Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент медицини та фармацевтики»

Економіка та фінанси охорони здоров’я

Карточка работы:5909б
Цена:
Тема: Економіка та фінанси охорони здоров’я
Предмет:Менеджмент медицини та фармацевтики
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер медицини і формації
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ 4 1.1. Аналіз стану медичного (фармацевтичного) ринку України 4 1.2. Нормативно-правова база розвитку додаткових джерел фінансування закладу охорони здоров’я 9 1.3. Економічні нормативи фінансування закладів охорони здоров’я 13 2. ПРАКТИЧНИЙ РОЗДІЛ 16 ВИСНОВКИ 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 22
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Послідовний перехід розвитку охорони здоров'я на нові принципи, пов'язані з загальноекономічними зрушеннями, що відбуваються в нашій країні, вимагає реформування й удосконалення його як системи в цілому, а також кожної зі складових підсистем. Джерелами фінансування охорони здоров'я мають бути кошти державного та місцевих бюджетів, кошти загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування та добровільного медичного страхування, кошти накопичувальних фондів територіальних громад і благодійних фондів, благодійні внески та пожертвування юридичних і фізичних осіб, кошти, одержані за надання платних медичних послуг, а також інших джерел, не заборонених законодавством. З метою досягнення належного рівня здоров'я населення держава зберігатиме контроль за механізмами забезпечення обсягу та якості медичної допомоги, які поступово збільшуватимуться за рахунок бюджетного фінансування та залучення додаткових джерел фінансування. Впровадження обов’язкового медичного страхування дозволить закласти нові основи економіки охорони здоров’я, без запровадження яких марно чекати покращання економічного становища галузі, та дозволить підвищити доступність і якість медичної допомоги населенню. Належний стан фінансування системи охорони здоров’я є запорукою успішного функціонування цієї системи і забезпечення відповідного рівня якості та обсягів медичної допомоги населенню. Для України, яка перебуває у складній економічній ситуації, визначення моделі подальшого розвитку системи охорони здоров’я, реформування фінансового забезпечення галузі є надзвичайно актуальним. Отже, розгляду питань фінансування системи охорони здоров’я і буде присвячена дана робота.
Объём работы:
21
Выводы:Отже, можна зробити наступні висновки із контрольної роботи: - Фармацевтичний ринок України динамічно розвивається, обсяг ринку у цінах кінцевого споживача дорівнює 1 080 млн. дол. США. Ринок нерівномірно розподілений за регіонами України та тісно пов'язаний з рівнем розвитку регіону та чисельністю населення. Аптечний сектор є найбільш вагомим на ринку та займає в загальному обсязі більше 70%. Український фармацевтичний ринок нараховує більш ніж 300 дистриб’юторів, доля трьох провідних становить 23%. На думку експертів фармацевтичного ринку існуюча тенденція росту ринку буде зберігатися, але темпи зростання уповільняться. - Належний стан фінансування системи охорони здоров’я є запорукою успішного функціонування цієї системи і забезпечення відповідного рівня якості та обсягів медичної допомоги населенню. - Додатковими джерелами фінансування охорони здоров’я має бути обов’язкове медичне соціальне страхування та введення платних послуг (що є надлишковими), які можуть надавати заклади охорони здоров’я. Йдеться виключно про речі, які не пов’язані прямо з процесом лікування: більш комфортні умови (одномісні палати), додаткові послуги (телевізор тощо). При цьому має чітко забезпечуватися затверджені стандарти лікування. - Добровільне медичне страхування виконує багато функцій - є додатковим джерелом фінансування медичних установ, підвищує зацікавленість медичного персоналу, сприяє поліпшенню медичного обслуговування. - Реформування економічних нормативів системи охорони здоров'я спрямовуватиметься на створення прозорих фінансово-економічних механізмів цільового накопичення та адресного використання коштів, необхідних для реалізації в повному обсязі конституційних прав громадян на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
Вариант:нет
Литература:1. Биченко С.І., Буркат Н. Є., Войцехівський В.М., Глуховський В.В., Гук А.П. Стратегічні напрямки розвитку охорони здоров'я в Україні / Валерія Микитівна Лехан (ред.). – К.: Сфера, 2004. – 174 с. 2. Вороненко Ю.В., Прус Л. О., Чуйко А.П., Затула О.А., Оніщенко О.М. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я: Підручник. – Т.: Укрмедкнига, 2002. – 330 с. 3. Галацан О.В. Нормативно-правова база управління регіональною системою охорони здоров’я // Актуальні проблеми державного управління. Зб. наук. праць. – Х.: УАДУ ХФ, 2003. – № 2 (16). – Ч.1. – С. 175-178. 4. Концепція розвитку охорони здоров’я населення України, затверджена Указом Президента України від 7.12.2000 р. № 1313\2000. 5. Лехан В.М. Система охорони здоров'я в Україні: підсумки, проблеми, перспективи / Міжнародний фонд "Відродження"; Інститут відкритого суспільства. – К.: Сфера, 2002. – 28 с. 6. Охорона здоров'я в Україні: Статистичний збірник / Державний комітет статистики України. – К., 2007. – 271 с. 7. Приходський О.О., Морарь Л.М., Голяченко А.О. Управління охороною здоров'я (вступ до теорій, концептів, технологій). – Т.: Лілея, 2005. – 65 с. 8. Розов А.П. Аналіз фармацевтичного ринку України // Щотижневик „Аптека”. – № 30 (351). – 2006. – С. 20-24. 9. Столяров Г.С., Вороненко Ю.В., Голубчиков М.В. Статистика охорони здоров'я: Підручник / Київський національний економічний ун-т. – К.: КНЕУ, 2002. – 230 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (57)