Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Страхування від нещасних випадків в Україні та його розвиток

Карточка работы:59191б
Цена:
Тема: Страхування від нещасних випадків в Україні та його розвиток
Предмет:Страхування
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 І. Необхідність і значення страхового захисту громадян від нещасних випадків. Види страхування 5 ІІ. Організація роботи страхової компанії щодо укладання і обслуговування договорів страхування від нещасних випадків 23 ІІІ. Стан, проблеми та перспективи розвитку страхування від нещасних випадків в Україні 31 Висновки 42 Список використаних джерел 45
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Страхова галузь України, як і вся її економіка, зазнає нині безпрецедентних змін – політичних, юридичних, економічних, соціальних, технологічних. Важливого значення набуває вироблення стратегії розвитку страхових відносин між дійовими особами ринку – страховиками та страхувальниками. У перших – досягнення надійності та платоспроможності на час їх дії за рахунок розширення страхового поля та точного визначення страхових тарифів. У других – зростання довіри до страховиків. Страхування нещасних випадків є необхідним атрибутом ринкової економіки. Саме страхування нещасних випадків в розвинених країнах світу є важливим інструментом соціального захисту населення і могутнім джерелом інвестування національних економік. У розвинутих країнах страховий бізнес забезпечує дієвий захист соціальних і майнових прав та інтересів громадян від ризиків, сприяє підтриманню соціальної стабільності суспільства та економічної безпеки держави; він є потужним засобом акумулювання коштів для інвестування в економіку. Тобто страхування на Заході є нормою життя. У нас ще на клієнтів страхових компаній позирають як на диваків. Страхування нещасних випадків в країнах з розвинутою економікою є надійним джерелом інвестиційних надходжень і займає від 30 до 40 % на ринку страхових послуг. Страхування нещасних випадків в США та передових країнах Західної Європи має багаторічну історію. Наявність страхових полісів у населення є одним з чинників його добробуту і надає людям упевненості у завтрашньому дні. При цьому людина покладається виключно на власні сили для забезпечення свого майбутнього. Наразі страхування розвивається за рахунок фактичної відсутності конкуренції, яке багато в чому пояснюється побоюваннями потенційних конкурентів перед неврегульованістю законодавства і необхідністю дуже великих стартових вкладень при тому, що віддача починається через 5 - 10 років. Україна стоїть на порозі реформування галузей страхування, де не останню роль відіграє страхування життя. Отже, метою нашого дослідження є оцінка ринку страхування нещасних випадків в Україні і визначення перспектив його розвитку. Досягнення нашої мети здійснюватиметься через виконання наступних завдань: 1. визначення сутності понять страхування та страхового ринку, виду страхової послуги як страхування нещасних випадків; 2. характеристика законодавчого підґрунтя здійснення страхування нещасних випадків; 3. аналіз кон’юнктури на страховому ринку України; 4. виокремлення проблемних питань функціонування страхових компаній на ринку страхування нещасних випадків; 5. розробка та методологічний аналіз питань щодо реформування галузі. Об’єктом нашого дослідження є страховий ринок України. Предметом - вид страхового продукту – страхування нещасних випадків. В даній роботі були використані наступні методи аналізу: монографічний, порівняння, узагальнений та статистичний.
