Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Державне управління»Державне регулювання економіки»

Державне регулювання економіки Задачі НАУ

Карточка работы:59182
Цена:
Тема: Державне регулювання економіки Задачі НАУ
Предмет:Державне регулювання економіки
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бухгалтерія
Тип:Задача
Задание:Задача 1: 1. Використовуючи дані виробництва продукції галузей народного господарства, їх матеріаломісткості, розрахувати прогнозні величини показників: валового внутрішнього продукту (ВВП); валового внутрішнього продукту в розрахунку на одну особу (ВВП). 2. Обчислити темпи зміни даних показників у розрахунковому періоді. ВИХІДНІ ДАНІ Базовий період 1. ВВ - обсяги валового випуску продукції галузей матеріального виробництва і галузей, які надають послуги (інші галузі): ВВП - промисловість - 175532 млн.грн.; ВВС - сільське господарство - 54356 млн.грн.; ВВб - будівництво - 14426 млн.грн.; ВВД - інші галузі - 124959 млн.грн. 2. М - матеріаломісткість одиниці виробленої продукції /виконаних робіт/ становила: Мп - промисловість - 0,691 грн.; Мс - сільське господарство - 0.569 грн.; Мб - будівництво - 0,577 грн.; Мі - інші галузі - 0,456 грн. 3. ПОД - податки за виключенням субсидій на продукти в цілому -25808 млн.грн. 4. N - чисельність населення - 48,4 млн.чол. Розрахунковий період 1. Показник використання матеріальних ресурсів (матеріаломісткість продукції) зміниться таким чином: - промисловості - збільшиться на 0,8%; - сільському господарстві - збільшиться на 1 ,2%; - будівництві - збільшиться на 0,9%; - інших галузях - зменшиться на 0,5%. 2. Обсяги валового випуску продукції передбачається: - у промисловості - збільшити на 20%; у - у сільському господарстві - збільшити на 10%; - у будівництві - збільшити на 8%; - в інших галузях - збільшити на 15%. 3. Податки за виключенням субсидій на продукти в цілому -збільшаться на 10%. 4. Чисельність населення (розрахункова) - зменшиться на 2%. Задача 2: Розрахувати темпи зміни валового випуску продукції (ВВ), валового внутрішнього продукту (ВВП), чистого внутрішнього продукту (ЧВП), чистого прибутку (ЧП) і їх складових в прогнозному періоді по відношенню до базового. Знайти зрушення в структурі ВВ і ВВП у двох порівняльних періодах. Вихідні дані Базовий період 1. ВВ (включаючи податки за виключенням субсидій на продукти) становить - 185390 млн.грн. 2. ПС (проміжне споживання - матеріальні витрати) -103871 млн.грн. 3. А (споживання основного капіталу - амортизаційні відрахування) - 14702 млн.грн. 4. ОП (оплата праці найманих працівників (включаючи податки і субсидії на виробництво та імпорт) - 56797 млн.грн. 5. ОВЗ (основні виробничі засоби) становили 521386 млн.грн. У прогнозному періоді: 1. ВВ передбачається збільшити на 115,6%. 2. Цввп (матеріаломісткість ВВП) - збільшити на 8%. 3. на (норма амортизаційних відрахувань) збільшиться на 3 відсоткових пункти (наприклад, якщо ця норма була 4%, то стане 7%). 4. ОВЗ - зменшаться на 1 %. 5. ОП - збільшиться в 1,8 рази. Завдання 3. Визначити темп приросту загального обсягу і структуру виробництва (%) товарів народного споживання (ТНС) в прогнозному році: ТНС Структура виробництва ТНС у базовому році, % Темпи приросту виробництва ТНС у прогнозному році у порівнянні з базовим, % Структура виробництва ТНС у прогнозному році, % Продовольчі 55 2 5,5 Непродовольчі 40 -3 -5,1 Горілчані вироби 5 0 Усього 100,0 100,0
