Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Облік та аудит»Контроль та ревізія»

Контрольна з контролю та ревізії за 5 курс НУХТ

Карточка работы:1021
Цена:
Тема: Контрольна з контролю та ревізії за 5 курс НУХТ
Предмет:Контроль та ревізія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Бухоблік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання № 1 Об’єм продажу в звітному періоді (І квартал) на підприємство становить 3580 тис. грн. ( в тому числі ПДВ та акцизний збір). Ставка акцизного збору – 20%. На розрахунковий рахунок підприємства надійшли відсотки банку – 152 тис. грн.; прибуток від здачі в оренду приміщення – 260 тис. грн. (без ПДВ); від продажу основних засобів – 181 тис. грн. На виробництво продукцію витрачено: Сировина і матеріали (без ПДВ) – 930 тис. грн.; Паливо і енергія (без ПДВ) – 220 тис. грн.; Фонд оплати праці – 450 тис. грн.; Суми податків і зборів у бюджет (без нарахування в фонд оплати праці) – 525 тис. грн.; Амортизація обладнання 120 тис. грн. Визначити оподатковуваний прибуток. Розрахувати штрафні санкції за зниження суми податку в розмірі ½ нарахованої суми. Строк затримки – 15 днів. Річна облікова ставка НБУ – 87%. Вказати термін сплати і подання декларації. Завдання №2 За звітний місяць на підприємстві виконані такі касові операції: 1. 01.02.2007 надійшли кошти в касу за реалізовану готову продукцію – 2500,00 грн. 2. 01.02.2007 повернуті в касу підзвітні суми – 80,00 грн. 3. 02.02.2007 здано в банк готівку – 2320,00 грн. 4. 03.02.2007 повернута в касу працівниками заборгованість по позиках на індивідуальне житлове будівництво у сумі – 1500,00 грн. 5. 03.02.2007 видано під звіт кошти в сумі – 154,00 грн. 6. 03.02.2007 здано в банк готівку в сумі – 1520,00 грн. 7. 15.02.2007 повернуто підзвітною особою невикористані кошти – 154,00 грн. Встановлений ліміт каси становить 25,00грн Виконати необхідні бухгалтерські проведення, проаналізувати дотримання підприємством ліміту каси та застосування за потреби штрафні санкції. Завдання № 3 Під час перевірки розрахунків по відрядженнях ревізором встановлено таке: а) добові за 5 днів по 4,80 грн. за добу; б) оплата за проживання – 50,00 грн.; в) вартість проїзду поїздом – 16,00 грн.; Відмітки у посвідченні про відрядження: вибув з м. Черкаси 01.02.2007 прибув до м. Київ 02.07.2007 Вибув з м. Києва 05.02.2007, прибув у м. Черкаси 05.02.2007 До авансового звіту додано квитанції за проживання на суму 15,00 грн. за добу. Встановити, чи має місце порушення, в чому воно полягає, виконати правильні записи. Завдання № 6 У звітному періоді (І квартал) підприємством було виготовлено 2900 шт. виробів. З них реалізовано 2100 шт., в тому числі за бартером – 700 шт. На розрахунковий рахунок підприємства надійшов прибуток від реалізації продукції в сумі 495 тис. грн. (в тому числі ПДВ). На виготовлення однієї одиниці продукції було витрачено: Сировина і матеріали ( в тому числі ПДВ) – на 24 грн.; Паливо і енергія ( в тому числі ПДВ) – на 30 грн.; Основна і додаткова заробітна плата – 25 грн. Амортизація обладнання – 85 тис. грн. Сума податків і зборів сплачених в бюджет – 66 тис. грн. Визначити оподаткований прибуток, податок на прибуток. Розрахувати штрафні санкції за несвоєчасне перерахування податку на прибуток, строк якого сплати минув – 28 днів. Річна облікова ставка НБУ – 82%. Вказати строк сплати і подання декларації. Завдання № 19 Підприємство державної форми власності реалізувало основні засоби на суму 28 000 грн. Первісна вартість об’єкта - 23 800 грн. Сума зносу – 5 000 грн. Витрати на демонтаж – 450 грн. ПДВ від реалізації – 20% Для обліку було зроблено такі записи Дебет Кредит Сума, грн. 31 742 20 000 131 10 3 000 972 10 450 972 31 28 000 742 641 2 200 Перевірити правильність відображення операцій в обліку.
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
19
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Закон України “Про податок з доходів фізичних осіб» від 22 травня 2003 року N 889-IV 2. Закон України «Про систему оподаткування» від 18 лютого 1997 р. 3. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. 4. Закон України “Про податок на додану вартість” // Голос України. -15.05.97. 5. Постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року N 637 “Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні” 6. Указ Президента України від 12.06.95 N 436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки" 7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено Наказом Міністерством фінансів України №291 від 30.11.1999р.. 8. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено Наказом Міністерством фінансів України №291 від 30.11.1999р.. 9. Вітвицька Н.С., Кузьмінська О.Е. Контроль і ревізія: Навч. –метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін. – К.: КНЕУ, 2000. – 166 с. 10. Давидов Г.М. Аудит: Навчальний посібник.–К.: Знання, 2002.–365 с. 11. Пушкар М.С.Фінансовий облік: Підручник.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с. 12. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів екон. спец. – 6 – те вид., доп. і перероб. – К.:АСК.,2002.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (40)