Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Іпотечний ринок»

Зміст та порядок проведення іпотечно-інвестиційного аналізу об’єктів нерухомості

Карточка работы:59051б
Цена:
Тема: Зміст та порядок проведення іпотечно-інвестиційного аналізу об’єктів нерухомості
Предмет:Іпотечний ринок
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 1.Об’єкти та суб’єкти ринку нерухомості та їх класифікація 4 2.Проведення іпотечно-інвестиційного аналізу об’єктів нерухомості 10 Висновки 18 Список літератури 19
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Загальна класифікація об’єктів нерухомості передбачає їх поділ на: будівлі і споруди, земельні ділянки, ліси і багаторічні насадження, ділянки надр, водні об’єкти, підприємства, прирівняні до попередніх предмети, майнові права та інше. У свою чергу всі будівлі і приміщення за цільовим призначенням поділяються на: житлові – сільські будинки, котеджі, багатоквартирні будинки, інфраструктура житлового будинку тощо; для комерційної діяльності – офіси, ресторани, магазини, склади, стоянки, заводські, енергетичні будівлі і споруди, гаражі для оренди, інші споруди; спеціальні – школи, інститути та інші навчальні заклади, театри, будинки культури, лікарні, адміністративні, спортивні та інші споруди. Основними законодавчими актами, які на сьогоднішній день забезпечують функціонування ринку нерухомості України є: Конституція України та Закон України № 697-XII від 7.02.1991 “Про власність” визначають умови придбання, володіння та розпорядження майном. Цивільний кодекс України встановлює порядок і правила відчуження нерухомого майна, вимоги до володільця і добросовісного набувача, а також особливості розпорядження спільним майном. Кодекс про шлюб та сім’ю України (№ 2006-VII від 20.06.1969) встановлює умови розпорядження спільним майном подружжя, а також права батьків та опікунів по розпорядженню майном неповнолітніх та недієздатних громадян. Земельний кодекс України (№ 2768-III від 25.10.2001) встановлює порядок придбання, володіння та розпорядження земельними ділянками, а також особливості їх відчуження. Закон України № 2658-III від 12.07.2001 “Про оцінку майна, майнових прав і професійну оціночну діяльність в Україні” встановлює єдиний порядок визначення вартості нерухомого майна при його оподаткуванні та при здійсненні різного роду транзакцій із ним.
Объём работы:
19
Выводы:Оцінку вартості майна в Україні врегульовують майже 200 нормативно-правових актів. Це одна з найбільш складних та професійних галузей права в Україні. Організаційне, методичне та практичне забезпечення прове¬дення оцінки вартості підприємств здійснюють особи, що займа¬ються професійною оціночною діяльністю — оцінювачі та суб'єк¬ти оціночної діяльності. Згідно Закону України ”Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” професійна оціночна діяльність - діяльність оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності, визнаних такими відповідно до положень Закону, яка полягає в організаційному, методичному та практичному забезпеченні проведення оцінки майна, розгляді та підготовці висновків щодо вартості майна. Важливе місце у банківській практиці належить Закону України „Про банки і банківську діяльність”.
Вариант:нет
Литература:1. Конституція України від 28 червня 1996 року. 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року. 3. Закон України „Про банки і банківську діяльність”. 4. Закону ”Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”. 5. Національний стандарт N1 "Загальні принципи оцінки майна і майнових прав" Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України 10.09.2003 N 1440; 6. Національний стандарт N2 " Оцінка нерухомого майна ". Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. № 1442; 7. Методика оцінки майна, затверджена Кабінетом Міністрів України №1891. 8. Закон України "Про приватизацію державного майна" від 1991 р. 9. Інструкція з інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів і розрахунків затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69. 10. Бланк И. А. Финансовый менеджмент. К.: Ника-Центр Эльга, 1999. – 420 с. 11. Кузнецова Е. В. Финансовое управление компанией. – М.: Правовая культура, 1995. – 128 с. 12. Іваненко В. М., Горбатюк М. І., Льовочкін В. С. Економічний аналіз. – К. КНЕУ. – 218 с. 13. Мойсеєнко І. Є. Планування капітальних інвестицій на підприємстві. // Інвестгазета, 2001, № 9. – с. 14-18. 14. Оцінка вартості майна корпорації //Компаньон, 2002, № 5. – с. 18-21 15. Лебедь Н.П., Мендрул А.Г. и др. Оценка имущества и имущественных прав в Украине/ Монография/ Под ред. Н.П.Лебедь/ Изд. второе, перер. и доп. – К.: ООО „Информационно-издательская фирма „Принт-Экспресс”, 2003. – 715 с. 16. Лебідь Н.П. Ставка капіталізації при оцінці нерухомості// Державний інформаційний бюлетень про приватизацію.-1999.- №9.- С. 73-78. 17. Кравцова Н., Ларцев В., Лебедь Н., Мендрул А., Скрынько С. Справочное пособие о порядке подготовки и сбора информации для различных видов экспертной оценки объектов приватизации, акционирования, отчуждения, залога и аренды/ Под ред. Н.Лебедь. – К.: ООО «Учебно-консалтинговый центр «Эксперт-Л», 2001. – 161 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (14)