Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Біологія та медицина»Генетика»

Феномени масової поведінки: явище зараження, наслідування

Карточка работы:59282б
Цена:
Тема: Феномени масової поведінки: явище зараження, наслідування
Предмет:Генетика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Медична психологія
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 1. Психологія маси 4 1. Феномени масової поведінки: зараження, наслідування 10 Висновки 13 Список літератури 15
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Незважаючи на багаторічне вивчення в школах і вузах суспільствознавчої науки, ми здебільшого безпорадні у поясненні суспільного буття, особливо ж притаманних йому соціально-психологічних феноменів. До таких феноменів належить і психологія натовпу. Дедалі більше стає вона предметом підвищеного інтересу не тільки вчених, а й публіцистів, політиків, широкої громадськості. Людина не може бути відокремлена від суспільства та від спільноти інших людей. Тобто виконуючи будь-яку діяльність, людина, тим чи іншим чином взаємодіє як не із самими людьми, так із продуктами їх життєтворчості. Колектив людей створює власні цінності, має свої цілі та ідеї, старається досягти наміченого успіху. А коли люди об’єднують раптово або одноразово – заради однієї мети, або при певному збігу обставин – то це натовп, який характеризується підвищеним емоційним збудженням, і люди в ньому об'єднані безпосередньою просторовою близькістю та загальним об'єктом уваги. Цікавим феноменом є психологія натовпу, яка є предметом дослідження багатьох відомих науковців (Донцов А.Й., Коломинський Я.Л., Корнєв М.Н., Коваленко А.Б., Орбан-Лембрик Л.Е.). Особливостями психології натовпу є зникнення індивідуальності особистості, зниження рівня інтелекту, зараження та навіювання. Саме поведінка натовпу є психологічно програмованою та керованою, але не завжди вдало. Жахливо, коли діяльність натовпу не має керівника, тобто члени самі створюють та задають напрямок дії, тим самим розрушуючи щось цінне – від ідейних переконань до будівель. Тому ораторам потрібно знати особливості та прийоми правильного донесення ідеї до людей, членів натовпу. Не варто бути зверхнім у спілкуванні з натовпом, потрібно досягти контакту думок, тобто довести, що оратор не відривається від натовпу, а пропагує його ідеї.
Объём работы:
14
Выводы:Натовп як стихійне одноразове об’єднання має досить чіткі та характерні особливості, до яких відносяться зменшення почуття відповідальності, деіндивідуалізація особистості, збільшення агресивності, неконтрольовані дії. Масова поведінка відрізняється високою емоційністю та імпульсивністю, які зумовлені дією таких механізмів: а) анонімність натовпу. Участь у скупченні багатьох людей створює в індивіда почуття сили, могутності, непереможності. Водночас анонімність натовпу породжує анонімність індивіда, наслідком чого є почуття особистісної безвідповідальності, оскільки кожен вважає, що будь-які дії будуть віднесені до натовпу, а не до кожного окремо; б) зараження. Зумовлює розповсюдження єдиного психічного стану серед індивідів, що опинилися в натовпі; в) навіювання. Спрямовує поведінку натовпу, проявляється у некритичному сприйнятті індивідом стимулів та закликів до дій, здатності до вчинків, які суперечать його свідомості, характеру, звичкам. Люди у натовпі од¬наково здатні проявляти як агресію, так і захоплення. Психологія натовпу ґрунтується на протиставленні ок¬ремого індивіда та індивіда як елемента натовпу. Основним механізмом розвитку натовпу є масове спілкування, яке психологічно впливає на поведінку і вчинки людей. За надзвичайних ситуацій масове спілкування розгортається стихійно, мимовільно. Типовими психологічними способами впливу у натовпі є навіювання, зараження, наслідування. За допомогою навіювання оратор (керівник натовпу) зможе змінити думку натовпу на ту, яка потрібна йому, для досягнення власних цілей (зазвичай, політичних). Наслідування відбувається за допомогою призивних закликів, які стимулюють до дії. Якщо інші учасники натовпу вже діють, то особистості важко не піддатися та не виконувати подібних же дій. Зараження є атрибутом щоденного людського спілкування, однак у натовпі для нього створюються особливо сприятливі умови. Адже тут люди почуваються як ніколи близькими. Цього відчуття їм надає однакове ставлення чи то до «героя», чи то до певної ідеї (наприклад, до провідної теми мітингу). Керуючи думкою натовпу, потрібно бути дуже обережним, щоб ненароком не перетворити його в агресивно налаштовану спільність. Тому варто обирати зрозумілі слова, які будуть близькими до інтелектуального рівня натовпу.
Вариант:нет
Литература:1. Аникеева Н.П. Психологический клімат в коллективе. — М., 1999. 2. Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М., 1982. 3. Донцов А.Й. Психология коллектива. — М., 1994. 4. Каган М.С. Мир общения: проблема межсубьектных отношений. – М., 1988. 5. Келли Г., Тибо Дж. Межличностные отношения. Теория взаимозависимости // Современная зарубежная социальная психология. – М., 1984. 6. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія: Навч. посібник. – К., 1995. 7. Лебон Г. Психология масс. – М., 1998. 8. Левин К. Разрешение социальных конфликтов. – СПб., 2000. 9. Мясищев В.Н. Психология отношений. – М., 1995. 10. Обозов Н.Н. Межличностные отношения. — Л., 1999. 11. Обозов Н.Н. Психология межличностных отношений. – К., 1990. 12. Обозов Н.Н. Межличностные отношения. — Л., 1999. 13. Орбан-Лембрик Л.Е. Спілкування як соціально-психологічний феномен // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2003. – Вип. 8. – Ч. 2. 14. Орбан-Лембрик Л.Е.Соціальна психологія: Підручник: У 2 кн. Кн.. 1: Соціальна психологія особистості і спілкування. – К.: Либідь, 2004. – 576с. 15. Райгородский Д.Я. Психология масс: Хрестоматия. – Самара, 1998. 16. Сидоренко Е.В. Личностное влияние и противостояние чужому влиянию // Психологические проблемы самореализации личности / Под ред. А. А. Кры¬лова, Л. А. Коростылевой. – СПб., 1997.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (129)