Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Визначення показників для оцінки фінансового стану банків

Карточка работы:59341б
Цена:
Тема: Визначення показників для оцінки фінансового стану банків
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Задача
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 5 2.1. Характеристика задачі 5 2.2. Вихідна інформація 7 2.4. Математичний опис: 10 3. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЦЕС АВТОМАТИЗОВАНОГО РІШЕННЯ ЗАДАЧІ 11 ВИСНОВОК 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13 ДОДАТОК 1 14 ДОДАТОК 2 15
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Банківська система - одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки. Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці. Сьогодні, в умовах розвинутих фінансових, товарних ринків, структура банківської системи різко ускладнюється. З’явились нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти і методи обслуговування клієнтів. Українські банки змушені працювати в умовах підвищеного ризику, тому вони частіше, ніж їх закордонні колеги, бувають в кризових ситуаціях, приклади яких не зникають зі сторінок періодики. Причому більшість таких випадків пов’язана з неадекватною оцінкою банками власного фінансового стану, а також надійності і стійкості їх основних клієнтів і партнерів по бізнесу. Фінансовий стан банку - це комплексне поняття, яке відображає систему показників, які характеризують наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів. В даній контрольній роботі буде розглянуте вирішення задачі, яка безпосередньо стосується визначення показників для оцінки фінансового стану банків. Інформація, яка є вихідною при вирішенні цієї задачі, використовується для визначення та аналізу фінансового стану банків. Саме тому, виникає необхідність в швидкому та достовірному отриманні результативних даних при вирішенні поставленої задачі. Слід зазначити, що в ході вирішення даної задачі, користувач оперує великою кількістю даних, а саме: дані по звітності, нормативні значення розрахованих показників, безпосередньо розраховані показники та відхилення від нормативів тощо. Обробка цих даних займає велику кількість часу. Це веде до зменшення продуктивності праці робітників відповідного відділу валютної міжбанківської біржі. Тому для збільшення ефективності необхідно автоматизувати цей процес. Автоматизація веде до покращення умов праці та до підвищення якості розрахунків. Будь-які помилки, які можуть бути допущені при обробці вхідної інформації відобразяться на подальших розрахунках, дані яких використовуватимуться при аналізі та контролі діяльності комерційного банку. Різні організації використовують на практиці різні методики та форми представлення вихідної інформації. Наявність розробленої методики дала б можливість полегшити працю робітників та своєчасно отримувати повну й точну інформацію про фінансовий стан комерційного банку. Розробка програмного забезпечення визначення показників для оцінки фінансового стану банків дасть змогу раціонально використовувати робочий час та отримувати необхідну інформацію швидко і в її достовірнішому вигляді.
Объём работы:
12
Выводы:Підводячи підсумки щодо проведеної роботи слід зазначити, що в контрольній роботі була розглянута необхідність застосування автоматизованої обробки даних при вирішенні задачі щодо визначення показників для оцінки фінансового стану банків. В ході виконання контрольної роботи була розроблена постановка задачі, описана вхідна інформація із зазначенням масивів, які використовуються при її вирішенні; схематично представлена інформаційна модель задачі; розглянута вихідна інформація із прикладом вихідного документу, який є результатом вирішення даної задачі. В ході вирішення задачі були також розроблені математичний опис із зазначенням та описом формул, за якими розраховуються необхідні дані для вирішення задачі та алгоритм вирішення. Автоматизація вирішення задачі щодо визначення показників для оцінки фінансового стану банків вирішує ряд проблем, основні з яких: тривалість обробки інформації і одержання вихідних форм, низька оперативність одержання результатної інформації з обробкою її обсягів, низька якість обробленої інформації. Розроблена система відрізняється простотою і зручністю в експлуатації. Сьогодні автоматизація задач повинна задовольняти ряду потреб: постійні терміни видачі вихідних форм (машинограм), зниження трудомісткості і вартості обчислювальних робіт, що виконуються. Впровадження системи дозволило підвищити ефективність робіт, що виконуються. Використання даної інформаційної системи дозволить використовувати обчислювальну техніку з максимальною ефективністю, знизити трудомісткість праці фінансистів, позбавити їх від зайвої праці. Засоби роботи в мережі дозволять зробити всі розрахунки та звіти більш зручними для сумісного використання.
Вариант:нет
Литература:1. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 2. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи.. — К.: КНЕУ, 2000. — 220 с. 3. Информационные системы в экономике / Под ред. проф. В. В. Дика. —М.: Финансы и статистика, 1996. 4. Податки і бюджет: комп'ютерна технологія / Под ред. А. I. Барикіна. — Львів, 1995. 5. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. - 239 с. 6. Скрипкин К. Г. Финансовая информатика. — М.: ТЕИС, 1997. — 160 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)