Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Менеджмент»Менеджмент організацій»

Науково-дослідницька та педагогічна практика

Карточка работы:5898б
Цена:
Тема: Науково-дослідницька та педагогічна практика
Предмет:Менеджмент організацій
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджмент організацій
Тип:Звіт з практики
Задание:
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание:ВСТУП 3 І. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З БАЗОЮ ПРАКТИКИ 4 1. Характеристика підприємства АТ „Київпроект” – бази практики 4 2. Аналіз стану стратегічного планування 9 3. Аналіз та оцінка загальної організації управління 17 4. Виявлення наявності інвестиційних проектів і аналіз системи управління проектами 24 5. Характеристика системи управління якістю продукції 26 6. Виявлення наявності надання та одержання консалтингових послуг 30 7. Діагностика стану антикризового управління на підприємстві 31 ІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА 39 8. Характеристика стану науково-дослідної і дослідно-конструкторської роботи 39 9. Аналіз стану науково-технічної інформації, джерела її формування 40 10. Участь у конкретній науково-дослідній роботі 42 11. Визначення ефективності науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи 44 12. Оцінювання ступеня застосування інновацій в різних видах діяльності підприємства 47 ІІІ. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 54 13. Виявлення потреб у навчанні працівників підприємства 54 14. Підготовка тренінгів для навчання цільової групи працівників підприємства у сфері бізнесу та менеджменту 58 15. Проведення одного з тренінгів у галузі бізнес-освіти на підприємстві 59 ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 62 ВИСНОВКИ 69 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 72 ДОДАТКИ 75
Курс:6
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Об'єктом переддипломної практики є акціонерне товариство АТ „Київпроект”. Відкрите акціонерне товариство «Київпроект» засновано відповідно до указу Управління комунального майна м. Києва від 28 грудня 1993 року № 176 шляхом перетворення державного підприємства - Державного комунального проектного комплексу «Київпроект» - у відкрите акціонерне товариство відповідно до розпоряджень Представника Президента України в м. Києві від 13.08.93 № 862 «Про порядок корпоратизації підприємств комунальної власності» і від 23.09.93 №1018 «Про затвердження переліку підприємств комунальної власності, які підлягають корпоратизації, і графіка її проведення». Підприємство зареєстроване Шевченківською районною адміністрацією м. Києва 18.01.1994 р. Матеріалами для аналізу служать: річний бухгалтерський звіт, статистична й оперативна звітність, нормативні документи й інші джерела. Особлива увага приділялася ознайомленню з формами бухгалтерської й статистичної звітності за основними показниками діяльності підприємства. Вивчення діяльності підприємства проводилося по трьох розділах у логічній послідовності. У ході проходження практики мною: - здійснений аналіз стану системи управління в АТ „Київпроект”; - проаналізовані необхідні уп¬равлінські рішення із застосуванням науково обґрунтова¬них методів; - складено стратегію планування роз¬витку підприємства; - розглянута виробничо-господарська діяльність підпри¬ємства АТ „Київпроект” на основі застосування обґрунтованих методів планування; - розроблені заходи із навчання колективу та поліпшення мотивації кадрів АТ „Київпроект”; - досліджені тренінги для розвитку творчих здібностей персоналу.
