Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Адміністративний менеджмент»

Солом`янська районна рада

Карточка работы:5927б
Цена:
Тема: Солом`янська районна рада
Предмет:Адміністративний менеджмент
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Юрист
Тип:Відповіді на екзаменаційні питання (шпаргалки)
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание:Вступ 3 2.1. Структура Солом`янської районної ради 6 2.2. Апарат Солом`янської районної ради 7 2.3. Організація роботи з документами в РДА 13 2.4. Державна реєстрація розпоряджень РДА 15 2.5.Організація прийому громадян в РДА 17 2.6. Інформування населення району про діяльність РДА 18 Висновок 20
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Відповідно до ЗУ „Про місцеві державні адміністрації”, виконавчу владу в областях, районах, районах Автономної Республіки Крим, у містах Києві та Севастополі здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації. Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою. Місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують: 1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; 2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку; 4) підготовку та виконання відповідних бюджетів; 5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм; 6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень. На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів - накази. Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами. Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих державних адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на строк повноважень Президента України. Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться Прем'єр-міністром України. Кандидатури на посади голів районних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться головами відповідних обласних державних адміністрацій. На кожну посаду вноситься одна кандидатура. До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань: 1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; 2) соціально-економічного розвитку відповідних територій; 3) бюджету, фінансів та обліку; 4) управління майном, приватизації та підприємництва; 5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку; 6) науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх; 7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля; 8) зовнішньоекономічної діяльності; 9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки; 10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати. Окрім ЗУ „Про місцеві державні адміністрації” працівники адміністрації керуються в своїй діяльності Регламентом адміністрації, який є базовим внутрішнім нормативно-правововим актом, він визначає: • розподіл обов`язків між заступниками голови адміністрації; • планування роботи адміністрації; • кадрову роботу адміністрації; • порядок внесення та розгляду розпоряджень голови адміністрації; • порядок держреєстрації розпоряджень голови адміністрації; • організацію діловодства; • визначає консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи адміністрації; • порядок підготовки та проведення нарад; • порядок організації прийому громадян; • порядок інформування населення району про діяльність адміністрації. Окрім зазначених вище нормативно-правових актів, в своїй діяльності працівники адміністрації керуються ЗУ „Про державну службу”, ЗУ „Про столицю України – місто-герой Київ”, ЗУ „Про місцеве самоврядування в Україні”, а також іншими законами та підзаконними актами України, положеннями про управління, відділи та інші структурні підрозділи райдержадміністрації, розпорядженнями райдержадміністрації.
Объём работы:
21
Выводы:Відповідно до статті 2 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” основними завданнями державної адміністрації є: 1) виконання Конституцiї, законiв України, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України, iнших органiв виконавчої влади вищого рiвня; 2) законнiсть i правопорядок,додержання прав i свобод громадян; 3) виконання державних i регiональних програм соцiально-економiчного та культурного розвитку, програм охорони довкiлля, а в мiсцях компактного проживання корiнних народiв i нацiональних меншин - також програм їх нацiонально-культурного розвитку; 4) пiдготовку та виконання вiдповiдних бюджетiв; 5) звiт про виконання вiдповiдних бюджетiв та програм; 6) взаємодiю з органами мiсцевого самоврядування; 7) реалiзацiю iнших наданих державою, а також делегованих вiдповiдними радами повноважень. Нормативно-правові засади діяльності Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів визначаються Конституцією України, Законами України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні” положеннями про управління, відділи Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації, розпорядженнями Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації з організаційних питань та Регламентом. Солом′янський район м.Києва створено у 2001 році відповідно до рішення Київської міської ради “Про адміністративно-територіальний устрій м.Києва” на основі раніше існуючих Жовтневого та Залізничного районів. Сучасний Солом”янський район м.Києва утворено 1 серпня 2001 року. Загальна площа його складає 40,5 квадратних кілометрів (4,8% до м.Києва). Чисельність наявного населення за даними Всеукраїнського перепису населення станом на 01.01.04р. складає 297,2 тис.чол. (11,3 % від населення м.Києва). У Солом′янської РДА щомісяця проводяться громадські слухання з найбільш актуальних питань. Так у Центрі дитячої та юнацької творчості Солом’янського району м. Києва пройшли громадські слухання на тему: «Про підготовку навчальних закладів Солом’янського району до нового 2007-2008 навчального року», від 16.08.2007року. Слухання розпочалися з виступу начальника управління освіти Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації Рудзинської О.М. щодо підготовки закладів освіти до нового 2007-2008 навчального року. Після вступу начальника управління освіти Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації Рудзинської О.М. присутнім у залі було запропоновано висловити свої думки, пропозиції та зауваження щодо підготовки навчальних закладів до нового 2007-2008 навчального року. Виступила директор науково-методичного центру Метенко Р.О., яка розповіла про науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу. Про те, що кожен загальноосвітній навчальний заклад отримав ноутбук, що є достатня кількість комп’ютерних класів. Багато вчителів мають авторські розробки для використання інтерактивних дошок. Заступник начальника управління освіти Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації Ткаченко Т.П. звернула увагу на кадрове забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів району. Розповіла про молоді кадри, які поповнять навчальні заклади у 2007-2008 навчальному році, про відзнаку голови Солом’янської районної у м. Києві державної адміністрації Сидорова І.П. (подяка та цінний подарунок), яка вручається молодим спеціалістам на початку навчального року. Начальник відділу дошкільної освіти управління освіти Сіренко О.Л., зазначила, що до нового навчального року відновлюється робота 16 групових приміщень дошкільних навчальних закладів після відселення орендарів. В групах проведено ремонт, капітально відремонтовані туалетні кімнати, придбані нові меблі для дошкільнят. Голова батьківського комітету району Шавейко О.А. звернула увагу на зайнятість дітей в позаурочний час, наголосила на необхідності збільшувати мережу гуртків в навчальних закладах. Мешканка району, звернула увагу на стан спортивних майданчиків, на те, що потрібно провести їх реконструкції на рівні сучасних вимог. Учасники загальнорайонних громадських слухань визначили, які заходи необхідно прийняти що для вирішення даного питання. Під час проходження практики в апараті Солом′янської РДА мав можливість ознайомитись з основними нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність як адміністрації в цілому, так і з внутрішніми нормативно-правовими актами апарату Солом′янської РДА, зокрема, Положенням про юридичний відділ, Положенням про загальний відділ, Положенням про організаційний відділ, Положенням про відділ роботи із зверненнями громадян, Посадовими інструкціями керівників і спеціалістів зазначених відділів.
Вариант:нет
Литература:
Дополнительная информация:Тільки 2 розділ подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (58)