Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Торгівля та комерція»Товарознавство»

Оцінка надійності полімерної тари ТОВ «Укрпластик»

Карточка работы:5194к
Цена:
Тема: Оцінка надійності полімерної тари ТОВ «Укрпластик»
Предмет:Товарознавство
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Товарознавство
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Київський Національний Торговельно-Економічний Університет (КНТЕУ)
Содержание: Зміст Вступ 3 1. Теоретичні засади оцінки надійності полімерної тари 5 1.1. Класифікація і види полімерної тари 5 1.2. Вимоги до споживчих властивостей полімерної тари 8 2. Аналіз споживчих характеристик полімерної тари ТОВ «Укрпластик» 15 2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Укрпластик» 15 2.2. Асортимент та властивості полімерної тари ТОВ «Укрпластик» 18 3. Фактори вдосконалення надійності полімерної тари ВАТ «Укрпластик» 32 Висновки 34 Список використаних джерел 35
Курс:4
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление: Вступ Актуальність теми. На сьогодні неможливим є продаж багатьох товарів без їх попереднього упакування. Тара та пакування відіграють роль захисту, реклами, збереження споживних властивостей товару. Серед усього різноманіття тари на ринку можна виокремити споживчу тару для харчових товарів як найпоширенішу для роздрібного продажу. Актуальною проблемою для споживача сьогодні стала не тільки функціональна надійність тари, а і її безпечність для здоров’я людини, зокрема через поширення практики рециклінгу. Динамічний розвиток пакувальної галузі в Україні і світі потребує перегляду багатьох питань з товарознавства та експертизи якості та безпеки продуктів, для упакування яких використовуються певні матеріали. Вимоги, які ставлять до полімерних матеріалів, значною мірою обмежують коло полімерів, що можуть бути використані для пакування продуктів харчування. Надійність упаковки — це її здатність зберігати механічні якості чи герметичність протягом тривалого часу. Завдяки цьому упаковка забезпечує необхідні умови для зберігання товарів. Упаковка багаторазового призначення має зберігати форму як з товаром, так і без нього. Строк зберігання одноразової упаковки здебільшого не перевищує строків придатності самого товару. Метою даної роботи є дослідження споживчих властивостей полімерної тари, зокрема її надійності. Завданнями дослідження є: - Визначення вимог до якості та функціональних властивостей полімерної тари; - Дослідження асортименту полімерної тари на підприємстві; - Визначення показників надійності виготовлюваної полімерної тари; - Формування пропозицій щодо підвищення надійності полімерної тари. Предметом дослідження є надійність полімерної тари. Об’єктом дослідження є формування споживчих властивостей полімерної тари. Інформаційною базою дослідження є література з питань товарознавства та технологій полімерної тари, статті в періодичних виданнях, матеріали мережі Інтернет.
Объём работы:
32
Выводы: Висновки ВАТ «Укрпластик» пройшло довгий шлях свого розквіту. Засноване в 1932 році як підприємство лісотехнічного та тарного профілю. Товариство, проходячи складні етапи реконструкції та оновлення технологій, увесь час займало провідні позиції у галузі виробництва гнучких пакувальних матеріалів. Продукція «Укрпластик» відрізняються їх витонченістю, високоякісною обробкою та практичністю, що дозволяє задовольняти різноманітні потреби споживачів. ВАТ «Укрпластик» проводить контроль якості на кожному етапі виготовлення. Дефекти усуваються відразу в процесі виробництва. Фіксується кожен дефект і приймаються заходи по їх усуненню надалі. Матеріали, які застосовуються для виготовлення виробів, повинні відповідати вимогам діючих стандартів і технічних умов. Умови експлуатації упаковки – сукупність різноманітних факторів, які впливають на упаковку на етапах транспортування, зберігання, проведення різних робіт. Усі види упаковок повинні відповідати специфічним вимогам, мати відповідну газо-, паро-, водонепроникність, прозорість, міцність, еластичність, морозостійкість, здатність до термозварювання, жиростійкість Вироби повинні мати таки характеристики: • Самі високі бар’єрні властивості; • Стійкість до розтріскування під дією напруги, паро-, водопроникливість за 24 год. Все відповідає вимогам діючих стандартів і технічних умов ( ГОСТ 22691-77 Матеріалів пакувальних амортизаційних. Метод визначення ударозахисних властивостей.).
Вариант:нет
Литература: Список використаних джерел 1. Сирохман І. В. Товарознавство пакувальних товарів і тари: підручник для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Сирохман, В. М. Завгородня. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 616 с. 2. Козлов А.П. Товарознавство пакувальних матеріалів і тари: Навчально-методичний посібник для студентів заочно-дистанційної форми навчання для напряму 0503 – «Торгівля» – Днiпропетровськ: ДУЕП, 2006. – 135 с. 3. Завгородня В.М., Сирохман І.В., Демкевич Л.І. Тара і упакування продовольчих товарів: Навчальний посібник. – Львів: ЛКА, 2001. – 255 с. 4. Завгородня В.М., Сирохман І.В. Товарознавство пакувальних матеріалів: Навчальний посібник. – Львів: ЛКА, 2004. – 200 с. 5. Товарознавство господарських товарів: Підруч. Для студ. Товарознав.спец. вищ. Навч. Закл. / Н.К.Кисляк, Т.М.Коломієць, В.М.Кравченко, С.О. Сіренко. – 448 с. 6. Пакувальні матеріали і тара: Підручник .-К.: Київ. Нац. Торг.-екон. Ун-т / Осика В.А. ,2006, - 372 с.-(Сер. “Товарознавство”). 7. Васильківський К.В. Нові засоби для закупорювання //Упаковка.- 2002. - №1. – 32 с. 8. Васильківський К.В. Кег – нове поняття у термінолоії тари // Упаковка. – 1999. – 34 с. 9. Журнал ”Мир упаковки” : 2003-2009. 10. Продукція «Укрпластик» - Асортимент. 11. uk.wikipedia.org 12. www.baza.proua.com 13. www.webkomora.com 14. http://www.ukrplastic.com/rus/home.htm 15. ГОСТ 22691-77 Матеріалів пакувальних амортизаційних. Метод визначення ударозащитних властивостей.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (89)