Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»Інформатика та комп'ютерна техніка»

Контрольна робота з Інформатики

Карточка работы:2784п
Цена:
Тема: Контрольна робота з Інформатики
Предмет:Інформатика та комп'ютерна техніка
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Контрольна робота
Задание:ВАРІАНТ № 1 1. Поняття комп'ютерних вірусів. Класифікація вірусів. Основні типи комп'ютерних вірусів. 2. Створення схеми бази даних у середовищі СУБД MS Access. 3. Класифікація комп'ютерних мереж. 4. Система телеконференцій в Іnternet. 5. Задача. В середовищі M Excel cтворити надану таблицю і заповнити її даними Завдання • Провести необхідні розрахунки, за наступними формулами: “Відправлення вантажів” = “Внутрішньо-державні перевезення” * “Вивіз у інши держави” “Прибуття вантажів” = “Внутрішньо-державні перевезення” * “Ввіз з інших держав” “Перевищення вивезення над ввезенням” = “Відправлення вантажів” – “Прибуття вантажів” • За даними колонки 1 та колонки 7 побудувати графік (гистограма) • Зберегти отриманий документ, як файл з іменем Trans, в папці Lab-3
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: Вступ 3 1.Поняття комп'ютерних вірусів. Класифікація вірусів. Основні типи комп'ютерних вірусів 4 2. Створення схеми бази даних у середовищі СУБД MS Access. 5 3. Класифікація комп'ютерних мереж 8 4. Система телеконференцій в Іnternet. 12 5. Задача. 15 Висновок 17 Список використаної літератури 18
Курс:2
Реферат:
Язык:українська
Вступление: Контрольна робота є складовою частиною вивчення дисципліни. Варіанти контрольних робіт підготовлені у відповідності до навчального плану з дисципліни «Економічна інформатика» для студентів заочної форми навчання. Вони включають теоретичні питання та практичні завдання по курсу. Мета виконання контрольної роботи - допомогти студентам засвоїти теоретичні знання, розвинути і удосконалити навики роботи на сучасних персональних комп’ютерах. Оформлення і захист контрольної роботи повинні сприяти активному сприйманню нового матеріалу, виробленню у студентів уміння комплексного використання поріднених дисциплін при вирішенні практичних питань.
Объём работы:
12
Выводы: В ході роботи мною отриманні і засвоєні теоретичні знання з питань: 1. Поняття комп'ютерних вірусів. Класифікація вірусів. Основні типи комп'ютерних вірусів. 2. Створення схеми бази даних у середовищі СУБД MS Access. 3. Класифікація комп'ютерних мереж. 4. Система телеконференцій в Іnternet. Також мною одержані практичні навички роботи з табличним процесором MS Excel при виконанні практичного завдання і з текстовим редактором MS Word при оформленні роботи.
Вариант:1
Литература: 1. Клименко О. Ф., Головко Н. Р., Шарапов О. Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посіб¬ник / За заг. ред. О. Д. Шарапова. — К.: КНЕУ, 2002. — 534 с. 2. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології. Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. O.I. Пуш¬каря. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. 3. Microsoft Office Excel 2003. Учебный курс / В. Кузьмин, — СПб.: Питер; Киев:Издательская группа BHV, 2004. — 493 с.: ил. 4. Берлинер Э.М., Глазырина И.Б., Глазырин Б.Э. Microsoft Office 2003 — М.: ООО "Бином-Пресс", 2004 г. — 576 с.: ил. 5. Microsoft Office Excel 2003. Учебный курс / В. Кузьмин, — СПб.: Питер; Киев:Издательская группа BHV, 2004. — 493 с.: ил.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (295)