Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Іпотечний ринок»

Кредити під нерухоме майно як засіб зниження ризиків кредитного портфелю банку

Карточка работы:59251б
Цена:
Тема: Кредити під нерухоме майно як засіб зниження ризиків кредитного портфелю банку
Предмет:Іпотечний ринок
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Інше
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Позики банку під нерухоме майно як засіб зниження ризиків кредитного портфелю банку 4 2. Сутність та особливості іпотечного кредитування 8 3. Нормативно-правове регулювання операцій з іпотечного кредитування в Україні 16 ВИСНОВКИ 25 Список використаної літератури 26
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Розвиток кредитування під заставу нерухомого майна розвивається в нашій країні і значною мірою залежить від законо¬давчого забезпечення захисту прав кре¬диторів. До останнього часу брак відповідних гарантій практично уне¬можливлював розвиток іпотечного ринку, за таких умов він був непередбачуваним, неврегульованим і високо-ризикованим. На певному етапі це мог¬ло призвести до кризи і дискредитації перевірених часом інструментів. Тож важливість вибору правильного шляху при формуванні іпотечного законодав¬ства важко переоцінити. У світовій практиці надання позик під нерухомість завжди давало банкам стабільний прибуток за порівняно невеликих ризиків. Але ризик змушує кредитора вимагати від позичальника того чи іншого забезпечення кредиту. Так, наприклад, ризик неповернення кредиту в США становить приблизно 3%. В Україні такої статистики немає, бо немає повноцінного ринку власне іпотечного кредитування. Проте цей відсоток у наших умовах може бути набагато більший із багатьох причин. По-перше, потенційні позичальники не поспішають легалізувати свої фактичні прибутки, тому їхня кредитоспроможність визначається за непрямими показниками, по-друге, загальна економічна нестабільність може призвести до втрати позичальником джерела своїх доходів і, відповідно, можливості вчасно вносити платежі; по-третє, за чергового дефолту вартість нерухомості у доларовому еквіваленті може значно знизитися, і тоді при продажу майна (квартири), у разі втрати кредитоспроможності позичальником, одержаної суми не вистачить, щоб покрити кредит і дати змогу позичальнику отримати дешевше житло. Метою роботи є теоретичне дослідження сутності та процесу кредитування банків під заставу нерухомого майна та іпотечного кредитування, а також надання практичних рекомендацій щодо їх вдосконалення.
Объём работы:
26
Выводы:Забезпечення кредиту у вигляді переважних прав банку на певне майно є у цьому випадку додатковою гарантією повного і своєчасного повернення кредиту при банкрутстві чи небажанні позичальника сплатити борг. Забезпеченням кредиту можуть бути гарантійні зобов'язання третьої особи, у тому числі страхової компанії. Однак частіше для забезпечення кредиту використовується застава. Головна її перевага в тому, що у разі невиконання зобов'язань за кредитним договором банк має переважне право перед іншими кредиторами отримати забезпечення за рахунок заставленого майна. Крім того, застава містить у собі право вимоги. Це свідчить про те, що, які б операції не були проведені із заставним майном, воно залишається предметом застави навіть до зупинки основного зобов'язання (незалежно від того, в чиїй власності воно перебуває). Предметом іпотеки можуть бути ділянки землі та майно, що на ній розташоване, - будівлі, споруди, квартири, підприємства як цілісні майнові комплекси, інше майно, віднесене законодавством до нерухомого. Залежно від предмета іпотеки виділяють іпотеку житла (житлову іпотеку), іпотеку земельних ділянок (іпотеку землі) та іпотеку комерційної нерухомості (комерційну іпотеку). Закон "Про іпотеку" системно регулює іпотечні відносини і зорієнтований на захист інтересів кредиторів. У ньому зроблено спробу вирішити низку проблем, що дасть змогу значно поліпшити практичне застосування іпотеки, уніфікувати правила її здійснення за загальноприйнятими міжнародними стандартами, розширити можливості для іпотечного кредитування та створити умови для становлення й успішного розвитку іпотечного ринку.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України "Про іпотеку"// Відомості Верховної Ради України. — 2003. -№38.- Стаття 313. 2. Закон України "Про іпотечне креди¬тування, операції з консолідованим іпо¬течнім боргом та іпотечні сертифіка¬ти // Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № І. — Стаття 1. 3. Абулатипов М., Розукулов У. Вопросы совершенствования оценки и снижения кредитного риска // Деньги и кредит, 2000. - №10. – с. 27. 4. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуленко та ін.; За ред. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2003. – 599 с. 5. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000. — 384 с. 6. Блідченко В. Окремі проблеми за¬стосування норм іпотечного законодав¬ства//Вісник НБУ. — 2005. — № І. — С. 40—44. 7. Волков С., Шемшученко Г. Пер¬спективи розвитку ринку іпотечного кредитування в Україні // Вісник НБУ 2003. -№6.-С. 49-55. 8. Грищук Н. Правове регулювання іпотечного кредитування та іпотечних ринків в Україні // ВІСНИК НБУ. КВІТЕНЬ 2005. 9. Іпотечне кредитування: Навчальний посібник / За редакцією О.С. Любуня. О.І. Кірєєва, М.П.Денисенка. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005. - 392 с. 10. Іпотечне кредитування: проблеми та перспективи розвитку в Україні: Інформаційно-аналітичні матеріали / За загальною редакцією к. е. н. Кірєєва О.І. — К.: Центр наукових досліджень НБУ, 2004. - 104 с. 11. Карагодова О., Распутна Л. Проблеми оптимізації структури кредитного портфелю комерційного банку // Банківська справа, 2006. - №2. – С.40. 12. М`якішевська О. Стан і перспективи іпотечного кредитування // Фінанси України. 2003 . №11. C. 112-118. 13. Примостка Л. О. Банківський менеджмент. Хеджування фінансових ризиків: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1998. - 108 с. 14. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент банку: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 280 с. 15. Матеріали конференції „Особливості іпотечного кредитування” // Юридична газета http://justinian.com.ua/
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (14)