Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Міжнародна інвестиційна діяльність»

Охарактеризуйте організацію оцінки заставного майна при банківському кредитуванні інвестиційних проектів

Карточка работы:59052б
Цена:
Тема: Охарактеризуйте організацію оцінки заставного майна при банківському кредитуванні інвестиційних проектів
Предмет:Міжнародна інвестиційна діяльність
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:Вступ 3 Охарактеризуйте організацію оцінки заставного майна при банківському кредитуванні інвестиційних проектів 4 Висновки 12 Список літератури 13
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Вітчизняні комерційні банки використовують такі основні форми забезпечення кредиту: застава рухомого і нерухомого майна; гарантії і поручительства третіх осіб; страхування ризику позики; уступка дебіторської заборгованості; неустойка (штрафи, пеня). Кожна з форм забезпечення повернення кредиту оформляється окремим документом, що має юридичну силу і закріплює за кредитором певне фінансове джерело для погашення позики у разі відсутності коштів у позичальника після настання строку погашення кредиту. Для будь-якої кредитно-фінансової установи забезпечення наданих позик є серйозною проблемою. Належне забезпечення кредитної операції суттєво знижує ризик втрат від неповернення кредиту. Порядок забезпечення виконання кредитних зобов'язань заставою регулюється Законом України "Про заставу" (від 2 жовтня 1992 р.) і договором застави.
Объём работы:
13
Выводы:У разі прийняття Україною або Республікою Крим законодавчих актів, які припиняють заставне право або право заставодавця на заставлене майно, збитки, завдані заставодержателю в результаті прийняття цих актів, відшкодовуються йому в повному обсязі Україною або Республікою Крим. Спори про відшкодування збитків вирішуються судом. У разі вжиття державою заходів до примусового вилучення заставленого майна або майнових прав (націоналізація, реквізиція, конфіскація, накладення секвестру, а також інших заходів, аналогічних за своїми наслідками), держава відшкодовує збитки, заподіяні заставодержателю внаслідок здійснення цих заходів. У разі припинення права власності на заставлене майно чи припинення заставлених майнових прав у зв'язку з рішенням державного органу або органу місцевого чи регіонального самоврядування, не спрямованим безпосередньо на вилучення заставленого майна чи заставлених майнових прав, в тому числі рішенням про вилучення земельної ділянки, на якій розташовано заставлені будинок, інші будівлі, споруди чи багаторічні насадження, збитки, завдані заставодержателю в результаті цього рішення, відшкодовуються заставодержателю в повному обсязі цими органами. Спори про відшкодування збитків вирішуються судом.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” №2121-III від 07.12.2000 (зі змінами та доповненнями) / Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. -2001 – Вип..1.-С.3. 2. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Затверджено постановою Правління НБУ від 06.07.2000р. №279 // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності.-2000.-№9.-С.54. 3. Банковское дело:Учебник для вузов по экономическим специальностям / О.И.Лаврушин, И.Д.Мамонова, Н.И.Валенцева и др.:Под ред. О.И.Лаврушина.-М.:Финансы и статистика, 2000.-573с. 4. Галасюк В., Галасюк В. Проблеми оцінки кредитоспроможності позичальників // Вісник НБУ.- 2001.- №9.- с.54-57. 5. Едронова В.Н., Хасянова С.Ю. Классификация банковских кредитов и методов кредитования // Финансы и кредит. – 2002. - №1. – с.3-5. 6. Иванов В.В., Малютина О.Н. Методика анализа обеспечения при совершении операций кредитования // Финансы и кредит .- 2000.- №5.-с.10-13. 7. Кредитування:теорія і практика : Навчальний посібник. – К.: Знання, КОО, 2000. – 215 с. 8. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика : Навчальний посібник. – К.: Знання, 2000. – 215 с. 9. Мариниг Т. Проблемні кредити: їх виникнення та попередження. Наук. Зап. Ун-ту „Остроз.Акад.” Сер.Економіка. – 2004. т.3. ч.2. Освіта як фактор формування людського капіталу. 10. Матвієнко П. Застава як засіб забезпечення банківських кредитів // Банківська справа. – 2000. - №5. – с.45. 11. Міщенко В., Пластун В. Моніторинг позичок у сучасній практиці України // Вісник НБУ. 2002. - №8. – с.9-13. 12. Молоштан І.В. Джерела формування інвестиційних ресурсів підприємств торгівлі . – К.: КНЕУ, 2003, с. 337. 13. Челноков В.А. Банки и банковские операции:Букварь кредитования. – М.: Высш.шк., 1998 – 215 с. 14. Ямпольский М.М. О трактовках кредита // Деньги и кредит. – 1999. -№4. – с.30-32.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (58)