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Задача 1: 1. Використовуючи   дані   виробництва   продукції   галузей народного    господарства,    їх    матеріаломісткості,    розрахувати прогнозні величини показників: валового внутрішнього продукту (ВВП); валового внутрішнього продукту в розрахунку на одну особу (ВВП). 2. Обчислити     темпи     зміни     даних     показників     у розрахунковому періоді. ВИХІДНІ ДАНІ Базовий період 1.  ВВ - обсяги валового випуску продукції галузей матеріального виробництва і галузей, які надають послуги (інші галузі): ВВП - промисловість - 175532 млн.грн.; ВВС - сільське господарство - 54356 млн.грн.; ВВб - будівництво - 14426 млн.грн.; ВВД - інші галузі - 124959 млн.грн. 2.  М - матеріаломісткість одиниці виробленої продукції /виконаних робіт/ становила: Мп - промисловість - 0,691 грн.; Мс - сільське господарство - 0.569 грн.; Мб - будівництво - 0,577 грн.; Мі - інші галузі - 0,456 грн. 3. ПОД - податки за виключенням субсидій на продукти в цілому -25808 млн.грн. 4. N - чисельність населення - 48,4 млн.чол. Розрахунковий період 1.         Показник        використання         матеріальних        ресурсів (матеріаломісткість продукції) зміниться таким чином: -  промисловості - збільшиться на 0,8%; -  сільському господарстві - збільшиться на 1 ,2%; -  будівництві - збільшиться на 0,9%; -  інших галузях - зменшиться на 0,5%. 2. Обсяги валового випуску продукції передбачається: -  у промисловості - збільшити на 20%;           у -  у сільському господарстві - збільшити на 10%; -  у будівництві - збільшити на 8%; -  в інших галузях - збільшити на 15%. 3.   Податки за виключенням субсидій на продукти в цілому -збільшаться на 10%. 4.    Чисельність населення (розрахункова) - зменшиться на 2%. Задача 2: Розрахувати темпи зміни валового випуску продукції (ВВ), валового внутрішнього продукту (ВВП), чистого внутрішнього продукту (ЧВП), чистого прибутку (ЧП) і їх складових в прогнозному періоді по відношенню до базового. Знайти зрушення в структурі ВВ і ВВП у двох порівняльних періодах. Вихідні дані Базовий період 1.    ВВ (включаючи податки за виключенням субсидій на продукти) становить - 185390 млн.грн. 2.    ПС   (проміжне   споживання  -  матеріальні   витрати)  -103871 млн.грн. 3.    А   (споживання   основного   капіталу   -   амортизаційні відрахування) - 14702 млн.грн. 4.    ОП  (оплата  праці   найманих   працівників   (включаючи податки і субсидії на виробництво та імпорт) - 56797 млн.грн. 5.    ОВЗ   (основні   виробничі   засоби)   становили   521386 млн.грн. У прогнозному періоді: 1.    ВВ передбачається збільшити на 115,6%. 2.    Цввп (матеріаломісткість ВВП) - збільшити на 8%. 3.    на (норма амортизаційних відрахувань) збільшиться на 3                                 відсоткових пункти (наприклад, якщо ця норма була 4%, то стане                                  7%). 4.    ОВЗ - зменшаться на 1 %. 5.    ОП - збільшиться в 1,8 рази. Завдання 3. Визначити темп приросту загального обсягу і структуру виробництва (%) товарів народного споживання (ТНС) в прогнозному році: ТНС  Структура виробництва ТНС           у базовому році, %  Темпи приросту виробництва ТНС у прогнозному році у порівнянні з базовим, %  Структура виробництва ТНС            у прогнозному році, % Продовольчі  55 2   5,5  Непродовольчі  40 -3   -5,1  Горілчані вироби  5 0  Усього  100,0    100,0
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
7
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Ковтун Олег Іванович, Килин Оксана Василівна, Свелеба Наталія Андріївна. Державне регулювання економіки: Навч.-метод. посіб. для самостійної роботи студ. екон. спец. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л., 2001. — 219с. 2. Стеченко Дмитро Миколайович. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. — К. : Вікар, 2003. — 262с. 3. Чистов Сергій Миколайович. Державне регулювання економіки: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. — К. : Видавництво КНЕУ, 2002. — 208с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (84)