Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Міжнародні економічні відносини»

Контрольна з міжнародної конкуренції за 4 курс НУХТ

Карточка работы:93443
Цена:
Тема: Контрольна з міжнародної конкуренції за 4 курс НУХТ
Предмет:Міжнародні економічні відносини
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):
Тип:Контрольна робота
Задание:Завдання 1. Оцінка конкурентоспроможності країни на світовому ринку Провести аналіз та визначити місце України у світовому рейтингу. В якості інструментів аналізу можливе використання будь-яких придатних для даної цілі методик, системи рейтингових оцінок та економічних індексів. Завдання вимагає творчого підходу, логічної побудови та структурованості. Завдання 2. Оцінка інтенсивності конкуренції 1. Визначити рівень інтенсивності конкуренції між підприємствами галузі, використовуючи індекс Херфіндаля та Розенблюта. 2. Зробити висновки. Завдання 3. Побудова матриці конкурентного профілю 1. Спираючись на вихідні дані завдання 1, а також на таблицю 5 та 6 побудувати матрицю конкурентного профілю та проаналізувати займані конкурентні позиції підприємствами за методом порівняльних переваг та МКП. Конкурентоспроможність обраних підприємств пропонується оцінити за наступними напрямками конкурентної переваги: 1. Частка ринку; 2. Коефіцієнт стабільності руху робочої сили (К с.р.); 3. Темп росту серседньосписковоїчисельності (ТР Ч сер); 4. Темп росту серседньомісячної заробітної плати; 5. Темп росту фонду оплати праці; 6. Питома вага відпрацьованого часу фонді робочого часу; 7. Використання потужності; 8. Темп росту обсягу виробництва в оптових цінах. Для підвищення точності оцінки пропонується зважувати важливість кожного фактору конкурентоспроможності. Розподіл ваги кожного фактора наведено в таблиці 5. 2. Зробити висновки. Завдання 4. SWOT - аналіз підприємства, що здійснює ЗЕ 1. Оцінити сильні та слабкі сторони підприємства, а також його зовнішні можливості та загрози на прикладі об'єкта Вашої техніко-економічної практики. 2. Побудувати SWOT - матрицю. 3. Обрати оптимальну стратегію для ТОВ «Рекламасвіт» згідно з умовами ринкового середовища та обґрунтувати зроблений вибір. Завдання 5. Аналіз конкурентоспроможності організації в статиці 1. Визначити рівень конкурентоспроможності ПП „Голден". 2. Спираючись на дані аналізу структури товарної маси та конкурентоспроможності організації, зробити висновки та зазначити пропозиції щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства. Завдання 6. Аналіз конкурентоспроможності товару 1. Розрахувати інтегральний показник конкурентоспроможності виробів хлібопекарської галузі за умови, що значення групового показника конкурентоспроможності за нормативними параметрами дорівнює 1. 2. Зробити висновки щодо конкурентоспроможності аналізованого товару.
ВУЗ:Національний Університет Харчових Технологій (НУХТ)
Содержание:Теоретичні питання. 3 1. Ознаки конкурентоспроможності 3 2. Поняття, особливості та види конкурентних стратегій 6 3. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища 8 4. Класифікація базових конкурентних стратегій за Ю.А. Юдановим 13 5. Оцінка стратегії фірми за допомогою „Спейс” – матриці 15 6. Матриця балансу життєвого циклу СЗГ (модель ADL/LC) 17 Практичні завдання. 20 Завдання 1. 20 Завдання 2. 24 Завдання 3. 27 Завдання 4. 30 Завдання 5. 34 Завдання 6. 35 Список використаної літератури 38
Курс:4
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
35
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. - С. 5-11. 2. Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ. - М.: Международные отношения, 1998. - С. 72-75. 3. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації): Навчальний посібник / за ред. І.Ю.Сердюка. – Київ: ЦНЛ, 2003.- 186 с. 4. Кротков А.М., Еленова Ю.Я. Конкурентоспособность предприятия: подходы к обеспечению, критерии , методы оценки// Маркетинг в России и за рубежом, 2001, №6.- С.59-67. 5. Харченко Т.Б. Забезпечення конкурентоспроможності підприємств як засіб ринкового реформування економіки // Актуальні проблеми економіки. – 2003. - №2. –С.70-75. 6. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика / Учебно-методическое пособие. — 2-е изд. испр. и доп. — М.: Ассоциация авторов и издателей "Тандем", издательство "Гном-пресс", 1998. – 476 c.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (496)