Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Економічний аналіз»

Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) у натуральному та вартісному виразі

Карточка работы:59161б
Цена:
Тема: Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) у натуральному та вартісному виразі
Предмет:Економічний аналіз
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Економічний аналіз
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 5: За даними балансу розрахувати і проаналізувати динаміку таких показників фінансової стійкості підприємства: основного коефіцієнта фінансової стійкості, коефіцієнта структури довгострокових вкладень. Порівняти розраховані коефіцієнти з нормативними, зробити висновки про фінансовий стан підприємства. Задача 38: Методом ланцюгових підстановок визначити вплив на середню заробітну плану у звітному період порівняно із плановим таких факторів: • Зміни середньорічної чисельності ПВП; • Зміни фонду заробітної плати. Визначити, який процент приросту середньої заробітної плати буде забезпечений за рахунок скорочення чисельності ПВП і який – за рахунок збільшення фонду заробітної плати. Показник План Звіт Фонд заробітної плати, тис. грн. 460 480 Середньорічна чисельність ПВП, чол.. 155 150 Задача 60: Проаналізувати обсяг виробництва продукції підприємства: визначити вплив всіх можливих факторів на обсяг випуску продукції, знайти максимально можливу кількість цих факторів. З’ясувати резерви щодо обсягу випуску продукції. Вихідні дані: Показник 1 рік 2 рік 3 рік План Факт План Факт План Факт Обсяг випуску ТП, тис. грн. 840 1211 784 874 810999 130645 Кількість верстатів, шт. 10 12 100 90 90 100 Відпрацьовано за рік верстато-змін 4200 4056 39200 36450 45100 45050 Середньорічний виробіток на один верстат, грн.. 8400 9011,1 1306 Виробіток на одну верстато-зміну, грн.. 20,0 24,9 20 23,97 0,199 29,0
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) у натуральному та вартісному виразі 3 Задача 5 12 Задача 38 14 Задача 60 16 Список використаної літератури 18
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
17
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Герасименко А.В Статистика. Підручник. КНЕУ. 2000. 2. Павловська О.В. Удосконалення методів пошуку резервів зростання прибутку. // Фінанси України.-2000.-№9.-с.9. 3. “Статистичний щорічник України за 1998 рік”.-К.: Техніка.- 1999. 4. Іващенко В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності.- К.: “ Нічлава”, 1999.-204 с. 5. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч.- метод. Посібник для самостійного вивчення дисципліни.- К.: КНЕУ,2000.-263 с. 6. Караков И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа.-К.: Выща школа, 1989.-255 с. 7. Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Уч.пособие для ВУЗов.- Минск,2000. 8. Житна І.П. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства. Навч.посібник.- К.: Вища школа, 1992.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (219)