Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Філологія / Мови / Література»Зарубіжна література»

Філософія грошей в творчості Оноре де Бальзак

Карточка работы:5929б
Цена:
Тема: Філософія грошей в творчості Оноре де Бальзак
Предмет:Зарубіжна література
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Викладення зарубіжної літератури, іспанської і англійської мов
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Національний Педагогічний Університет ім. Драгоманова (НПУ ім. Драгоманова)
Содержание:Вступ 3 Розділ I. Оноре де Бальзак— письменник-реаліст 6 Розділ ІІ Філософія грошей у романах Бальзака «Батько Горіо» та «Ежені Гранде» 13 Висновок 19 Список використаних джерел 22
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Могутня постать талановитого французького реаліста Оноре де Бальзака назавжди залишилася в історії світової літератури як символ правдивого та безкомпромісного відтворення життєвих реалій. Світ романів Бальзака несе в собі чітку визначеність матеріального світу. Соціум досліджено в романах Бальзака настільки детально, що навіть сучасні економісти та соціологи вивчають стан суспільства за його романами. Як відомо, Бальзак показував взаємодію між людьми не на фоні Бога, як це робив Шекспір, він показував взаємодію між людьми на фоні економічних відносин. Суспільство в нього виступає у вигляді живої істоти, єдиного живого організму, який постійно рухається, змінюється, як античний Протей, але суть її залишається незмінною: сильніші поїдають слабкіших. Звідси й парадоксальність політичних поглядів Бальзака: глобальний реаліст ніколи не приховував своїх роялістських симпатій і іронізував над революційними ідеалами. Сила і велич Бальзака-реаліста в тому, що вів не тільки виразно побачив руйнівні сили капіталізму, але й зумів їх втілити в яскраві повнокровні образи. Бальзак цілком порвав з традицією просвітительського реалістичного роману ХУІІІ століття, в якому доброта неодмінно перемагає, а злочин зазнає кари. Таке розв'язання зумовлювалось вірою письменників-просвітителів у те, що розум, за висловом Свіфта, “зрештою візьме верх над грубою силою”. Але творець “Людської комедії” жив і працював тоді, коли вже стало зрозуміло, що буржуазне панування — тільки брудна карикатура на світле “царство розуму”. Він бачив тріумф не розуму, а золота, і саме тому розв'язка в його творах набирає трагічного забарвлення: герой гине або фізично, як занедбаний дітьми Горіо, або морально, як Растіньяк і Шарль, або животіє, як Ежені Гранде. Характерною ознакою Бальзака-художника, яка споріднює його з Шекспіром, є властивий йому універсалізм — прагнення якнайширше охопити дійсність і водночас якнайглибше осягнути її засади та основні закономірності. Універсалізм виявляється передусім у неосяжній галереї типових образів, що втілюють усі класи і прошарки післяреволюційної Франції: провінційна і столична буржуазія та аристократія, селянство, ремісники і робочий люд. Вражає широчінь соціального охоплення життя, і хоч переважна більшість образів відбиває правлячі верстви, проте читач бачить їх мовби знизу, очима пригноблених мас. Бальзак піддає їх гострій критиці, і саме в цьому виявляється справжня народність великого письменника. У той же час “Людській комедії”, звісно, бракує розгорнутого показу життя і боротьби робітничого класу. Проте заслугою корифея критичного реалізму ХІХ століття був показ людей з народу — носіїв найкращих людських властивостей. Універсалізм Бальзака закономірно поєднується з його дивовижним умінням спостерігати. Але з неосяжної маси спостережень письменник вирізняє найтиповіше, добре розуміючи роль і значення типізації. “І люди і події відливаються в типові образи”,— твердить Бальзак у своєму реалістичному маніфесті — славнозвісній передмові до “Людської комедії”. Письменник-реаліст пишався тим, що не списує портретів зі своїх сучасників, а створює “типи шляхом поєднання окремих рис незліченних однорідних характерів” 29, с. 150. Саме цим і можна пояснити, що десятки людей пізнавали себе в створених ним образах. Актуальність теми дослідження «Філософія грошей у творчості Оноре де Бальзака» зумовлена перш за все неослабним інтересом до творів видатного реаліста з боку не лише дослідників літератури, але й широкого кола поціновувачів класики. Тема курсової роботи «Філософія грошей у творчості Оноре де Бальзака» потребує грунтовного аналізу та широкого висвітлення. Мета роботи — визначити проблему та дослідити філософію грошей у творах Бальзака «Батько Горіо» і «Ежені Гранде». Мета зумовила завдання дослідження: —дослідити основні риси реалізму у романах французького митця; —охарактеризувати проблематику творів «Батько Горіо» і «Ежені Гранде»; —проаналізувати особливості відтворення філософії грошей у романах Бальзака. Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, 2-х розділів, висновку та списку використаних джерел.