Объём работы:
46
Выводы:Останнім часом галузь страхування життя привертає все більшу увагу уряду, бізнесових кіл та громадськості. Адже закони ринку на етапі його становлення та стабілізації вимагають збалансованого функціонування всіх ринкових інститутів, які довели свою необхідність за багатовікову історію розвитку і становлення ринкових відносин в розвинутих державах світу. Було б дуже необачно залишити галузь страхування життя на узбіччі становлення ринкових відносин в нашій країні. Протягом всього часу розбудови незалежної України ця галузь залишалася поза увагою бізнесменів та уряду. Тому ситуація на ринку страхування життя від початку економічних реформ в Україні знаходилася поза контролем держави і великий обсяг коштів вивозився за кордон напівлегальними посередниками іноземних страхових компаній, найяскравішим прикладом для якого є діяльність страхового брокера SI Save-Invest. На сьогоднішній день ситуація поступово змінюється на краще, держава посилює свій контроль в цій галузі, але цих заходів недостатньо. Потрібно вживати законодавчих заходів для створення умов розвитку цього виду страхування в Україні вітчизняними страховиками. Так, за результатами минулого року лідерами ринку страхування життя є страхові компанії, власниками яких є іноземні як фізичні, так і юридичні особи, і, відповідно, левова частка всіх зібраних платежів відправлялася на перестрахування за кордон. За оцінками експертів, внаслідок нелегальної діяльності страховиків зі страхування життя Україна втрачає щороку 80 – 100 млн. доларів США 1, с.49. Це є наслідком того, що страхування життя знаходиться в тіньовому секторі економіки України. Страхування життя становить на ринку страхових послуг України найменшу частку (0,66 % в 2000 р.), тоді як у країнах з розвиненою економікою цей показник дорівнює 30 – 40%. Так, наприклад, в Польщі за останні роки галузь страхування життя досягла обсягів збору страхових платежів на рівні 1 – 1,5 млрд. доларів США в рік; в 1999 році зібрано платежів на суму 1 484 млн. доларів США. Такий же обсяг платежів і в Росії (1 439 млн. доларів США), при цьому у росіян темп приросту платежів за 1999 рік становив 54,3%, тоді як в Польщі цей показник був на рівні 21,6% 2, c.31. Така різниця в темпах росту обумовлена тим, що ринок страхування життя розпочав формуватися у Польщі раніше і на сьогоднішній день досягає стабілізації. При існуванні необхідних правових на економічних передумов ринок послуг зі страхування життя в Україні зможе розвиватися такими ж темпами і українські страховики зможуть зайняти гідне місце на загальноєвропейському ринку страхування. Галузь страхування життя має досить високі показники у таких країнах як Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина, Словенія, Росія. Економічні перетворення в цих країнах за період з часів розвалу СРСР до сьогоднішнього дня можуть служити для України прикладом того, що треба робити для досягнення європейської економічної культури і рівня життя. Галузь страхування життя відіграє дуже важливу роль у вирішенні питань соціального та пенсійного забезпечення. Компанії зі страхування життя повинні становити основу третього рівня пенсійного забезпечення громадян, який планується створити в рамках пенсійної реформи в Україні. Кошти, що отримують страховики зі страхування життя, є надійним джерелом дешевих та довгострокових інвестиційних ресурсів, які так необхідні для розвитку всієї економіки України, а особливо високотехнологічних, наукомістких проектів. Для вирішення проблеми розвитку страхування життя в Україні необхідно наполегливо рекомендувати уряду і парламенту України вжити таких заходів для виведення цієї галузі зі скрутного становища, у якому вона зараз знаходиться: - дозволити страховим компаніям укладати договори страхування у вільноконвертованій валюті, що забезпечило б більш надійне зберігання коштів страхувальників та дозволило б виплачувати гарантований інвестиційний дохід. - Вдосконалити методику формування резервів зі страхування життя. - Запровадити податкові пільги для страхових компаній при інвестуванні коштів страхувальників, що дозволило б страховикам пропонувати більш привабливі програми нагромадження капіталу. - Запровадити податкові пільги для страховиків, що пропонують програми пенсійного страхування. Такі страхові компанії повинні знаходитись у таких же умовах, як і державний Пенсійний фонд. - Створити податкові пільги для юридичних осіб, котрі укладають договори страхування життя своїх працівників. Отже, оскільки починаючи з 2001 року Україна подолала значний шлях, створюючи цю систему, то злиття фонду страхування від нещасних випадків з іншими установами може призвести до обмеження досягнутого рівня соціального партнерства. Зарубіжні колеги настійливо рекомендують, що при будь-якій