Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Право»Екологічне право»

Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище та гарантії його реалізації.

Карточка работы:4967к
Цена:
Тема: Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище та гарантії його реалізації.
Предмет:Екологічне право
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Контрольна робота
Задание:Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище та гарантії його реалізації. Задача № 8 В дворі будинку, що розташований по бульвару Верховної ради в м. Києві було відкрито станцію технічного обслуговування (СТО) та столярно-теслярське приватне підприємство «Строй». Відстань між СТО і ПП«Строй» 15 метрів, а до житлових будинків ці об'єкти розташовано на відстані 50 м. Мешканців сусідніх будинків звернулися до державної екологічної інспекції з вимогою відреагувати на порушення їх екологічних прав, адже в результаті діяльності ПП «Строй» забруднюється пилом та тирсою навколишня територія, створюються високодецебельні шуми, існує реальна небезпека виникнення пожежі. Крім того почастішали захворювання мешканців будинків: алергія, головний біль. Визначити коло суспільних правовідносин. Чи порушено право громадян при розміщенні ташіх об'єктів, до яких органів вони можуть звернутися за захистом своїх прав? Вирішіть справу.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: Зміст Право громадян на безпечне навколишнє природне середовище та гарантії його реалізації 3 Задача 14 Список використаних джерел 17
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
14
Выводы:
Вариант:8
Литература: Список використаних джерел 1. Конституція України від 28.06.1996. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141. 2. Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Закон України від 24.02.1994 № 4004-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – № 27. – Ст. 218. 3. Про охорону атмосферного повітря. Закон України від 16.10.1992 № 2707-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 50, ст. 678. 4. Про охорону навколишнього природного середовища»: Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546. 5. Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. Наказ МОЗ України від 19.06.1996 № 173 // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=z0379-96&text=%F2%E5%F5%ED%B3%F7%ED 6. Андрейцев В. І. Концепція правового забезпечення екологічної політики України / В. І. Андрейцев // Право України. – 1994. – № 3–4. – С. 28–38. 7. Андрейцев В.І. Конституційно-правові засади права громадян на екологічну безпеку // Вісник: Юрид. науки. – 2001. – №43. – С. 5-12 8. Боголюбов С. А. Конституционно-правовые проблемы охраны окружающей среды в СРСР: автореф. дис. … доктора юрид. наук: спец. 12.00.02 «Государственное право и управление» / С. А. Боголюбов. – М., 1990. – 43 с. 9. Грицкевич С.Г. Питання вдосконалення діяльності органів внутрішніх справ у забезпеченні конституційних екологічних прав та свобод людини і громадянина в Україні // Захист прав, свобод і законних інтересів громадян України в процесі правоохоронної діяльності: Матер, міжвуз. наук.-практ. конф. – Донецьк, 27 квіт. – 2001. – С. 88-92. 10. Задорожня Г.В. Забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне довкілля // Юридичний вісник. – 2008. – № 4(9). – С. 39-62. 11. Костицький В. Організаційно-правовий механізм регулювання в галузі охорони довкілля / Костицький В. – К.: ЗАТ «Нічлава», 1997. – 120 с. 12. Кравченко С. М. Актуальні проблеми міжнародного права навколишнього середовища: підручник / Кравченко С. М., Андрусевич А.О., Бо найн Дж.; під заг. ред. С. М. Кравченко. – Львів, 2002. – 336 с. 13. Кравченко С. Розвиток екологічних прав людини у міжнародному праві // Право України. – 2001. – №2. – С. 133-136. 14. Краснова М.В. Конституція України та екологічні права громадян // Вісник: Юрид. науки. – 2000. – №37. – С. 12-16. 15. Лысый А.Е., Рыженко С.А., Козярин И.П. и др. Экологические и социально-гигиенические проблемы и пути оздоровления крупного промышленного региона. – Кривой Рог, 2007. – 428 с. 16. Макаренко О.Ю. Конституційне право громадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля як одне з основних прав людини // Проблеми законності. – 2009. – № 103. – С. 139-146. 17. Природноресурсове право України: Навч. посіб. / За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. – 376 с. 18. Черемнова А.І.Щодо визначення та змісту екологічних прав громадян // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – 2004. – Вип. 22. – С. 724-727. 19. Шемшученко Ю. С. Правовые проблемы экологии / Шемшученко Ю. С. – К.: Наукова думка, 1989. – 231с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (89)