Объём работы:
73
Выводы:Отже, під час проходження практики мною було всебічно досліджено акціонерне товариство „Київпроект”. Можна зробити наступні висновки: Акціонерне товариство "Київпроект" є однією з найстарших і самих великих проектних організацій м. Києва. Основним видом діяльності суспільства є проектно-вишукувальні роботи для нового будівництва, реконструкції й капітального ремонту для звичайних умов і для територій зі складними інженерно-геологічними умовами. Було визначено, що в умовах ринкової економіки АТ «Київпроект» повинно розробити стратегію своєї господарської діяльності як на найближчу, так і на довгострокову перспективу, реалізація якої забезпечить йому виживання, конкурентноздатність та стабілізацію фінансового стану. Стратегічне планування єдиним засобом прогнозування майбутніх проблем і можливостей. Воно забезпечує вищому керівництву засіб створення плану на тривалий термін. Стратегічне планування дає також основу для ухвалення рішення. Було з’ясовано, що діяльність керівника АТ „Київпроект” з аналізу проблем і прийняття рішень займає незначну кількість часу, проте важливість цього етапу роботи для всієї організації є надзвичайною. Адже, по суті, всі інші види роботи керівника АТ „Київпроект” призначені для забезпечення обґрунтованості рішень, що приймаються. Було показано, що до інвестиційних проектів АТ „Київпроект” належать: - проект реконструкції з розширенням адміністративної нежитлової будівлі міжкорпусного переходу за адресою: вул. Пимоненка, 13а, Шевченківський район м. Києва; - розробка концепції будівництва тунелів у Києві, як елемента вирішення транспортної проблеми в місті Києві; - проект схеми водопроводу і каналізації Києва, яким передбачається їх реконструкція і розвиток на період до 2020 року. Вартість проекту - понад 6 млрд. грн. - будівництво транспортної розв'язки на перетині вул. Щусєва з вул. Тираспольською біля станції метро «Сирецька». У ході практики мною було виявлено, що у ВАТ “Київпроект” впроваджена Міжнародна система якості ISO-9001. У АТ «Київпроект» уже переходять на європейські стандарти виробництва. Але мова в такому випадку йде не стільки про контроль вмісту небезпечних речовин у продукті, скільки про систему менеджменту, організації виробництва - створенні таких умов, при яких випустити неякісний продукт складно. На товарах, випущених даним підприємством, можна побачити сучасний знак якості - напис «ISO 9001» у рамочці «якість гарантована». Було з’ясовано, що потреба у допомозі консультантів для АТ „Київпроект” обумовлена не тільки новими знаннями, аналітичними уміннями, заходами та методологічними підходами, які може привнести консультант для АТ „Київпроект”, а й тим, що сторонні консультанти покликані допомагати менеджерам АТ „Київпроект” орієнтуватися в складних умовах прискорення технологічних змін, швидкого зростання ділової активності, що надзвичайно впливає на майбутнє АТ „Київпроект”. Встановлено, що стратегія антикризового управління – це, передусім, стратегія вижи¬вання. Водночас цим не виключається, а навпаки, передбачається розробка стратегії подальшого розвитку. Невід'ємною частиною антикризового і посткризового управління є вдосконалення його структури і рішуче онов¬лення технологій виробництва, збуту і самого управління. Відділ ефективності науково-дослідних робіт АТ „Київпроект” здійснює технічне супроводження договорів на створення науково-технічної продукції для Компанії та її філій; проводить аналіз стану виконання розробок відповідно до „Тематичного плану науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) ДК „Укртрансгаз”, які здійснюються ДП „Науканафтогаз” та іншими організаціями; інформаційне забезпечення Компанії аналітичними матеріалами за результатами закінчених НДДКР; веде архів НДДКР. Важливим елементом у науково-дослідній роботі АТ „Київпроект” є діагностика та оцінка надійності підсилених конструкцій. Випробування АТ „Київпроект” проводяться як в лабораторних умовах (на моделях і в натуральну величину), так і безпосередньо на будівлях та спорудах, місцях виготовлення будівельних конструкцій та ін., включаючи застосування методів неруйнівного контролю. З’ясовано, що на досліджуваному підприємстві не застосовують комп'ютерну форму обліку. Але використовують комп’ютерну техніку для аналізу інвестиційних проектів, що дає змогу наочно зрозуміти ситуацію. Сучасна комп'ютерна форма обліку базується на використанні персональних комп'ютерів та обчислювальних мереж. Було визначено, що професійне навчання - найважливіший фактор розвитку персоналу АТ „Київпроект”. На досліджуваному підприємстві час від часу проводяться бізнес-тренінги персоналу. Бізнес-тренінг – один з видів навчання, який на відміну від психологічного тренінгу має на меті в першу чергу формування ділових навиків і умінь співробітника та/або групи співробітників фірми. Під час практики мною було виявлено тренінг під назвою „Майстерність і концепції успіху”. Отже, проаналізувавши АТ „Київпроект”, можна сказати, що після проходження практики мною були досліджені принципово важливі шляхи діяльності акціонерного товариства, що дає змогу сказати, що АТ „Київпроект” успішно функціонує на київському ринку проектних робіт.
