Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»

Роль темперамента лётчика в адаптации к экстремальным факторам полёта.

Карточка работы:2509ф
Цена:
Тема: Роль темперамента лётчика в адаптации к экстремальным факторам полёта.
Предмет:Інформаційні системи та технології
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Психологія
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:Вступ 3 1. Емоційна напруга та її прояви 5 2. Взаємозв’язок темпераменту і способу реагування на стрес 9 3. Вплив темпераменту на адаптаційні можливості льотчика в умовах екстремальності 15 Висновок 17 Список використаної літератури 18  
Курс:5
Реферат:
Язык:українська
Вступление: В останні десятиліття одночасно з інтенсивним освоєнням людиною морських глибин, повітряного і космічного простору, важкодоступних районів Землі з усією гостротою постала проблема індивідуальної та колективної діяльності в екстремальних умовах. Бурхливий розвиток техніки, виробництва і нових видів технологій не тільки сприяв полегшенню життя сучасної людини, але й одночасно ускладнив його у зв'язку зі зростанням екстремальності факторів як загального, так і професійного середовища. Особливо це стосується осіб, пов'язаних з льотною діяльністю, котрі нерідко піддаються пливу різних екстремальних факторів. На відміну від багатьох інших професій діяльність льотчиків протікає в умовах досить високого ступеня ризику загинути в результаті нещасних випадків, аварій і катастроф. В історії розвитку авіації переважна кількість аварій і катастроф було пов'язано з конструктивними особливостями техніки, поломками обладнання, ненадійністю літальних апаратів. В даний час, незважаючи на значний прогрес в області вдосконалення авіаційної техніки, спрямованої на підвищення надійності її експлуатації, відзначається неухильне зростання людських жертв і збільшення матеріальних втрат у результаті аварій і катастроф. Це призводить до того, що фахівці все частіше говорять не про проблему технічної надійності літального апарату, а про роль людського фактора в безпеці льотної праці, у зв'язку з чим особливу актуальність набуває коло питань, пов'язаних з індивідуально-психологічними особливостями поведінки в екстремальних умовах льотної діяльності . Вивчення індивідуально-психологічних особливостей в льотній діяльності традиційно здійснюється за трьома напрямками - вивчення психічних процесів, станів і властивостей особистості. Найменш розробленою областю є дослідження психічних властивостей особистості, серед яких переважають дослідження з оцінки змістовних аспектів психіки - таких, як мотивація, спрямованість, характер. Психодинамічним особливостям – темпераменту – уваги практично не приділяється, хоча переважна більшість авторів підкреслюють важливість темпераментних особливостей в льотній діяльності. При вивченні ролі темпераменту в діяльності виділяють дві функції. У переважній більшості досліджень йдеться про сильний вплив темпераменту на індивідуальний стиль діяльності. У той же час в екстремальних умовах, пов'язаних із сильною психофізіологічною напругою, властивості темпераменту не стільки окреслюють діяльність, скільки оберігають організм від надзвичайно великих чи, навпаки, надзвичайно малих витрат енергії. Виживання людського організму в екстремальній ситуації в першому випадку буде під загрозою за рахунок надмірної стомленості, а в другому випадку - за рахунок слабкого, пасивного засвоєння предметного світу. При розгляді поведінки людини в екстремальних умовах центральною вважається проблема адаптації. Стосовно до людини адаптація має два аспекти - біологічний, формою якого виступає стрес, і соціально-психологічний, що виявляється в точно розрахованих, грамотних, професійних діях, адекватних обстановці. В залежності від виду активності, проявляється роль індивідуально-психологічних особливостей у процесі адаптації. Риси характеру, мотивація, переконання та інші особистісні особливості, зумовлені предметним змістом діяльності, регулюють поведінку людини в процесі соціально-психологічної адаптації, а темперамент як загальна енергодинамічна характеристика людини найтіснішим чином пов'язаний з процесом біологічної адаптації або стресом.
Объём работы:
15
Выводы: Отже, темперамент є найважливішим регулятором функціонального стану в умовах стресу, що розглядається як неспецифічна реакція людини на будь-який, в тому числі екстремальне вплив. Оскільки стрес розглядається на двох найтісніше взаємодіючих рівнях – біологічному і психологічному, ми можемо стверджувати, що властивості темпераменту не тільки регулюють виникнення фізіологічної та психофізіологічної реакції організму на екстремальний вплив, а й регулюють функціональний стан льотчика в ситуації безпосередньої відсутності зовнішнього впливу. Виразність певних властивостей темпераменту, характерних для "повної адаптації" в умовах екстремальності, дозволяє робити висновок про необхідні риси, котрі позитивно впливають на успішність адаптаційного процесу. Такі профілі доцільно використовувати при професійному відборі в льотні училища, відборі для професійної перепідготовки, а також розслідуванні причин льотних подій і передумов до них. При цьому властивості темпераменту дозволяють враховувати актуальні вимоги до професійно-важливих якостей льотчика, а також прогнозувати роль властивостей темпераменту у змінних вимогах, пов'язаних із зростанням технічної досконалості літальних апаратів, при ускладненні факторів польоту і кліматогеографічних особливостей.
Вариант:26
Литература: 1. Авиационная медицина катастроф / Под ред. Г.П.Ступакова. М.: Полет. - 1994. 2. Авиационная медицина. Руководство / Под ред. Н.М.Рудного, П.В.Васильева М.: Медицина. - 1986. 3. Агавелян OK Проблемы темперамента: Учеб. пособие. Челябинск: Челяб. держ. ун-т. - 1999. 4. Береговой Г.Т., Завалова Н.Д., Ломов Б.Ф., Пономаренко В.А. Экспериментально-психологические исследования в авиации и космонавтике. -М.: Наука 1978. 5. Бодров В.А. Лукьянова Н.Ф. Личностные особенности пилотов и профессиональная эффективность // Психологический журнал. 1982. - №5. -С. 51-65. 6. Дикая Л. Г. Психология саморегуляции функционального состояния субъекта в экстремальных условиях деятельности: дис. ... д-ра психолог. наук : 19.00.03. / Л. Г. Дикая. М., 2002. 7. Душков Б.А., Королев А.В., Смирнов Б.А. Основы инженерной психологии: Учебник для студентов вузов. – М., 2002. 8. К истории отечественной авиационной психологии: Документы и материалы /Под ред. К.К. Платонова. М.: Наука, 1981. 9. Крюков К.Ю. Роль темперамента в экстремальных условиях летной деятельности : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 М., 2003. 10. Продайко В.М., Учитель І.Б. Інженерна психологія. Частина 1. Вступ до інженерної психології: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. 11. Розов В. І. Адаптивні антистресові психотехнології: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. І. Розов. – К. : Кондор, 2005.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (271)