Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Маркетинг»

Розробка маркетингової стратегії підприємства

Карточка работы:59163б
Цена:
Тема: Розробка маркетингової стратегії підприємства
Предмет:Маркетинг
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Міжнародний маркетинг та реклама
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:Вступ 3 Розділ 1.Теоретичні та методологічні аспекти стратегічного маркетингового планування 5 1.1.Зміст процесу стратегічного маркетингового планування фірми 5 1.2.Методи стратегічного аналізу 7 1.3.Класифікація стратегій організації 13 Розділ 2.Аналіз стратегічної маркетингової діяльності підприємства "Баггі" 18 2.1.Стисла організаційно-економічна характеристика підприємства "Баггі" 18 2.2.Стратегічний аналіз зовнішнього середовища та внутрішнього потенціалу підприємства 20 2.3.Організація стратегічного маркетингового планування засобами маркетингового дослідження 25 Розділ 3.Розробка маркетингової стратегії підприємства ТД „Баггі” 29 3.1.Сегментування ринку за результатами маркетингових досліджень 29 3.2.Обгрунтування загальної конкурентної стратегії 33 3.3.Вибір цільового ринку та позиціонування товарів 35 3.4.Розробка заходів комплексу маркетингу на підтримку запропонованої стратегії 36 3.5.Оцінка економічної ефективності проектованих заходів 38 Висновки 40 Список літератури 42
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Планувати маркетингову діяльність підприємства — це означає розробити чітку програму дій, яка дасть змогу керувати послідовністю, чіткістю і результатами змін з метою отримання бажаного прибутку за визначений період. Протилежністю маркетингового планування є імпровізація. В її основі лежить не організоване прийняття рішень, а їх спонтанне, інтуїтивне продумування і реалізація. Необхідно зрозуміти, що основними завданнями маркетингового планування є: • дослідження умов навколишнього бізнес-середовища та потенціалу підприємства; • приведення потенціалу підприємства у відповідність до вимог навколишнього бізнес-середовища, потреб споживачів, обраних цільових ринків; • розроблення заходів на окремих напрямах маркетингової діяльності фірми, їх оптимальне об’єднання в єдиний комплекс; • деталізація та обґрунтування переліку конкретних маркетингових дій; • визначення того, хто, де, як і коли буде виконувати заплановані маркетингові дії; • прогнозування перспектив подальшого розвитку маркетингової діяльності фірми. Основними принципами маркетингового планування є: • повнота та комплексність: для прийняття планових рішень використовуються всі чинники, події, ситуації в їх взаємозв’язку та відповідно до значущості; планами охоплюються всі напрями маркетингової діяльності підприємства; • конкретність: плани розраховуються на конкретний період часу, чітко визначені ринки (сфери діяльності); планові величини мають числовий вираз із досить високим ступенем точності; • гнучкість: пристосованість до змін навколишнього середовища; можливість внесення відповідних коректив; • безперервність: послідовність та узгодженість маркетингових дій протягом тривалого часу; • економність: витрати на планування мають окупатися відповідними доходами, приносити прибуток; • дійсність: реальне виконання планових функцій; • документальність: оформленість відповідними документами, плановими завданнями конкретним виконавцям. Метою роботи є розкриття механізму розробки маркетингової стратегії підприємства. Для досягнення цієї мети поставлені наступні завдання: 1. з’ясувати сутність стратегічного маркетингового планування; 2. проаналізувати діяльність підприємства "Баггі" та охарактеризувати маркетингову діяльність; 3. розробити маркетингову стратегію підприємства. Предметом дослідження курсової роботи є маркетингова стратегія. Об’єктом дослідження є ТД „Баггі”. Основним напрямком діяльності компанії є торгівля паливно-мастильними матеріалами. Теоретичною та методологічною основою роботи є вітчизняна та зарубіжна література з питань стратегічного планування.
