Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Інноваційна та інвестиційна діяльність.

Карточка работы:93392
Цена:
Тема: Інноваційна та інвестиційна діяльність.
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание:1. Поняття, класифікація та вплив на виробництво інноваційних процесів 3 2. Сутнісна характеристика, структура та визначення напрямків використання і джерел формування інвестицій 13 3. Оцінка ефективності капіталовкладень 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 25
Курс:1
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
23
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. – М.: Дело, 2005. – 255 с. 2. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов. – М.: Банки и биржи, 2007. – 268 с. 3. Бондаренко О.А. Инвестиционный рынок // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. – Суми. – 2005. – № 4. – С. 120-124. 4. Бондаренко О.А., Андронов А.Н. Пути финансирования инвестиционной составляющей экономического роста в Украине // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування, економіка підприємства та організація виробництва. – Суми. – 2005. – № 3. – С. 94-95. 5. Воркут Т. А. Проектний аналіз: Навч. посіб. – К.: Укр. центр духовної культури, 2000. – 216 с. 6. Гаврилова В.Л. Розвиток інноваційної діяльності в промисловості // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. “Творча спадщина Йозефа А. Шумпетера та трансформація сучасної економіки України” (Чернівці, 23 квіт., 2003 р.). – Ч.: Рута, 2003. – 437 с. 7. Гаврилова В.Л. К вопросу об источниках инвестиционного обеспечения инновационной деятельности // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. – Д.: ИЭП НАН Украины, 2006. – 250 с. 8. Гаман М.В. Державне управління інноваціями: Україна та зарубіжний досвід: Монографія. – К.: Вікторія, 2004. – 231 с. 9. Економіка підприємства: Підручник / за ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2005. – 325 с. 10. Злупко С.М. Новаторське дослідження з проблем фінансового механізму організації економіки України // Фінанси України. – 2003.– №3.– С. 144-146. 11. Инновационный менеджмент: справ. пособие / Под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. – К.: Академия, 2007. – 560 с. 12. Ілляшенко С.М. Менеджмент та маркетинг інновацій: Монографія. – С.: ВТД “Університетська книга”, 2004. – 527 с. 13. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України. Кол. авт. – К.: Аграрна наука, 2004. – 844 с. 14. Статистичний щорічник України за 2005 рік / за ред. О.Г. Осауленко. – К.: Консультант, 2006. – 575 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (784)