Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Маркетинг»Логістика»

Логістика

Карточка работы:59083б
Цена:
Тема: Логістика
Предмет:Логістика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер медицини і формації
Тип:Контрольна робота
Задание:ЗАДАЧА: Під час інвентаризації виявлено нестачу готової продукції на суму 150 грн. Винну особу встановлено. Застосовується коефіцієнт~2. Визначити суму, що повинна бути зарахована на винну особу. Відобразити цю операцію на рахунках і навести їх класифікаційну характеристику.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:1. Облік і розподіл загальновиробничих витрат 1.1. Загальна характеристика загальновиробничих витрат 1.2. Облік загальновиробничих витрат 1.3. Розподіл загальновиробничих витрат 2. Облік короткострокових кредитів банку 2.1. Умови та порядок отримання банківського кредиту 2.2. Синтетичний і аналітичний облік короткострокових кредитів 2.3. Податковий облік отримання кредитів 3. Задача Список використаної літератури
Курс:
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
16
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XIV. З наступними змінами і доповненнями. 2. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” N 335/94-вр від 28.12.94. З наступними змінами і доповненнями. 3. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування” N 291 від 30.11.99. 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 21 червня 1999 р. N 391/3684 "Загальні вимоги до фінансової звітності" 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.1999 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318. 7. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит”./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута”, 2006. – 576 с. 8. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута”, 2007. - 726 с. 9. Грабова Н.М., Кривоносов Ю.Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках. Навч.посібник: 3-тє вид. - К.:А.С.К.2006.-504 с. 10. Гуйда Л. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей і незавершеного виробництва // Дебет-Кредит. –2000. –№50,52.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)