Вариант:нет
Литература:1. Азоев Г.Л., Челенков А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: Новости, 2006. – 267 с. 2. Акціонерні товариства: Організація та діяльність / Фонд держ. майна України; Українська інвестиційна газета / Г.С Шестопал. – К.: Основа, 2006. – 342 с. 3. Акціонерні товариства: принципи управління // Все про бухгалтерський облік. – 2004. – №67. – С. 13-22. 4. Артеменко В.Г. Беллендир М.В. Финансовый анализ: Учебн.пособие. – М.: ДИС, 1997. – 126 с. 5. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта: Учебн. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 179 с. 6. Блинов А.О., Бутырин Г.Н., Добренькова Е.В. Управленческий консалтинг корпоративных организаций: учебник. – М.: Дело, 2002. – 192 с. 7. Богдан О.І. Стратегічне планування на підприємствах інформаційно-технічного обслуговування: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Дніпропетровський ун-т економіки та права. – Д., 2003. – 18 с. 8. Василенко В.А. Роль прогнозирования в разработке альтернативных планов ситуационного менеджмента // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадско¬го. – 2003. – №13, т.1. – С. 202-209. 9. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб¬ник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 504 с. 10. Верба В.А. Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 244 с. 11. Гавриш О.М. Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Українська держ. академія залізничного транспорту. – Х., 2005. – 20 с. 12. Глуха Г.Я. Інвестиційна політика акціонерних підприємств в Україні: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.01.01 / Дніпропетр. ун-т економіки та права. – Д., 2005. – 20 с. 13. Гончаров В.В. Руководство для высшего управленческого персонала. – М.: МП “Cувенир”, 2006. – 209 с. 14. Дикань В.Л. Обеспечение конкурентоустойчивости предприятия. Монография. – Х.: Основа, 2005. – 187 с. 15. Закон України «Про науково-технічну інформацію» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1993. – № 33. – С. 345. 16. Закон України «Про національну програму інформатизації» від 04.02.98 // Закони України. – К.: Книга, 1998. – Т. 15. – C. 134-145. 17. Коршунов В.І. Стратегічне планування маркетингової діяльності на підприємстві: Дис... д-ра екон. наук: 08.06.02 / Харківський держ. економічний ун-т. – Х., 2002. – 376 с. 18. Кротков А.М., Еленева Ю.Я. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии, методы оценки // Маркетинг. – 2006. – №6. – С 10-12. 19. Куденко Н.В. Маркетингове стратегічне планування: Дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / Київський національний економічний ун-т. – К., 2003. – 503 с. 20. Кузьмин О.Є. Основи менеджменту. – К.: Академвидав, 2003. – 416 с. 21. Кушнарьов И.Р. Стратегический антикризисный менеджмент и основы устойчивости фирмы. // Менеджер и менеджмент. – 2005. – №16. – С. 165-171. 22. Лесечко М.Д., Рудніцька Р.М. Стратегічне планування: Навч. посібник / Львівський регіональний ін-т держ. управління Національної академії держ. управління при Президентові України. – Л. : ЛРІДУ НАДУ, 2004. – 73 с. 23. Мастяниця Й. У., Соснін O.В., Шиманський Л. Є. Інформаційні ресурси України: Монографія / За заг. ред. О. В. Сосніна. – К.: НІСД. 2002. – С. 63. 24. Мельник И.Е. Операционное и ситуационное управление в системе менеджмента // Менеджер и менеджмент. – 2004. – № 7. – С. 31-34. 25. Мескон М., Альберт М. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1997. – 368 с. 26. Наказ Міністерства Фінансів України від 25 вересня 2001 року N 218/446 Про затвердження Методики визначення економічної ефективності витрат на наукові дослідження і розробки та їх впровадження у виробництво. 27. Румянцева З.П., Филинов Н.Б., Шрамченко Т.Б. Общее управление организацией: принципы и процессы: 17-модульная программа для менеджеров “Управление развитием организацией”, Модуль 3 – М.: ИНФРА – М., 1999. – 204 с. 28. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: – К.: Знання, 2004. – 654 с. 29. Смолін І.В. Стратегічне планування розвитку організації. – К.: Либідь, 2004. – 346 с. 30. Стратегічне планування: Дайджест. – К.: Національна парламентська бібліотека України, 2004. – 52с. 31. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора A.M. Поддерьогіна. – К.: КНЕУ, 1998. – 368 с. 32. Чернов Ю.В., Комишин С.В., Тищенко А.И. Управленческое консультирование: Учебн.пособие. – Х.: Олди-плюс. – 272 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (257)