Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Соціологія»

Агенти соціалізації

Карточка работы:93451
Цена:
Тема: Агенти соціалізації
Предмет:Соціологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):фармацевт
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Національний Медичний Університет ім. О.О.Богомольця (НМУ)
Содержание:Вступ ............................................................................................................... 3 1. Формування особистості в процесі соціалізації ..................................... 5 2. Агенти та види соціалізації ....................................................................... 9 3. Родина як агент соціалізації .................................................................... 10 4. Відносини з однолітками ........................................................................ 11 5. Школа як агент соціалізації .................................................................... 15 6. Засоби масової інформації та інші агенти соціалізації ........................ 22 Висновки ....................................................................................................... 25 Список використаної літератури ................................................................ 26
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Тварини, розташовані внизу еволюційної шкали – такі, як більшість видів комах, здатні подбати про себе майже відразу після народження, потребуючи мінімальної допомоги дорослих особин або взагалі обходячись без неї. У нижчих тварин немає поколінь, оскільки поведінка “молодих” представників виду більш-менш ідентична поведінці “дорослих”. Однак у міру того як ми рухаємося нагору по еволюційній шкалі, ми виявляємо, що ці спостереження усе менш і менш застосовні; вищі тварини повинні вчитися відповідним способам поведінки. Дитинчата ссавців практично зовсім безпомічні після народження, вони відчувають потребу в турботі старших, і людські діти найбільш безпомічні з усіх. Дитина не виживе, не одержуючи сторонню допомогу протягом принаймні перших чотирьох-п'яти років. Соціалізація – процес, у ході якого безпомічна дитина поступово перетворюється в розумну істоту, що володіє самосвідомістю, що розуміє суть культури, у якій вона народилась. Соціалізація не є різновидом якогось “культурного програмування”, під час якого дитина пасивно сприймає впливи з боку того, із чим входить у контакт. З найперших моментів свого життя немовля відчуває потреби та необхідність, які у свою чергу впливають на поведінку тих, хто повинен про нього піклуватися. Соціалізація зв'язує одне з одним різні покоління. Народження дитини змінює життя тих, хто відповідальний за її виховання, і хто в такий спосіб здобуває новий досвід. Батьківські обов'язки, як правило, пов'язують батьків і дітей на весь залишок життя. Старі залишаються батьками навіть тоді, коли в них з'являються онуки, і ці зв'язки дозволяють поєднувати різні покоління. Незважаючи на те, що процес культурного розвитку протікає більш інтенсивно в немовлячому віці й ранньому дитинстві, ніж на пізніших стадіях, навчання й пристосування пронизують весь життєвий цикл людини. Весь період соціалізації на людину діють різноманітні агенти соціалізації. Під агентами соціалізації розуміють групи й соціальні контексти, у рамках яких відбуваються процеси соціалізації. У всіх культурах родина є для дитини основним агентом соціалізації. Однак на більш пізніх стадіях життя вступає в дію безліч інших агентів соціалізації, таких, як однолітки, друзі, близькі і далекі родичі, представники школи, університету, підприємств тощо. Для глибшого розуміння здійснення процесу соціалізації, необхідно знати як основні агенти соціалізації впливають на цей процес від самого раннього дитинства до глибокої старості. Проте розгляд агентів соціалізації неможливий без визначення самого поняття соціалізації та уявлення про те, що відбувається з особистістю в процесі соціалізації.
Объём работы:
24
Выводы:Отже, соціалізація є процес неорганізованого й організованого впливу суспільства на індивіда з метою формування особистості, що відповідає потребам даного суспільства. За своїм змістом соціалізація – це двосторонній процес. З однієї сторони, він складається в передачі суспільством соціального історичного досвіду, символів, цінностей і норм, а з іншого боку – їх поступове засвоєння індивідом, інтеріоризація. У соціології виділяються два рівні соціалізації: рівень первинної соціалізації і рівень вторинної соціалізації. На кожному із цих рівнів діють різні агенти й інститути соціалізації. Агенти соціалізації – це конкретні люди, відповідальні за передачу культурного досвіду. Інститути соціалізації – це установи, які впливають на процес соціалізації й спрямовують його. Первинна соціалізація відбувається у сфері міжособистісних відносин у малих групах. Як первинні агенти соціалізації виступає найближче оточення індивіда: батьки, близькі й далекі родичі, друзі родини, однолітки, учителі, лікарі й т.д. Вторинна соціалізація відбувається на рівні більших соціальних груп і інститутів. Вторинні агенти – це формальні організації, офіційні установи: представники адміністрації школи, армії, держави й т.д. Розглянуті в роботі агенти соціалізації діють на особистість з самого раннього дитинства: ? родина (батько, мати, брати, сестри, бабусі, дідусі, інші родичі), впливають на соціалізацію особистості з перших днів народження дитини; ? однолітки починають здійснювати вплив з раннього дитинства (з двох–трьох років); ? школа (вчителі, директор, вихователі) продовжує формування соціальних установок. А також інші вторинні агенти соціалізації.
Вариант:нет
Литература:1. Андреева Г.М. Социальная психология. - М.: Аспект Пресс, 2000. – 540 с. 2. Ануфриева Н. М. и др. Социальная психология: Курс лекций / Н. М. Ануфриева, Т. Н. Зелинская, Н. Е. Зелинский. 4-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2003. – 136 с. 3. Асмолов А.Г. Личность как предмет психологического исследования. – М.: МГУ, 1984. – 104 с. 4. Білоус В. С. Соціологія у визначеннях, поясненнях, схемах, таблицях: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 140 с. 5. Бодалев А.А. Психология о личности. – М.: МГУ, 1988. – 188 с. 6. Бондарчук О. І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2001. – 96 с. 7. Волков Ю.Г., Нечипуренко В.Н. и др. Социология: курс лекций: Учебное пособие. Ростов-н/Д: Феникс, 1999. – 470 с. 8. Гидденс Э. Социология. Пер. с англ. – М.: Социологическая мысль, 2004. – 532 с. 9. Дюркгейм Е. Социология. – М.: Канон, 1995. – С. 45. 10. Матвеева Л.В., Аникеева Т.Я., Мочалова Ю.В. Психология телевизионной коммуникации. - М.: РИП-холдинг, 2002. – 210 с. 11. Москаленко В.В. Социализация личности. – К.: Вища школа,1986. – 310 с. 12. Ольшанський В.Б. Социализация – М., 1970. – 230 с. 13. Приходько Ю.О. Формування позитивних взаємин у дитячому колективі. – К.: Рад. школа, 1987. – 126 с. 14. Шишканов О.А. Досвід теоретичного осмислення шкільної соціалізації в середньому дитинстві // Сайт кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ ім. М.П. Драгоманова, Київ. – http://psyh.kiev.ua/.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (226)