Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Цінні папери та фондові біржі»

Державні цінні папери на фондовому ринку України

Карточка работы:59053б
Цена:
Тема: Державні цінні папери на фондовому ринку України
Предмет:Цінні папери та фондові біржі
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Банківська справа
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание: Тема: „Державні цінні папери на фондовому ринку України„ Зміст Вступ 3 1.Державні цінні папери на фондовому ринку України 4 2. Юридичні аспекти процедури емісії облігацій. Основні положення 10 Висновки 13 Список використаної літератури 14
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Основу фондового ринку складають специфічні економічні відносини, що в основному полягають у купівлі/продажу довгострокових цінних паперів на визначеному економічному просторі при залученні і з урахуванням певним чином сформованої правової, технічної, економічної і податкової інфраструктури, яка постійно змінюється. Відбувається формування ринку, що потрібен для розміщення цінних паперів акціонерних товариств, які бажають фінансувати розширення своєї виробничої діяльності, і держави, яка, в свою чергу, розміщує на ринку державні цінні папери. Цивілізований організований ринок цінних паперів не тільки налагоджує відносини між емітентом та інвестором, але й сприяє організації контролю і нагляду за фондовим ринком, зумовлює посилення процесу сек’юритизації фінансових відносин. Ринкова трансформація економіки України передбачає не тільки зміни в галузі відносин власності і виробничих відносин, а й формування адекватної цим відносинам фінансово-кредитної системи. Одночасно з реформуванням народногосподарського комплексу в Україні повинно відбутися динамічне становлення ринку цінних паперів, як складової фінансового ринку. Його формування в Україні є центральною ланкою ринкових перетворень і сприятиме оздоровленню економіки в цілому, інвестуванню її стрижневих галузей і об’єктів, прискоренню процесу формування різних форм власності. Створення сучасного ринку цінних паперів є альтернативою централізованому розподілу фінансових ресурсів. Розвинений внутрішній фінансовий ринок міг би істотно полегшити задачу інтеграції України в світовий фінансовий ринок і створити канал для інвестування іноземного капіталу в економіку країни через розміщення вітчизняних цінних паперів.
Объём работы:
13
Выводы:Формування публічної кредитної історії, що є важливим чинником регіонального розвитку в сучасній ринковій економіці. Як би ні була бездоганна кредитна репутація регіону у взаєминах з конкретним банком, вона буде відома обмеженому колу облич, на відміну від успішних облігацій. Облігації дають можливість оперативно регулювати обсяг випуску і вартість обслуговування боргу, що найчастіше обмежено в звичайних кредитно-грошових відносинах. Ринок цінних паперів – це сукупність взаємодій між суб’єктами економічних відносин з приводу випуску та обігу цінних паперів, що охоплює частину кредитного ринку, наприклад, ринок боргових зобов’язань. Ринок цінних паперів є частиною фінансового ринку, що займає відповідні сегменти ринків капіталу та грошей. Фондовий ринок - частина ринку цінних паперів, що поширюється на ринок капіталів і інструментами якого є виключно середньо- та довгострокові інструменти (облігації, акції, похідні цінні папери, депозитарні розписки). На іншій частині ринку цінних паперів інструментами виступають короткострокові цінні папери (терміном до 1 року): казначейські векселі, депозитні сертифікати, що вільно обертаються на ринку, прості векселі, короткострокові ОВДП. Фондовий ринок є чутливим барометром стану економіки. Нині основними цілями на українському ринку цінних паперів є цілі становлення і закріплення відносин власності, а головними учасниками цього ринку - комерційні банки. Учасники українського ринку цінних паперів мають загальне завдання - отримання прибутку. Саме під впливом джерел і умов, при яких вона утвориться, і складається структура вітчизняного фондового ринку, однією з відмінних рис якою стало істотне переважання державних цінних паперів.
Вариант:нет
Литература:1. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.1991 № 1201-XII. 2. Закон України “Про державне регулювання цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 № 448/96-ВР. 3. Банківські операції: Підручник / А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Мороза. - К.: КНЕУ, 2000. – 384с. 4. Губський Б.В. Біржові технології ринку. – Київ, Логос 1997 5. Давидов О.І., Зінченко Я.В. Фондові кризи у ринковій економіці // Фінанси України. – 2000. - №3 6. Жукова Е.Ф. Общая тория денег и кредита. – Москва: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995 7. Загальні засади функціонування Національного депози¬тарію України, затверджені Указом Пре¬зидента України №703 від 22 червня 1999 року. 8. Загорський В.С. Ринок цінних паперів.” - Львів, 1995. 9. Калина А.В., Корнеев В.В., Кощеев А.А. Рынок ценных бумаг. - Киев, 1999. 10. Костіна Н.І., Марахов К.С. Проблеми формування фондового ринку в Україні // Фінанси України. – 2002. - №3 11. Лисяк Л.В., Шумський В.М. Реальність потенційних джерел інвестиційної діяльності в Україні. – Фінанси України. – 2000. - №2 12. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами: Навч. посібник. Вид. 2-ге, допов. та перероб. – К.: КНЕУ, 2000. – 156с. 13. Мозговий О.М. Фондовий ринок - Київ, КНЕУ,1999. 14. Оскольський В.В. Українська фондова біржа: працюємо на економіку. – Фінанси України. – 2000. - №3
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (23)