реорганізації соціального страхування, необхідно забезпечити функціонування незалежного правління, яке має бути наділеним повноваженнями для вирішення питань бюджету, тарифів та профілактичної політики. Страхування від нещасних випадків повинне організовувати та фінансувати комплексне лікування та реабілітаційні процеси. Головна мета полягає не у виплаті страхової компенсації, а поверненні постраждалих внаслідок нещасних випадків та профзахворювань до роботи, відновленні їх працездатності усіма відповідними засобами. Цей підхід є унікальним, і не притаманним іншим напрямкам соціального страхування. Страхування від нещасних випадків не може виконувати свої правові завдання в сфері профілактики, реабілітації та страхових виплат в разі державного регулювання соціальних бюджетів. Натомість, доходи та витрати повинні бути збалансовані відповідно до фактичних вимог, а їх контроль має забезпечуватися соціальними партнерами.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України „Про страхування” ( в редакції Закону № 2745-ІІІ ( 2745-14) від 04.10.2001 ) із змінами, внесеними згідно із Законами. 2. Адамович В. В. Все у нас получится. – К.: Влада и политика, 2002. 3. Адамович В. В. Новый приоритет // Комп&ньоН. – 2001. - № 48(252). 4. Адамович В.В. Реформування галузі страхування життя в Україні: вимога часу, потреба суспільства, завдання влади // Страхова справа. – 2002. - № 3(7). 5. Александрова М.М. Страхування: Навчально-методичний посібник.- К.: ЦУЛ, 2002-208с. 6. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2002. – 203 с. 7. Блащук Т.В. Цивільно-правове регулювання особистого страхування: Автореф. - К., 2003. - 18 с. 8. Бовкун А. Зелений коридор відкрили для „лайфового” страхування // Галицькі контракти. – 2003. - № 7. 9. Внукова Н. Н. Практика страхового бізнесу. – К.: Либра, 1994. – 75 с. 10. Внукова Н.М. Страхування: теорія і практика: Навч. посібник / Н.М.Внукова, В.І.Успаленко, Л.В.Временко. - Х.: Бурун Книга, 2004. - 376 с. 11. Воблый К.Г. Основы экономии страхования. - Тернопіль: Економічна думка, 2001.-238с. 12. Вовчак О.Д. Страхові послуги: Навч. посіб. / О.Д.Вовчак, О.І.Завійська. - Л.: "Компакт - ЛВ", 2005. - 656 с. 13. Временко О. В., Корват Е. В. Результаты социологического опроса в г. Харькове // Страхова справа. – 2001. - № 3(3). 14. Вчіться вибирати надійного страховика – поради газети „Бізнес” // „Бизнес”. – 2000. - № 43. 15. Дацій Н.В. Страхування: Навч. посібник. - Запоріжжя: ГУ "ЗІДМУ", 2005. - 148 с. 16. Життя віддайте лайфовим компаніям // Україна BUSINESS. – 2002. - № 42(592). 17. Залетов А. Н. Страхование в Украине. Под ред. доктора экономических наук О. А. Слюсаренко. – К.: Международная агенция «BeeZone», 2002. – 452 с. 18. Замков О.М. Страхування: Навчальний посібник / за редакцією д.е.н. О.О. Слюсаренко – К.: Міжнародна агенція «Bee Zonc», 2003-320с. 19. Класика страхування – проти спокуси // Галицькі контракти. – 2002. - № 16. 20. Лук’янчук С. Страховикам страшно // Галицькі контракти. – 2002. - № 44. 21. Мних М.В. Страхування в Україні: сучасна теорія і практика: Монографія. - К.: Знання України, 2006. - 284 с. 22. Очимовская Т. „Жизнь” на Западе лучше? // Деловая столица. – 2002. - № 42. 23. Очимовская Т. Предприятия получат льготы по «жизни» // Деловая столица. – 2003. - № 5. 24. Пацурія Н.Б. Страхове право: Навч. посіб. - К.: ЮрінкомІнтер, 2006. - 168 с. 25. Програма розвитку страхового ринку України на 2001-2004 роки. Затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2001 р. № 98 // Страхова справа. – 2001. - № 1(1). 26. Скубійда О. Проблеми правового регулювання страхування життя в Україні // Економіка. Фінанси. Право. - К., 2002. - № 12. - С. 32-35. 27. Словарь страховых терминов / Под ред. Е. В. Коломина, В. В. Шахова. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 336 с. 28. Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання / М-во праці та соціальної політики; Департамент політики держ.соціального страхування. - К.: Основа, 2001. - 156 с. 29. Стаховський Д. Ринок страхування життя: проблеми залишаються // Галицькі контракти. – 2003. - № 5. 30. Страхування: Підручник / Кер. авт. кол. і наук.ред.СС.Осадець.Вид.2-у, переробл. і доп.-К.: КЕНУ,2002.-599с. 31. Сыркисов С. Э. Личное страхование. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 94 с. 32. Таркуцяк А. О. Страхування: Навч. Посіб. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фінансів, інформ. систем, менеджм. і бізнесу, 2001. – 115 с. 33. Тринчук В. Перспективи розвитку страхового ринку у зв`язку зі вступом України до СОТ // Страхова справа. - К., 2005. - № 3. - С. 46-56. 34. Шумелда Я. Страхування: Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей. Тернопіль: 2003-260с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (176)