Объём работы:
22
Выводы:Видатний французький письменник-реаліст залишив світові багатющу спадщину — дев'яносто шість романів і новел, крім незліченних драм. І в цих шедеврах Бальзак створив власний світ, де є сотні місцевостей, будинків і вулиць, де мешкають дві тисячі людей. Цей світ — життя і звичаї буржуазної Франції ХІХ століття, які письменник гостро засудив. Письменник не лише створив романи «Батько Горіо» та «Ежені Гранде», змалювавши історію життя окремих героїв, а й відтворив широку картину соціального буття. Його твір у яскравій художній формі відображає звичаї французького буржуазного суспільства першої половини ХІХ століття, показує безмежну владу грошей. Бальзака – дослідник, який спускається до глибин океану. Цей океан-людське життя, сповнене повсякденними справами, згубними пристрастями, спокусами та злочинами. Саме у цьому хаосі, у цьому русі, у ланцюгу випадковостей, катастроф, у глибинах людського падіння і злетах думок Бальзак-реаліст шукає головне, досліджує закони, які керують людською природою. Зокрема, червоною ниткою крізь усі твори митця проходить тема збагачення, що стає своєрідною філософією для його героїв. Автор майстерно показує, як жадоба грошей руйнує людину, позбавляє її духовних цінностей, вбиває звичайні людські почуття. Прагнення розбагатіти, незважаючи ні на що, стає згубною пристрастю кожного, хто цінує владу грошей. Взагалі, ставлення до пристрасті у Бальзака було суперечливим: “вбивство пристрастей означало б вбивство суспільства”, — говорив він; і додавав: “пристрасть є крайністю, вона є злом” 20, с. 203. Тобто Бальзак в повній мірі усвідомлював гріховність своїх персонажів, але й не думав відмовлятися від художнього аналізу гріху, який його дуже цікавив і, практично, складав основу його творчості. Як відомо, романтик Мюссе говорив про свою націленість на вивчення зла. І у тому, як Бальзак цікавиться людськими вадами, безумовно, відчувається певна доля романтичного мислення, яке було притаманним великому реалісту завжди. Але людські вади Бальзак, на відміну від романтиків, розумів не як зло онтологічне, а як породження певної історичної епохи, певного відрізку існування країни, суспільства. Тобто вади для Бальзака є явищем набагато реальнішим і зрозумілішим, ніж для романтиків. Таким чином, ми читаємо не зібрання творів, ми роздивляємось панораму життя. “Людська комедія”, до якої входить проаналізований роман, —- яскравий приклад саморозвитку твору мистецтва, який ніколи не зменшує величчі твору, а навпаки – надає йому сили, наданої від Природи. Саме такою могутньою і є геніальна творчість Бальзака. Протест Бальзака проти засад буржуазного світу — це своєрідне відображення гнівного протесту народних мас. Але невмируще значення його творчості полягає не тільки у цьому. Його твори мають не лише історично-пізнавальне значення. Вони не втратили актуальності і в наші дні, бо ті основні принципи буржуазного суспільства, з якими змагався творець образів Нусінгенів і Растіньяків, діють і сьогодні у суспільстві, тільки в ще більш загостреній формі. Слід відмітити, що типове у бальзаківській епопеї завжди розкривається через індивідуальне, тому в широкій галереї образів скнар жоден з них нічим, крім скнарості, не скидається на іншого, зберігаючи індивідуальну своєрідність. Ця виключна майстерність індивідуалізації типових образів вражала і захоплювала Бєлінського. Як відомо, образи у Бальзака завжди подано в динаміці, показано розвиток характеру, зумовленого соціальним буттям, а не вродженими властивостями. Невичерпна людяність і могутній талант великого реаліста захоплювали також інших передових письменників Франції — В. Гюго, Ж. Санд, Г. Флобера, Гі де Мопассана. Про добре серце Бальзака писав Чернишевський. Гуманізм та епохальні масштаби його творчості відзначив О. М. Горький, справедливо підкресливши, що соціальне значення творчості Бальзака по-справжньому зрозуміли тільки Маркс і Енгельс. На похоронах творця "Людської комедії" виступив Віктор Гюго, який сказав: "Бальзак був одним з перших серед великих, одним з кращих серед обранців. Всі його книги утворюють одну книгу, книгу живу, блискучу й глибоку, в якій рухається і діє вся наша сучасність, втілена в цілком реальних образах, на яких лежить печаль розгубленості й жаху… "10, с. 9. Проведене дослідження не претендує на всебічний огляд творчості видатного французського письменника-реаліста Оноре де Бальзака. Це лише одна із спроб аналізу особливостей поетики та проблематикийого окремих романів, що входять до широкої епопеї життя минулої епохи «Людської комедії». У роботі залишається ряд відкритих питань, які потребують детального опрацювання. Результати дослідження можуть бути використані на уроках зарубужної літератури при вивченні творчості О.Бальзака та стануть у пригоді усім, хто цікавиться французькою літературою ХІХ століття.
