Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Страхування»

Порівняльна характеристика державного регулювання страхової діяльності в Україні та … (будь-якої іншої країни)

Карточка работы:2811п
Цена:
Тема: Порівняльна характеристика державного регулювання страхової діяльності в Україні та … (будь-якої іншої країни)
Предмет:Страхування
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Міжнародна економіка і менеджмент
Тип:Інше
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: 1. Державне регулювання страхової діяльності в Україні 3 2. Державне регулювання страхової діяльності в Росії 7 Висновки 11 Список використаної літератури 13
Курс:3
Реферат:
Язык:українська
Вступление:
Объём работы:
9
Выводы: Отже з вищевикладеного можемо зробити наступні висновки. Державний нагляд за страховою діяльністю на території України здійснюється Комітетом по справах нагляду за страховою діяльністю, що діє відповідно до Положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Державний нагляд за страховою діяльністю на території Російської Федерації здійснюється Федеральною службою страхового нагляду. Функції котрі покладені на дані організації досить схожі (табл. 1). Таблиця 1. Функції органів державного нагляду за страховою діяльністю Росії та України Комітет по справах нагляду за страховою діяльністю Федеральна служба страхового нагляду 1) ведення єдиного державного реєстру страховиків; 2) видача ліцензій на проведення страхової діяльності; 3) контроль за платоспроможністю страховиків щодо виконання інших страхових зобов'язань перед страхувальниками; 4) встановлення правил формування, розміщення й урахування страхових резервів; 5) розробка нормативних і методичних документів із питань страхової діяльності; 6) узагальнення практики страхової діяльності, розробка і надання у встановленому порядку пропозицій щодо розвитку й удосконалення законодавства України про страхову діяльність; 7) участь у здійсненні мір щодо підвищення кваліфікації кадрів для страхової діяльності. 1) видача страховикам ліцензій на здійснення страхової діяльності; 2) ведення єдиного Державного реєстру страховиків і об'єднань страховиків, а також реєстру страхових брокерів; 3) контроль за обґрунтованістю страхових тарифів і забезпеченням платоспроможності страховиків: 4) установлення правил формування й розміщення страхових резервів, показників і форм обліку страхових операцій і звітності про страхову діяльність: 5) розробка нормативних і методичних документів з питань страхової діяльності, віднесеним законодавством до компетенції федерального органа виконавчої влади по нагляду за страховою діяльністю; 6) узагальнення практики страхової діяльності, розробка й подання у встановленому порядку пропозицій по розвитку й удосконалюванню законодавства РФ про страхування. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні здійснюється з метою дотримання вимог вітчизняного законодавства про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, захисту прав та інтересів страхувальників, страховиків, інших зацікавлених осіб і держави. Державний нагляд за страховою діяльністю в Росії здійснюється з метою дотримання вимог законодавства РФ про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, захисту прав і інтересів страхувальників, страховиків, інших зацікавлених осіб і держави. Отже, в цілому можемо констатувати, що державне регулювання страхової діяльності в Україні та Росії досить схоже.
Вариант:нет
Литература: 1. Венгеров А. Б. Теория государства и права / А. Б. Венгеров. — М. : Омега-Л, 2004. — С. 164. 2. Габрон Я. Ф. Сутність державного регулювання страхової діяльності в Україні // Економічний вісник Донбасу. – 2010. - № 3 (21). – С. 83-85 3. Грачева Е.Ю. Правовые основы страхования: учеб. пособие / Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова. – М.: Проспект, 2011. – 127 с. 4. Залєтов О. М. Убезпечення життя: монографія / О. М. Залєтов— К.: Міжнар. агенція «Бізон», 2006. —688 с. 5. Лившиц А. Ю. Введение в рыночную экономику. / А. Ю. Лившиц. — М., 1991. — С. 234. 4. Нечипорук Л. В. Теорія та практика страхового ринку в Україні: монографія / Л. В. Нечипорук. — Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004.—300 с. 6. Страхование: Учеб. пособие. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Издательство: М.: ИНФРА-М Год издания: 2006 – 312с. 7. Страхування: теорія та практика: навч. посіб. / Н. М. Внукова, В. І. Успаленко, Л. В. Временко, Д. В. Кондратенко та ін. / за ред. Н. М. Внукової. — Х.: Бурун Книга, 2004. —371 с. 8. Фурман В. М. Страхування: теоретичні засади та стратегія розвитку: монографія / В.М. Фурман. — К. : КНЕУ, 2005 — С. 139 —140. 9. Шумелда Я. П. Страхування: навч. посіб. / Я. П. Шумелда. — Тернопіль: Джура, 2004. —280 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (172)