Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Міжнародні економічні відносини

Карточка работы:59082б
Цена:
Тема: Міжнародні економічні відносини
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер медицини і формації
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 3 1. Зовнішньоторговельна політика держави 4 2. Інжиніринг та його форми. Поняття реінжинірингу 5 3. Світовий ринок робочої сили 6 4. Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ) 8 5. Економічні проблеми світогосподарської інтеграції України 9 ВИСНОВКИ 12 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 13
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:У системі міжнародних економічних відносин є ряд питань, які є особливо актуальні, і які будуть докладно розглянуті у даній роботі. Мною будуть дана характеристика у рамках даної роботи таким поняттям, як зовнішньоторговельна політика держави, інжиніринг, реінжиніринг, світовий ринок робочої сили, латиноамериканська асоціація інтеграції, економічні проблеми світогосподарської інтеграції України. Органічною складовою зовнішньоекономічної політики є політика зовнішньоторговельна, що можна визначити як курс дій урядових і владних структур, використання таких принципів, методів та інструментів впливу на розвиток торгівлі країни, завдяки яким забезпечується досягнення визначених цілей та реалізація національних інтересів. Методика інжинірингу дозволяє розглядати діяльність будь-якого підприємства в програмно-алгоритмічній сутності, виділяючи окремі бізнес-процеси в командні «процедури» і «функції». Реінжиніринг нерозривно пов'язаний з поняттям структуризації «програми» діяльності підприємства. Реінжиніринг сприяє встановленню нових суспільних взаємин на основі співволодіння підприємством. Світовий ринок праці – це система відносин, що виникають між державами з приводу узгодження попиту та пропозиції світових трудових ресурсів, умов формування робочої сили, оплати праці та соціального захисту. Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ) є торговельно-економічною організацією. До неї входять Аргентина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Еквадор, Колумбія, Мексика, Парагвай, Перу, Уругвай, Чилі. Економічні проблема інтеграції для України є одними з першочергових, а враховуючи, що Україна - одна з найбільших європейських держав, то для неї особливо важливою є інтеграція саме з країнами Європи і, в першу чергу, з країнами-членами Європейського Союзу. Докладно вищенаведені поняття будуть висвітлені у пунктах роботи.
Объём работы:
12
Выводы:Отже, можна зробити наступні висновки з опрацьованої роботи: - Органічною складовою зовнішньоекономічної політики є політика зовнішньоторговельна, що можна визначити як курс дій урядових і владних структур, використання таких принципів, методів та інструментів впливу на розвиток торгівлі країни, завдяки яким забезпечується досягнення визначених цілей та реалізація національних інтересів. - «Інжиніринг» бізнес-процесів - це форма подання діяльності підприємства у вигляді алгоритмічних схем, що має на меті подання інструмента для можливості аналізу всіх його структур і видів діяльності (дані й код програми). «Реінжиніринг» - це як якийсь процес «декомпіляції програми» у спробі зробити вдосконалення первинної діяльності. - Світовий ринок робочої сили – це сукупність трудових ресурсів світу, які пропонуються і купуються на міжнародній діловій арені. - Латиноамериканська асоціація інтеграції (ЛАІ) – одне з великих інтеграційних об’єднань, яке включає 10 країн Південної Америки – Аргентину, Болівію, Бразилію, Венесуелу, Колумбію, Парагвай, Перу, Уругвай, Чилі, Еквадор та Мексику. Мета ЛАІ – створити латиноамериканський Спільний ринок, сприяти співробітництву у промисловості, сільському господарстві, валютно-фінансовій сфері. - Говорячи про фактори, що гальмують рух України до Європи, можна виділити низку внутрішніх проблем. Це повільність у проведенні економічних реформ, відсутність помітних результатів внутрішніх соціально-економічних трансформацій. Не втрачає актуальності стимулювання інвестиційних процесів за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. - Отже, необхідною передумовою проведення ефективної інтеграційної політики України є синхронізація відповідних процесів із масштабами і темпами розвитку національної економіки під впливом внутрішньоекономічних факторів.
Вариант:нет
Литература:1. Козак Ю.Г. Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 676 с. 2. Макуха С.М. Міжнародні господарські зв'язки країн із перехідною економікою в умовах глобалізації. – Х.: Право, 2005. – 304 с. 3. Міжнародна економічна інтеграція на початку ХХІ століття. – К.: Знання України, 2004. – 299 с. 4. Поручник А.М. Міжнародна економіка. – К.: КНЕУ, 2005. – 157 с. 5. Румянцев А.П. Міжнародна економіка. – К.: Знання-Прес, 2003. – 448 с. 6. Теорія і практика сучасної економіки: Матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 вересня 2004 р. / Герасимчук З.В. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – 312 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (496)