Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»

Проблемні питання апеляційного оскарження судових рішень у цивільних справах

Карточка работы:2834п
Цена:
Тема: Проблемні питання апеляційного оскарження судових рішень у цивільних справах
Предмет:Право
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Юридичний факультет
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет ім. Шевченко (КНУ ім. Шевченка)
Содержание: ВСТУП 3 1. Апеляційне провадження в цивільному процесі 4 2. Проблемні питання апеляційного оскарження судових рішень у цивільних справах 7 ВИСНОВКИ 11 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13  
Курс:5
Реферат:
Язык:українська
Вступление: Актуальність. Ще з часів Давнього Риму перевірку судових рішень судом вищестоящої судової інстанції вважали гарантією правильного розгляду та вирішення справи. Така необхідність ніколи не оспорювалась ані наукою цивільного процесу, ані законодавцем, ані судовою практикою. Гарантування державою судового захисту означає обов’язок держави забезпечити здійснення права на судових захист, який має бути справедливим, компетентним, повним і ефективним. Разом з тим судове рішення не може бути визнано справедливим і правосудним, а судовий захист – повним і ефективним, якщо допущена суддівська помилка. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері апеляційного провадження між суб’єктами цивільного судочинства. Предметом дослідження є апеляційне провадження та проблеми даного інституту. Методи дослідження. Одне з основних місць посідає метод системно-структурного аналізу, який дав можливість вивчити побудову системи апеляційної перевірки судових рішень та виявити прогалини правового регулювання даного інституту. Також застосовувався метод класифікації, який дав змогу класифікувати ознаки апеляційного провадження, а також інші загально філософські та спеціально юридичні методи. Джерелами інформації виступали Конституція України, Цивільний процесуальний кодекс України, наукові статті з даного питання, практика Верховного Суду України, Роз’яснення Пленуму Верховного Суду України, науково-практичні коментарі цивільного процесуального кодексу України.
Объём работы:
10
Выводы: Праву на оскарження судового рішення кореспондує обов’язок відповідного суду перевірити оскаржуване рішення, що є одним із елементів цивільних процесуальних правовідносин на стадіях перегляду судових рішень. При апеляційному оскарженні заінтересовані сторони і інша особа, яка бере участь у справі, і вважає винесене судом першої інстанції рішення, ухвалу незаконними і необґрунтованими, переносить до апеляційної інстанції справу на новий (повторний) розгляд та перевірку такого рішення. Суть апеляції полягає в новому (повторному) розгляді і перевирішенні справи судом апеляційної інстанції. Таким чином, апеляційне оскарження і перевірка рішень і ухвал суду першої інстанції забезпечує їх законність і обґрунтованість, захист прав, свобод та інтересів осіб, які брали участь у справі, а також публічних інтересів. Водночас апеляційне провадження є однією з форм, що забезпечує однакове застосування судами законів при вирішенні цивільних справ. Розгляд справ за апеляційними скаргами і поданнями прокурорів дозволяє виправляти помилки судів першої інстанції і спрямовувати їх роботу, забезпечуючи правильний і однаковий підхід до застосування норм матеріального і процесуального права, а також має превентивний характер – попереджає порушення норм права громадянами, організаціями, посадовими і службовими особами. Проте на стадії апеляційного провадження виникають наступні проблеми: 1) в законодавстві не чітко визначено осіб, які мають право звертатися до суду апеляційної інстанції; 2) суди апеляційної інстанції при скасуванні рішення суду першої інстанції не в повній мірі виконують свої процесуальні обов’язки та не зазначають мотиви відхилення чи прийняття тих чи інших доказів по справі; 3) досить проблемним є інститут експертизи на стадії апеляційного провадження, адже судова практика свідчить про численні порушення законодавства під час призначення та проведення експертизи. Вказані проблеми та прогалини слід вирішити шляхом внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України.
Вариант:нет
Литература:  1. Конституція України від 28.06.1996 р. за № 254к/96-ВР // Голос України – 13.07.1996 р., № 128 2. Цивільний процесуальний кодекс України: науково-практичний коментар за заг. ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Н. Ю. Голубєвої, К.: Правова єдність., 2007. – 1140 с. 3. Рішення Конституційного Суду України від 27 січня 2010 року за № 3-рп/2010. 4. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судове рішення у цивільній справі» від 18.12.2009 р. за № 14. 5. Цивільне процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 159 с. 6. Бородін М. Теоретичні та практичні аспекти застосування інституту апеляції у цивільному судочинстві // Право України. – 2008. – № 8. – С. 87 7. Ємельянова. Проблеми призначення та проведення судової експертизи на стадії апеляційного провадження у цивільному процесі. Право України № 8, 2005 р. 8. Повноваження апеляційного суду при перегляді рішення суду: теоретичні та практичні спірні питання. Гнатенко А. В. – голова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України. Офіційний сайт Верховного Суду України. Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua 9. Ясинок М. М., Кройтор В. А. Принципи усності, безпосередності та безперервності у цивільному судочинстві: Монографія / М. М. Ясинок, В. А. Кройтор. – Х.: Еспада, 2007. – 152 с.
Дополнительная информация: Стаття Ємельянова, Стаття Гусаров подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (960)