Объём работы:
44
Выводы:Стратегія –– управлінський план дій по досягненню цільових настанов організації, стратегія являє собою визначену послідовність кроків і набір управлінських підходів, які розроблюються адміністрацією для одержання бажаних результатів. Стратегія показує, яким чином буде реалізована місія організації і досягнуті намічені цільові показники. Кожний підхід до стратегічного планування, що використовується у світовій практиці, має особливості у змісті та структурі окремих етапів і підсистем, у переліку та послідовності дій в процесі аналізу, але базується на двох основних посиланнях - зовнішньому та внутрішньому маркетинговому аналізі підприємства. В процесі стратегічного планування, відокремлюють: а) зовнішнє середовище організації: 1) маркетингове макросередовище; 2) маркетингове мікросередовище; б) внутрішнє середовище організації. Стратегічне планування є інструментом, що допомагає приймати правильні управлінські рішення. Його головне завдання - забезпечити нововведення та зміни з ціллю подальшого ефективного розвитку організацій. Виділяють чотири основні види управлінської діяльності в межах процесу стратегічного планування. До них відносяться: розподіл ресурсів, адаптація до зовнішнього середовища, внутрішня координація та організація розробки стратегії. Повна назва організації: товариство з обмеженою відповідальністю „Торговий дім „ БАГГІ ”. Види діяльності - роздрібна торгівля пальним на автозаправних станціях, оптова торгівля паливом, роздрібна торгівля авто товарами, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах. Отже, можна виділити наступні стратегічні напрямки діяльності ТОВ „Торговий дім „Баггі”: реалізація паливних матеріалів, реалізація мастильних матеріалів, реалізація автокосметики. На ринку палива міста Бровари ТД „Баггі” займає третє місце. Найчастіше АЗС ТД „Баггі” відвідують дальнобійщики та відвідувачі Картинг-Центру. З точки зору споживачів основними характеристиками палива є: число октану і ціна. Саме на цих вище перелічених характеристиках палива і потрібно акцентувати свою увагу ТД „Баггі”. А саме: вдосконалювати ці характеристики у палива, робити на дані характеристики акцент у рекламі. Для 60% респондентів рівень обслуговування є важливою характеристикою палива. Отже, підтверджується гіпотеза відкриття на АЗС кафе. Таким чином, керівництву компанії потрібно прийняти рішення про відкриття кафе. Для якнайбільш повного інформування цільової аудиторій ТМ „Баггі” слід використовувати наступні рекламні носії: спеціалізовані видання, реклама на спеціалізованих виставках, Internet. Найбільш поширеними є марки палива 92,76. 56% відсотків опитаних користуватимуться послугами АЗС після зміни місця проживання. 54% відсотків опитаних користуватимуться послугами АЗС через високу якість та 46% через наявність кафе. Більшість споживачів палива є лояльними до компанії ТД „Баггі”. ТД „Баггі” потрібно надалі утримувати свій імідж та якість продукції на відповідному рівні та збільшувати кількість лояльних споживачів, постійних клієнтів. Роботу всередині маркетингового департаменту ТД „Баггі” слід організувати за продуктовим принципом: виділити два основних продуктових напрямки діяльності ТД „Баггі”: реалізація палива; реалізація авто косметики та автозапчастин. При цьому по кожному з цих напрямків повинен бути призначений керуючий, який буде нести повну відповідальність за успішність діяльності ТД „Баггі” у визначених напрямках.
Вариант:нет
Литература:1. Абдулжанов А.Г., Баширов И.Х. Маркетинг. Дослідження. Організація. Впровадження. - Донецьк: КАССІОПЕЯ, 2001.-316 с. 2. Академия рынка: маркетинг / Пер. с англ. - М., 2000. 3. Ансофф И. Стратегическое управление. - М., 2000. 4. Азарян Е.М., Донець Л.И. Митний маркетинг. - Донецьк: Юго - Схід, 2001. С. 192. 5. Азоєв Г. Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і практика. - М.: Центр економіки і маркетингу, 1996.-208 с. 6. Бланк И.А. Торговий менеджмент. - К: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 2002.- 408 с. 7. Болт Г. Дж. «Практичний посібник з керування збутом» : Пер. З англ. / Научн. Ред. і авт. Предисл. Ф.А Крутиков. - М. :Економіка, 2003.- 271 с. 8. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии. - М., 2002. 9. Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Основы: Учебник / Г. Д. Гордеев, Л. Я. Иванова, С. К. Казанцев и др. / Под ред. Л. Е. Стровского. - М., 2001. 10. Градов А. П. Стратегия экономического управления предприятием: Учеб. пособие. - СПб., 2003. 11. Гладина Е. А., Медведєв М. И., Муртазалиев М. М. Альбом наочних приладдя по маркетингу: Учеб. Посібник - М: 2003.-150 с. 12. Голубків Е.П. Основи маркетингу: Підручник. — М.: Финпресс, 1999. 13. Голубків Е.П. Маркетинг: Словник-довідник. — М.: Справа. 2000. 14. Голубков Е.П., Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. — М.: Издательство «Финпресс», 2001. 15. Алексеев А.А., Громова Л.А. "Психогеометрия для менеджеров". — Л.: Наука, 2001. 16. Дихтль Е., Хершген Х. Практичний маркетинг: Учеб. Посібник/ пров. З ньому. А.М. Макарова ; Під ред. И. С. Минко. - М.: Высш. Шк., 2001.- 255 с. 17. Завьялов П. С., Демидов В. Е. Формула успеха-маркетинг. - М., 2002. 18. Іванець В. М. «Маркетингова стратегія підприємств АПК». Кримський гос. Аграрний Університет. - Сімферополь.: «Таврія», 2002.-348 с. 19. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. - М., 2002. 20. Кириленко И. Г., Макаренко П. М., Мірошник Л. Ю. « Ринкова економіка і державне регулювання»: Монографія. - Дніпропетровськ. - Пороги, 2000.- 457 с. 21. Ковальов А. И., Войленко В. В. Маркетинговий аналіз. - М.: 111 с. 22. Коноплев В.Т. « Міжнародний маркетинг».- Донецьк : Південно-Схід, 2001.- 320 с. 23. Крилова Г. Д., Соколова М. И. Практикум по маркетингу: ситуаційні задачі і тест-контроль : Учеб. Посібник / Під ред. акад. А.Н. Романова. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1999.- 240 с. 24. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. — Издательский Дом «Вильямс», 2001. 25. Киреев И. Маркетинг в России и за рубежом. — 2001. — №5. 26. Ламбен Жан-Жак. Стратегічний маркетинг. Європейська перспектива. Пер. с французького. - Спб.: Наука, 2003.-589 с. 27. Моррис Р. Маркетинг: ситуації і приклади : Пер. с англ. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1999.- 192 с. 28. Маркетинг / Під ред. проф. Уткіна Э.А.- М.: Асоціація авторів і видавців «ТАНДЕМ». Видавництво ЭКМОС, 1998.- 320 с. 29. Маркетинг: Підручник / А.Н. Романов, Ю.Ю.Корялогов, С.А. Красильников і ін.; Під ред. А. Н. Романова. - М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2001.- 560 с. 30. Маркетинг в зовнішньоекономічній діяльності підприємства.: М.: Внешторгиздат, 2002.- 152 с. 31. Молчанов Н.Н. "Инновационный процесс: организация и маркетинг". — СпбГУ,2001. 32. Основи маркетингу : Учеб. Посібник/ Р.А. Крыжановский, И.П. Продиус.- К.: УМК У, 2000.- 164 с. 33. Основи менеджменту і маркетингу : Навчальний посібник/ В. Б. Зубик, А.И. Ільїн, Г.Я. Кожекин і ін. ; Під общ. Ред. Р. С. Седегова.- Мн.: Высш. Шк., 2002.- 382 с. 34. Онищенко В. П. Проблеми довгострокової зовнішньоекономічної політики України // Економіка України.- 2001. - №2. - С.24-36. 35. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів/Пер. з англ. - К.: Основи, 2000 - 390 с. 36. Прокушев Е. Ф. Внешнеэкономическая деятельность-Учеб.-практ. пособие. - М., 2002. 37. Песоцкая Е.В. Маркетинг услуг: Краткий курс. — СПб.: Питер, 1999. 38. Ринкова економіка в 15 книгах. Бьярне Бакка. Малі промислові фірми на міжнародних ринках. Маркетинг. Кн. 5. Осло/ Москва : West International Publishing 1999.-311 с. 39. Саати Т., Кернис К. Аналитическое планирование организации систем / Пер. с англ. - М., 1999. 40. Самостоятельность и управление производственным профилем предприятия / А. П. Градов и др. - М 2000. 41. Турбан Г. В. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие. - Минск, 2001. 42. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. "Анализ данных на компьютере". — М.: Финансы и статистика,2003. 43. Фатхутдинов Р.А «Стратегічний менеджмент»: Навчальний посібник. - М.: ЗАТ «Бізнес-школа» Интел-Синтез», 1999.-304 с. 44. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. - М., 2001. 45. Чубаков Г.Н Стратегія ціноутворення в маркетинговій політиці підприємства (методичний посібник).- М.: ИНФРА - М, 2003.- 224 с. 46. Шершньова З. Є., Оборська С. В. Стратегічне управління: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 384 с.
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (514)