Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Банківська справа»

Оцінка банком об’єктів нерухомості витратним методом

Карточка работы:59061б
Цена:
Тема: Оцінка банком об’єктів нерухомості витратним методом
Предмет:Банківська справа
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1.Ринкова вартість: сутність та чинники формування 4 2.Необхідність оцінки вартості підприємства 9 3.Методологія оцінки вартості підприємства, характеристика методу дохідності 13 Висновки 19 Список літератури 20
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Останніми роками (в період масового етапу української приватизації) продаж та приватизація значних за розміром підприємств відбувалося за заниженою ціною, переважно за конкурсом. Тому оцінка ринкової вартості підприємств, і особливо аналіз різних методів оцінки майна підприємств, й досі не втратила актуальності. Найбільш поширеною в постсоціалістичних країнах є методика оцінки майна за залишковою вартістю, яка базується на даних звітного балансу підприємства з урахуванням індексації основних фондів. Але основні фонди багатьох вітчизняних підприємств значно амортизовані, тому визначення статутного капіталу за залишковою вартістю майна призводить до заниження його величини. Внаслідок застосування такої методики на фондовому ринку обертаються акції підприємств, які відображають різну вартість майна. Щодо реальної вартості майна, яка стоїть за номіналом, то при такому способі розрахунку вони значно розрізняються. Сьогодні мало підприємств використовують сучасні методи оцінки майна, що призводить до викривлення даних про реальну вартість підприємства. Мета дослідження: вивчення особливостей оцінки вартості підприємства за допомогою витратного метода.
Объём работы:
19
Выводы:Оцінка вартості підприємства - це визначення вартості майна. Ринкова вартість підприємства - це вірогідна ціна, за яку майно може бути продане на відкритому конкурентному ринку на дату оцінки за відсутності додаткових інвестиційних умов його продажу. Під час оцінки вартості підприємства оцінюються, звичайно, в першу чергу його активи. Потім – джерела формування капіталу (як власного, так і позикового). Оцінка вартості майна є необхідною у випадках: приватизації майна підприємств шляхом продажу акцій відкритих акціонерних товариств, створених на базі майна цих підприємств, відповідно до статті 13 Закону України "Про приватизацію державного майна"; приватизації іншими способами, передбаченими законодавством та підготовки об'єктів незавершеного будівництва до приватизації - державний орган приватизації; зміни форми власності підприємства; продажу підприємства-банкрута або підприємства, що ліквідується; продажу підприємства іншим власникам; переоцінки підприємства; у разі кризового стану підприємства з метою виявлення його слабких сторін та покращення його функціонування.
Вариант:нет
Литература:1. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория анализа хозяйственной деятельности: учеб. – М.: Финансы и статистика, 1997. 2. Балабанов В.А. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 1997. 3. Бернстайн. Анализ финансовой отчетности, М.: Финансы и статистика, 1996. 4. Бланк И. А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 1999. 5. Бойко В. В. Экономика предприятий Украины: уч. пособие. - Днепропетровск, 1997. 6. Бородкін О. С. Фінансова діяльність підприємства. – Житомир: ЖІТІ, 2000. 7. Быкадоров В. Л. Финансово-экономическое состояние предприятия. – М.: Финансы и статистика. – 1999. 8. Грідчіна В. М. Корпоративні фінанси. – К.: МАУП, 2002. Кузнецова Е. В. Финансовое управление компанией. – М.: Правовая культура, 1995. 9. Іваненко В. М., Горбатюк М. І., Льовочкін В. С. Економічний аналіз. – К. КНЕУ. 10. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства.-К.:КНЕУ, 1999.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (19)