Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Облік операцій на міжнародній валютній біржі

Карточка работы:59342б
Цена:
Тема: Облік операцій на міжнародній валютній біржі
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Задача
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:1. Вступ 3 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 5 2.1. Характеристика задачі 5 2.2. Вихідна інформація 7 2.3. Вхідна інформація 9 2.4. Математичний опис: 10 3. Технологічний процес автоматизованого рішення задачі 11 Висновок 12 Додаток 1 13 Додаток 2 14 Список використаної літератури 15
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:На міжбанківській валютній біржі України дозволяється здійснювати операції лише суб'єктам цієї біржі, до яких належать: - Національний банк України; - уповноважені банки (комерційні банки, які отримали ліцензію Національного банку України на право здійснення операцій з валютними цінностями); - уповноважені фінансово-кредитні установи (які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями); - валютні біржі. Уповноважені банки та уповноважені фінансово-кредитні установи здійснюють операції з купівлі-продажу іноземних валют на міжнародних валютних біржах відповідно до правил, що встановлені на цих біржах, та нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України. Можна зробити висновки про те, що обсяги операцій, які щоденно проводяться на біржі доволі великий та потребує автоматизованого вирішення задач обліку задля того, щоб зробити цей процес більш швидким, кваліфікованим та з раціональним використанням залучених ресурсів. В даній контрольній роботі буде розглянуте вирішення задачі, яка безпосередньо стосується обліку операцій на міжбанківській валютній біржі: це операції з купівлі та продажу іноземних валют. Інформація, яка є вихідною при вирішенні цієї задачі, використовується для аналізу діяльності міжбанківської валютної біржі. Саме тому, виникає необхідність в швидкому та достовірному отриманні результативних даних при вирішенні поставленої задачі. Слід зазначити, що в ході вирішення даної задачі, користувач оперує великою кількістю даних, а саме: суми по операціях, де фігурує той чи інший суб’єкт міжбанківської валютної біржі, фіксується кожна операція будь-то з купівлі або продажу, із зазначенням курсу по яком продається (купується) іноземна валюта, сумі еквіваленту тощо. Обробка цих даних займає велику кількість часу. Це веде до зменшення продуктивності праці робітників відповідного відділу валютної міжбанківської біржі. Тому для збільшення ефективності необхідно автоматизувати цей процес. Автоматизація веде до покращення умов праці та до підвищення якості розрахунків. Будь-які помилки, які можуть бути допущені при обробці вхідної інформації відобразяться на подальших розрахунках, дані яких використовуватимуться при аналізі та контролі діяльності валютної міжбанківської біржі. Різні організації використовують на практиці різні методики та форми представлення вихідної інформації. Наявність розробленої методики дала б можливість полегшити працю робітників та своєчасно отримувати повну й точну інформацію про усі операції, що були здійснені на міжбанківській валютній біржі на певну дату. Розробка програмного забезпечення обліку операцій на міжбанківській валютній біржі дасть змогу раціонально використовувати робочий час та отримувати необхідну інформацію швидко і в її достовірнішому вигляді.
Объём работы:
12
Выводы:Підводячи підсумки щодо проведеної роботи слід зазначити, що в контрольній роботі була розглянута необхідність застосування автоматизованої обробки даних при вирішенні задачі щодо обліку операцій на міжбанківській валютній біржі. В ході виконання контрольної роботи була розроблена постановка задачі, описана вхідна інформація із зазначенням масивів, які використовуються при її вирішенні; схематично представлена інформаційна модель задачі; розглянута вихідна інформація із прикладом вихідного документу, який є результатом вирішення даної задачі. В ході вирішення задачі були також розроблені математичний опис із зазначенням та описом формул, за якими розраховуються необхідні дані для вирішення задачі та алгоритм вирішення. Автоматизація вирішення задачі з щоденного обліку операцій на міжбанківській валютній біржі вирішує ряд проблем, основні з яких: тривалість обробки інформації і одержання вихідних форм, низька оперативність одержання результатної інформації з обробкою її обсягів, низька якість обробленої інформації. Розроблена система відрізняється простотою і зручністю в експлуатації. Сьогодні автоматизація задач повинна задовольняти ряду потреб: постійні терміни видачі вихідних форм (машинограм), зниження трудомісткості і вартості обчислювальних робіт, що виконуються. Впровадження системи дозволило підвищити ефективність робіт, що виконуються. Використання даної інформаційної системи дозволить використовувати обчислювальну техніку з максимальною ефективністю, знизити трудомісткість праці фінансистів, позбавити їх від зайвої праці. Засоби роботи в мережі дозволять зробити всі розрахунки та звіти більш зручними для сумісного використання.
Вариант:нет
Литература:1. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 2. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи.. — К.: КНЕУ, 2000. — 220 с. 3. Информационные системы в экономике / Под ред. проф. В. В. Дика. —М.: Финансы и статистика, 1996. 4. Податки і бюджет: комп'ютерна технологія / Под ред. А. I. Барикіна. — Львів, 1995. 5. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 239 с. 6. Скрипкин К. Г. Финансовая информатика. — М.: ТЕИС, 1997. — 160 с.
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)