Вариант:нет
Литература:1. Бальзак в русской литературе.— М.: Рудомино, 1999.— 223 с. 2. Бальзак О. Собрание сочинений. В 10-ти т. /Под общ. ред. Н. Балашова.—М., 1982. 3. Бахмутский В. «Отец Горио» Бальзака. —М.: Худ. литература, 1970. 4. Грифцов Б.А. Как работал Бальзак.— М.: Высшая школа, 1958. 5. Гроссман Л., Бальзак в России, в кн.: Литературное наследство, т. 31—32.— М., 1937. 6. Зарубіжна література XIX сторіччя. Доба романтизму: Підручник. Допущено Мін. освіти і науки України / Наливайко Д.С., Шахова К.О. — Т.: Навчальна книга — Богдан, 2001. — 416 с. 7. Засимова А.И. Социально-политические очерки Бальзака начала 30-х годов ХІХ века и журнал «Карикатура» //Источник: Известия Воронежского госпединститута, том XXI, кафедра русской и зарубежной литературы, 1956. – С. 177-194. 8. Елизарова М.Е. Бальзак. Очерк творчества.—М., 1951. 9. Иващенко А. Оноре Бальзак // «Литература в школе» — 1950.—№1.—С. 21-30. 10. Коваленко Р. Таємна ціна векселя Анастазі де Ресто. "Гобсек" і "Батько Горіо": Урок-психологічне дослідження. 10 кл. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. — 2000.—№ 3. — С.2-9. 11. Кучборская Е.П. Творчество Бальзака.—М., 1970. 12. Ловцова О. В. Политические и социально-бытовые очерки Бальзака 30-х годов ХІХ века.// Учен. записки МГПИ им. Ленина, т. 86, каф. Зарубежной литературы, вып. 2. – М., 1954. 13. Логвин Г.П. Людська комедія... Індивідуалізм, егоїзм, прагнення до наживи: Система уроків за творами О. де Бальзака "Гобсек" та "Батько Горіо" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. — 1997.—№ 8. — С.41-44. 14. Моруа А. Прометей, или жизнь Бальзака.— М.: Прогресс, 1967.—638 с. 15. Муравьева Н.И. Оноре Бальзак. Очерк творчества. — М.: Прогресс, 1958. 16. Обломиевский Д., Бальзак. Этапы творческого пути.— М.: Прогресс, 1961. 17. Паевская А., Данченко В., О. де Бальзак. Библиография русских переводов и критической литературы на русском языке, 1830-1964.— М., 1965. 18. Пузиков А. Оноре Бальзак.— М.: Высшая школа, 1950. 19. Пузиков А. И. Бальзак и его герои //Пузиков А.И. Портреты французских писателей. ч—М., 1976. 20. Резник Р.А. Достоевский и Бальзак // Реализм в зарубежных литературах XIX-XX веков. —Саратов, 1975.— С. 193-203. 21. Резник Р., Философские взгляды Бальзака// Вопросы литературы— 1961.— № 7. 22. Розанова А. Вступна стаття Оноре Бальзак.—К.: Молодь, 1971. 23. Реизов Б.Г. Бальзак. —Л.: Гослитиздат, 1946. 24. Реизов Б.Г. Бальзак. Сборник статей.— Л.: Гослитиздат, 1960. 25. Реизов Б.Г. Творчество Бальзака. —Л.: Гослитиздат, 1939. 26. Сухотин П. Оноре де Бальзак. —М.: Прогресс, 1934. 27. Цвейг С. Три мастера. Бальзак. Диккенс. Достоевский. —М., 1992. 28. Чичерин А.В. произведение Бальзака «Гобсек» и «Утраченные иллюзии». —М., 1982. 29. Чичерин А.В. Точность и сила в языке романов Бальзака // Чичерин А.В, Идеи и стиль.— М., 1968.— С. 150-174.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (209)