. –527 с. 8. Финансы и кредит. Учебное пособие / Под ред. А.Ю. Казака. –Екатеринбург, 1994. 9. www.parliament.org.ua. 10. www.library.if.ua (Афанасьєв. „Форми та види кредиту”). 11. http://redhat9.niss.gov.ua/Table/Tbl171104/003.htm (Матеріали круглого столу на тему „Боргова політика України: стан, проблеми та перспективи”).
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (58)