Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Особливості фінансово-кредитної інформації

Карточка работы:59331б
Цена:
Тема: Особливості фінансово-кредитної інформації
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Сутність та класифікація економічної інформації 4 2. Структуризація та формалізоване задання економічної інформації 9 3. Особливості фінансово-кредитної інформації 14 Висновки 17 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 18
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Поява сучасних економічних інформаційних систем зумовлена необхідністю обробки великих масивів інформації за жорстких обмежень часу на видачу результатів. Ці системи мають складну формалізацію процедур прийняття рішень для переважної кількості задач, високий ступінь інтеграції елементів, які входять до складу системи, значне число зв’язків між елементами, характеризуються гнучкістю і можливістю модифікації. Технологія роботи з інформацією, зокрема її обробки, у банківських і фінансових установах України останніми роками істотно змінилася: широке застосування комп'ютерної техніки та новітніх інформаційних технологій у банківській і фінансовій діяльності, у щоденній практиці фінансових і кредитних установ, як і будь-яких інших, стало реальністю. Проте впровадження автоматизованих інформаційних систем у зазначених установках має принципові особливості. Відомо, що як вид вхідного матеріального потоку визначає характер виробничого підприємства (нафто- чи цукрозавод, виробництво безперервне, серійне і т. ін.), так і специфіка вхідних інформаційних потоків визначає специфіку інформаційних систем. Саме тому в цій роботі докладно розглядаються особливості фінансово-кредитної інформації, які багато в чому визначають загальну структуру й властивості автоматизованих інформаційних систем у фінансово-кредитних установах. Перед написанням роботи стоятимуть наступні завдання: - навести сутність та класифікацію економічної інформації; - розглянути формалізація та подання економічної інформації; - навести особливості фінансово-економічної інформації
Объём работы:
17
Выводы:Термін «інформація» поширений не лише в усіх галузях науки, а й у повсякденному житті людей. Інформація супроводжує людину на кожному її кроці. Якщо виходити з того, що інформація — це подані певним способом повідомлення, які виникають під час здійснення певного виду людської діяльності, то можна розглядати наукову, технічну, економічну, соціальну, політичну, військову та інші види інформації. Проте найбільший обсяг припадає на технічну та економічну (техніко-економічну) інформацію. В даній роботі було розглянуто сутність таких понять, як економічна інформація. Економічна інформація — це інформація про процеси вироб¬ництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ. Також було розглянуто класифікацію економічної інформації, наведено характеристику кожного окремого виду. Структуру ЕКІ утворюють конкретні інформаційні сукупності, які мають певний зміст і обробляють не економічну інформацію взагалі, а її конкретні структурні сукупності. У фінансово-кредитних установах економічна інформація має свій специфічний зміст, оскільки пов’язана з роботою установ з обслуговування клієнтів, впливаючи на економічні показники останніх. Особливості фінансово-економічної інформації наведено в останньому розділі роботи.
Вариант:нет
Литература:1. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 2. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи.. — К.: КНЕУ, 2000. — 220 с. 3. Информационные системы в экономике / Под ред. проф. В. В. Дика. —М.: Финансы и статистика, 1996. 4. Податки і бюджет: комп'ютерна технологія / Под ред. А. I. Барикіна. — Львів, 1995. 5. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 239 с. 6. Скрипкин К. Г. Финансовая информатика. — М.: ТЕИС, 1997. — 160 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)