Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Туризм і туристичний бізнес»

Становлення та розвиток індустрії розваг у США

Карточка работы:2561ф
Цена:
Тема: Становлення та розвиток індустрії розваг у США
Предмет:Туризм і туристичний бізнес
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Менеджер шоу-бізнесу
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Університет Культури і Мистецтв (КНУКІМ)
Содержание:ВСТУП 3 1. Розгляд літературних джерел 4 2. Приклади конкретних суб’єктів індустрії розваг 9 3. Елементи, які адаптувалися в сучасній системі індустрії розваг 15 ВИСНОВКИ 19 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 20  
Курс:2
Реферат:
Язык:українська
Вступление: Актуальність теми. За кордоном індустрія розваг розвинена настільки, що є однією з основних джерел надходження коштів до бюджету країн. Там застосовуються найсучасніші методики і технології. В Україні теж почався розвиток цієї сфери. Попит на цікавий відпочинок був завжди, проте, лише нині підприємці заговорили про формування нового перспективного ринку – ринку розваг. Підстав для цього, як стверджують самі ж підприємці, у них достатньо: в США створено всі передумови для розвитку цієї сфери, адже попит породжує пропозицію. Індустрія розваг - сфера підприємництва, що розвивається в рамках туристського інфраструктурного комплексу, до якої належать гральні заклади, палаци-готелі, парки атракціонів, нічні клуби, ресторани і бари, вар'єте, шоу тощо. Метою роботи є розгляд та аналіз становлення та розвитку індустрії розваг у США. Об’єктом дослідження є індустрія розваг США, предметом дослідження є організаційно-економічні механізми індустрії розваг. Основними завданнями, які випливають з мети роботи, є: - здійснити розгляд літературних джерел; - навести приклади конкретних суб’єктів індустрії розваг; - дослідити елементи, які адаптувалися в сучасній системі індустрії розваг. Теоретичною основою даного дослідження стало вивчення й творче переосмислення основних досягнень вітчизняної і зарубіжної науки в галузі індустрії розваг.
Объём работы:
17
Выводы: Отже, проаналізувавши усе вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Попит на цікавий відпочинок був завжди, проте, лише нині підприємці заговорили про формування нового перспективного ринку – ринку розваг. Підстав для цього, як стверджують самі ж підприємці США, у них достатньо: в США створено всі передумови для розвитку цієї сфери, адже попит породжує пропозицію. На сучасному етапі свого розвитку в США індустрія розваг може виступати як самостійна, відносно відокремлена ланка економічної системи, у якій задіяні значні матеріальні, фінансові, трудові ресурси. У цьому плані підприємства індустрії розваг повинні характеризуватися специфічними технологіями, системами управління, результатом діяльності, організацією праці персоналу.
Вариант:нет
Литература: 1. Індустрія развлечений-2007. Первый специализированный журнал-каталог. – К.: Корпорация Игросервис, 2007 – 145 с. 2. КИР - Каталог индустрии развлечений. – Санкт-Петербург, 2007 – №4 (52). –78 с. 3. Ковтун В.Д. Інноваційні технології паркової індустрії / Віра Дмитрівна Ковтун // Інформаційно-культурний простір: європейський вибір України : зб. матеріалів наук.-практичної конференції, Київ, 7-8 грудня 2007 р. / Мін-во культури і туризму, Український центр культурних досліджень. – К. : Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2008. – С. 134–138. 4. Ковтун В.Д. Роль і місце парку культури і відпочинку в сфері індустрії розваг / Віра Дмитрівна Ковтун // Нова соціокультурна реальність в Україні : теорія, методологія, практика : зб. матеріалів Всеукр. наук. конф., Київ, 22-23 квітня 2008 р. / Мін-во культури і туризму, Український центр культурних досліджень. – К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2008. – С. 63–67. 5. Копієвська О.Р. Соціально-культурні аспекти організації діяльності парків в країнах зарубіжжя. Дис. канд. пед. наук / КНУКіМ. – 1999. – 175 с. 6. Копієвська О.Р. Соціально-культурні аспекти організації діяльності парків в країнах зарубіжжя : автореф. канд. пед. наук : спец. 13.00.06 “Теорія, методика і організація культурно-просвітньої діяльності” /Копієвська Ольга Рафаїлівна. – К., 1999. – 19 с. 7. Мир игр. Журнал индустрии развлечений. – М.: Издательский дом «Мир игр». – 2007. – № 4 (23), август. – 96 с. 8. Олійнік О.С. Індустріалізація культури: теоретична розвідка монографія / Олійник О.С. – К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2008. – 174 с. 9. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: підруч. для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Кондор, 2005. – 408 с. 10. Пир-ПАРК. Парковое хозяйство стран СНГ. - М.: ЗАО “A&C GROUP”, 1999. – №№1-3. 11. Прієзжева Є. М. Соціально-культурна анімація. – М.: РІБ Турист, 2003. – 120 с. 12. Профессия – досуг. –М .: ООО «Центр информации и технологий «Профессия – досуг». – 72 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)