Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Індивідуальна робота з предмету Статистика, НАУ, 1 курс.

Карточка работы:2957п
Цена:
Тема: Індивідуальна робота з предмету Статистика, НАУ, 1 курс.
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Менеджмент організації.
Тип:Інше
Задание:Для 20 якісно однорідних підприємств визначити показник, що характеризує результати їхньої діяльності, обгрунтовно обрати два домінуючих (найбільш впливових на результат) чинника й побудувати двофакторне регресійне рівняння за яким: 1) обчислити параметри регресії; 2) коефіцієнти кореляції; 3) коефіцієнти еластичності; 4) часткові коефіцієнти детермінації; 5) відносну помилку апроксимації; 6) перевірити істотність зв’язку; 7) надати інтерпретацію всім обчисленим характеристикам 8) сформулювати висновоки.
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: ЗАВДАННЯ 3 ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ 4 РОЗВ’ЯЗОК 5 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 13
Курс:1
Реферат:
Язык:українська
Вступление:
Объём работы:
10
Выводы:
Вариант:нет
Литература: 1. Лещинський О.Л., Рязанцева В.В., Юнькова О.О. Економетрія: Навч. посіб для студ. вищ. навч. закл. / О.Л. Лещинський, В.В. Рязанцева, О.О. Юнькова – К.: МАУП, 2003. – 208 с. 2. Лугінін О.Є., Білоусова С.В., Білоусов О.М. Економетрія: Навч. посібник / О.Є. Лугінін, С.В. Білоусова, О.М. Білоусов – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 254 с. 3. Лук’яненко І., Краснікова Л. Економетрика: Навч. посібник / І. Лук’яненко, Л. Краснікова – К.: Знання, 1998. – 493 с. 4. Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П. Економетрія: Підручник / С.І. Наконечний, Т.О. Терещенко, Т.П. Романюк – К.: КНЕУ, 2004. – 520 с. 5. Толбатов Ю.А. Економетрика: Підручник / Ю.А. Толбатов – К.: Четверта Хвиля, 1997. – 319 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (309)