Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Облік руху грошових коштів на розрахунковому рахунку в банку

Карточка работы:59333б
Цена:
Тема: Облік руху грошових коштів на розрахунковому рахунку в банку
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Задача
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:1. Вступ 3 2. Постановка задачі 5 2.1. Характеристика задачі 5 2.2. Вихідна інформація 7 2.3. Вхідна інформація 8 2.4. Математичний опис 9 3. Технологічний процес автоматизованого рішення задачі 10 Висновок 11 Додаток 1 12 Список використаної літератури 13
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Сьогодні широкого розвитку набуває такий вид діяльності, як банківська справа (діяльність). Не так давно, банківські установи можна було перелічити на пальцях, а зараз їх достатньо велика кількість. З розвитком, а точніше розширенням банківської сфери, виникає необхідність в модернізації банківської діяльності, досягненні високого рівня автоматизації задля надання послуг більш швидко, кваліфіковано та з раціональним використанням залучених ресурсів. В даній контрольній роботі буде розглянуте вирішення задачі, яка безпосередньо стосується обліку діяльності банку: облік руху грошових коштів на розрахунковому рахунку у банку. Інформація, яка є вихідною при вирішенні цієї задачі, використовується бухгалтерією та аналітичним відділом для отримання щоденного залишку на розрахунковому рахунку, на основі якого планується та визначається ймовірність виконання тих чи інших розрахунків та операцій на наступного дня. Саме тому, виникає необхідність в швидкому та достовірному отриманні результативних даних при вирішенні поставленої задачі. Слід зазначити, що в ході вирішення даної задачі, користувач оперує великою кількістю даних, а саме: суми по операціях, де фігурує той чи інший розрахунковий рахунок, сумарний оборот по рахунку в цілому, який розраховується на підставі даних з обороту по дебету й кредиту. Обробка цих даних займає велику кількість часу. Це веде до зменшення продуктивності праці робітників бухгалтерії. Тому для збільшення ефективності необхідно автоматизувати цей процес. Автоматизація веде до покращення умов праці бухгалтерії та до підвищення якості розрахунків. Будь-які помилки, які можуть бути допущені при обробці вхідної інформації відобразяться на подальших розрахунках, дані яких використовуватимуться при аналізі та контролі діяльності комерційного банку. Різні банки використовують на практиці різні методики та форми представлення вихідної інформації. Наявність розробленої методики дала б можливість полегшити працю робітників бухгалтерії банку та своєчасно отримувати повну й точну інформацію про обороти та залишок на розрахунковому рахунку у банку. Розробка програмного забезпечення обліку щоденних оборотів та залишку по розрахунковому рахунку дасть змогу раціонально використовувати робочий час та отримувати необхідну інформацію швидко і в її достовірнішому вигляді.
Объём работы:
11
Выводы:Підводячи підсумки щодо проведеної роботи слід зазначити, що в контрольній роботі була розглянута необхідність застосування автоматизованої обробки даних при вирішенні задачі щодо обліку руху грошових коштів на розрахунковому рахунку в банку. В ході виконання контрольної роботи була розроблена постановка задачі, описана вхідна інформація із зазначенням масивів, які використовуються при її вирішенні; схематично представлена інформаційна модель задачі; розглянута вихідна інформація із прикладом вихідного документу, який є результатом вирішення даної задачі. В ході вирішення задачі були також розроблені математичний опис із зазначенням та описом формул, за якими розраховуються необхідні дані для вирішення задачі та алгоритм вирішення. Автоматизація вирішення задачі з щоденного обліку руху грошових коштів на розрахунковому рахунку у банку вирішує ряд проблем, основні з яких: тривалість обробки інформації і одержання вихідних форм, низька оперативність одержання результатної інформації з обробкою її обсягів, низька якість обробленої інформації. Розроблена система відрізняється простотою і зручністю в експлуатації. Сьогодні автоматизація задач повинна задовольняти ряду потреб: постійні терміни видачі вихідних форм (машинограм), зниження трудомісткості і вартості обчислювальних робіт, що виконуються. Впровадження системи дозволило підвищити ефективність робіт, що виконуються. Використання даної інформаційної системи в банках дозволить використовувати обчислювальну техніку з максимальною ефективністю, знизити трудомісткість праці фінансистів, позбавити їх від зайвої праці. Засоби роботи в мережі дозволять зробити всі розрахунки та звіти більш зручними для сумісного використання.
Вариант:нет
Литература:1. Береза А. М. Основи створення інформаційних систем: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 2. Єрьоміна Н. В. Банківські інформаційні системи.. — К.: КНЕУ, 2000. — 220 с. 3. Информационные системы в экономике / Под ред. проф. В. В. Дика. —М.: Финансы и статистика, 1996. 4. Податки і бюджет: комп'ютерна технологія / Под ред. А. I. Ба-рикіна. — Львів, 1995. 5. Рогач І. Ф., Сендзюк М. А., Антонюк В. А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 239 с. 6. Скрипкин К. Г. Финансовая информатика. — М.: ТЕИС, 1997. — 160 с.
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)