Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Економетрія»

Економетрія

Карточка работы:59162б
Цена:
Тема: Економетрія
Предмет:Економетрія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Міжнародний маркетинг та реклама
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача 1. На базі статистичних даних (економічного показника Х за 12 місяців): 1) побудувати графік тренду змінної Х(t), вибрати форму лінійної однофакторної моделі ; 2) оцінити параметри моделі; 3) визначити зони надійності параметрів регресії при рівні значущості ; 4) оцінити коефіцієнти детермінації та кореляції ; 5) оцінити прогноз для таких трьох місяців (х(13), х(14), х(15)). Т Х(t) 1 6,93 2 7,17 3 8,15 4 7,87 5 8,71 6 9,2 7 8,77 8 8,36 9 10,45 10 10,57 11 11,24 12 11,7 Задача 2. На базі n статистичних даних певного регіону: 1) визначити параметри лінійної моделі залежності витрат на споживання (С) від рівня доходу (D), збережень (S) і заробітної плати (L); 2) оцінити коефіцієнт детермінації; 3) перевірити наявність автокореляції залишків; 4) дослідити мультиколінеарність між факторами. I C(i) D(i) S(i) L(i) 1 6,25 10,11 8,05 17,05 2 12,24 14,57 9,68 19,68 3 17,27 15,01 10,57 21,06 4 19,75 18,29 11,11 30,67 5 22,78 20,58 12,55 32,55 6 25,58 22,07 14,31 35,01 7 28,09 23,47 16,37 36,34 8 32,76 25,68 18,01 37,01 9 36,94 26,75 20,67 39,54 10 39,57 28,05 22,95 42,92 11 42,47 31,87 26,08 44,27 Задача 3. За статистичними показниками Y, K та L за n років: 1) проаналізувати класичну модель виробничої функції Кобба-Дугласа, що описує залежність між продуктивністю праці і фондоозброєністю , з урахуванням впливу технічного прогресу на виробництво в регіоні; 2) оцінити параметри нелінійної моделі; 3) оцінити коефіцієнти детермінації; 4) перевірити наявність автокореляції залишків. T Y(i) K(i) L(i) 1 66,04 5,03 8,75 2 55,27 6,25 9,68 3 79,22 8,57 10,55 4 83,06 8,99 11,67 5 80,14 9,91 12,68 6 91,48 11,67 14,31 7 86,69 12,51 15,27 8 77,26 11,23 14,01 9 83,05 11,84 16,05 Задача 4. На основі статистики за n років визначити параметри найпростішої мультиплікативної моделі споживання Кейнса для певного регіону: , де - споживання; - національний дохід, - стохастичне відхилення, похибка, - інвестиції. t C(t) Y(i) I(i) 1 16,25 12,11 23,05 2 16,84 14,25 25,68 3 17,27 15,57 28,28 4 17,75 16,29 30,67 5 18,14 17,21 32,55 6 18,68 18,67 34,31 7 19,58 19,47 36,74 8 20,26 20,23 38,01 9 21,24 21,61 41,25 10 22,57 22,05 42,92
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
20
Выводы:
Вариант:нет
Литература:Наконечний С.І. Терещенко Т.О. Економетрія: Навч.-метод. пос. для самост. вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2001. – 192 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (103)