Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Ділова документація в підприємницькій діяльності. Контроль правильності ведення службової і кадрової документації

Карточка работы:2567ф
Цена:
Тема: Ділова документація в підприємницькій діяльності. Контроль правильності ведення службової і кадрової документації
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Економіка управління
Тип:Контрольна робота
Задание:Узагальнення отриманих навиків ведення ділової документації і розробки системи контролю правильності ведення службової та кадрової документації.
ВУЗ:Київський Національний Економічний Університет ім.Вадима Гетьмана (КНЕУ)
Содержание:1. Зміст тренінгового завдання 3 2. Методичні поради щодо виконання тренінгового завдання 3 3. Виконання тренінгового завдання 4 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15 ДОДАТОК 17  
Курс:4
Реферат:
Язык:українська
Вступление:
Объём работы:
12
Выводы:
Вариант:12
Литература:1. Авер'янова Є., Антонова О., Бабак В., Василенко В., Голоктіонова О.Усе про кадрове діловодство: метод. посібник. — Д.: Баланс-Клуб, 2009. – 128с. 2. Библик С.П. Ділові документи та правові папери / С.П. Библик, Г.М. Сюта. – Х.: Фоліо, 2006. – 493 с. 3. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В. Діяк, С.В. Шевчук. – 4-те вид., перероб. і допов. – К.: Вид-во А.С. К., 2003. − 400 с. 4. Гуць М.В., Олійник І.Г., Ющук І.П. Українська мова у професійному спілкуванні. К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2004-12-07. 5. Діденко А. Н.Сучасне діловодство: навч. посіб. для уч. проф.-техн. закл. освіти. – 4.вид. – К.: Либідь, 2004. — 384с. 6. Колот А. М., Куліков Г. Т., Поплавська О. М., Щетініна Л. В., Блізнюк В. В., Монастирська Г. В..Дослідження проблем оплати праці: порівняльний аналіз (Україна та країни ЄС): монографія / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана"; Державна установа "Інститут економіки та прогнозування НАН України" / А.М. Колот (заг.ред.), Г.Т. Куліков (заг.ред.). – К.: КНЕУ, 2008. — 274с. 7. Колот А. М.Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання: монографія / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - 2-ге вид., без зм. - К. : КНЕУ, 2008. — 230с. 8. Мацько Л.І. Стилістика української мови: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К.: Вища школа, 2003. 9. Михайлюк В. Текст документа як вища комунікативна одиниця писемного офіційно-ділового мовлення. //Диво слово. – 2001. - № 11. с. 26-28. 10. Покропивний С.Ф., Колот В.М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: навч.посібник.-К.:КНЕУ, 1998. – 352 с. 11. Рукас Т. Практична стилістика ділового мовлення. - // Дивослово. – 2003. - № 2. – с.71-74. 12. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: навч. посіб. – К.: Літера ЛТД, 2004. – 400 с.  
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (740)