Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Використання еластичності попиту за ціною в аналізі змін ринкової рівноваги

Карточка работы:5887б
Цена:
Тема: Використання еластичності попиту за ціною в аналізі змін ринкової рівноваги
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):економічна теорія
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. Економічна сутність поняття еластичності попиту 4 1.1. Еластичність попиту за ціною: зміст, способи вимірювання 4 1.2.Фактори, які впливають на еластичність попиту 10 РОЗДІЛ 2.Застосування поняття еластичності 13 2.1. Взаємозалежність еластичності попиту за ціною з процесами оподаткування товарів 13 2.2. Динаміка надходжень акцизного збору від реалізації підакцизних товарів в Україні протягом 2000-2004 років. 26 ВИСНОВОК 30 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 32
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність теми : питання рівноваги між двома протилежними класами мотивів: першого класу, включаючого бажання визначених задоволень, і другого, характеризуючого нездатність приймати тяжку працю. Важливими категорями мікроекономічного аналізу є попит та пропозиція на окремих ринках. Ціноутворення на ринку складається в залежності від попиту та пропозиції важливих економічних ричагів ринкової економіки. Мета: дослідити еластичність попиту за ціною в аналізі змін ринкової рівноваги. Завдання: розкрити поняття сутність поняття та еластичності попиту проаналізувати ринок та виявити недоліки . За своєю природою ринкова економіка нестабільна і знаходиться в постійному русі. З мікроекономічної точки зору з приведених визначень ринку найбільш придатним є наступне: ринок – це механізм взаємозв`язку покупців та продавців, іншими словами, співвідношення попиту і пропозиції. За останні 15 років кількість споживачів і підприємств, володіючих персональними комп`ютерами, досягло високого рівня. Ціна на нафту коливалась від 3 до 70 доларів за барель, слідкуючи за підйомами та падіннями нафтових картелей, революціями, ембарго, війнами цін, і просто війнами. До 1990 року ринок робочих місць був сприйнятливий для людей з вищою освітою, а потім після 1990 року, в період спаду, став дуже жорстким. В економіці є дуже дієвий інструмент для пояснення цих і багатьох інших змін в економічному колі. Він називається теорією попиту і пропозицією. Ця теорія показує, як споживчі потреби визначають споживчий попит на товари, в той час як затрати підприємств є основою пропозиції товарів. Якщо ви, наприклад, побачите, що ціни на нафту знизились, то пояснення цьому криється або в зниженні попиту на неї, або в зростанні її пропозиції. Це вірно для кожного ринку, починаючи від комп`ютерів, смарагдів і закінчуючи землею: зміни в пропозиції і попиті призводять до змін у випуску і цінах. Поняття пропозиції і попиту показує, як вони діють на конкурентних ринках по відношенню до окремих благ (товаром і послугам). В даній роботі я пропоную виклад економічної сутності поняття еластичності попиту та факторів, які впливають на неї. Темою дослідженні даної курсової роботи є використання еластичності попит за ціною в аналіз змін ринкової рівноваги
Объём работы:
32
Выводы:Отже, дослідивши використання еластичності попит за ціною в аналіз змін ринкової рівноваги можно, сказать та ж закономірність застосовна до виробів, що випускається окремою фірмою. Якщо на ринку присутнє значне число конкурентів, випускаючих аналогічну чи близьку по призначенню продукцію, то попит на продукцію цієї фірми буде відносно еластичний. В умовах зробленої конкуренції, коли багато продавців пропонують однакову продукцію, попит на товар кожної фірми буде абсолютно еластичним. Іншою важливою обставиною, що впливає на цінову еластичність, є фактор часу. У короткостроковому періоді попит має тенденцію бути менш еластичним, чим у довгостроковому. Наприклад, попит на бензин з боку індивідуальних власників автомобілів відносно нееластичний, і підвищення ціни, особливо в літній сезон, навряд чи скоротить попит. Однак можна припустити, що восени значна частина володарів авто поставить свої машини в гараж, попит на бензин скоротиться, скоротиться й обсяг продажу. А до слідуючого літа частина з них почне користуватися приміськими електричками. Розглядаючи еластичність попиту в залежності від рівня цін, західні економісти сформулювали закон попиту, відповідно до якого при незмінності всіх інших параметрів зниження ціни обумовлює відповідний ріст попиту, і навпаки. Таким чином, між ціною і попитом існує зворотна залежність. Підтвердженням чинності даного закону є ефекти доходу і заміщення. Перший указує на те, що при більш низькій ціні товару споживач може купити його, не відмовляючи собі в придбанні інших альтернативних товарів, другий виражається в тім, що при більш низькій ціні споживач хоче придбати дешевий товар замість аналогічних, котрі сталі відносно дорогими. Еластичність показує, наскільки відсотків змінитися одна зміна економічна величина при зміні іншої на один відсоток. Прикладом може служити еластичність попиту за ціною, чи цінова еластичність попиту, що показує на скільки зміниться в процентному відношенні величина попиту на товар при зміні його ціни на один відсоток. Показники еластичності попиту мають досить широке практичне застосування. Кожен підприємець має мету максимізувати свій прибуток. Якщо його витрати відносно постійні, тобто майже не залежать від обсягу наданих споживачам послуг (оренда торгового кіоску чи складського приміщення, проведення футбольного матчу чи естрадного концерту, транспортні послуги, дитячі атракціони та каруселі і т.д.), то величина прибутку залежить від виручки. Обсяг виручки підприємець може регулювати збільшуючи або зменшуючи ціну послуги. Звичайно при зміні ціни буде змінюватись і обсяг попиту, тому менеджерів подібного бізнесу цікавить чутливість величини попиту до зміни ціни їх товару на 1%, а це і є не що інше як еластичність попиту. При цьому всі менеджери повинні знати, що не обов`язково повинен бути аншлаг у залі або повністю заповнена дитяча карусель, щоб отримати найбільшу грошову виручку. Адже, якщо попит на квитки відомої футбольної команди нееластичний, то це означає, що збільшення ціни на ці квитки призведе до зменшення попиту, але з менш відчутною силою, ніж підвищення цін, тобто виручка зростатиме. Саме через це ми часто можемо бачити не заповнені стадіони, зали, каруселі, купейні вагони, літаки, торгові місця на ринках і т.д. Якщо держава не втручається в ринковий механізм, тобто не вводить контроль за цінами, то попит і пропозиція на конкурентному ринку прийдуть до рівноваги і встановиться ринкова ціна товару та його загальний об`єм виробництва. Рівновага виникає при таких цінах і при такій кількості товарів, при яких конкурентні сили збалансовані, тобто коли кількість товарів, які продавці бажають продати. В результаті виникає рівноважна ціна – ціна такого рівня, коли об`єм пропозиції відповідає. Коливання попиту та пропозиції змінюють рівновагу кількості товарів на ринку. Це виражається у наступному: • Збільшення попиту викликає зріст як рівноважної ціни, так і рівноважної кількості товару; • Зменшення попиту призводить до спаду рівноважної ціни і рівноважної кількості товару; • Зріст пропозиції товару викликає зменшення рівноважної ціни та збільшення рівноважної кількості товару; • Скорочення пропозиції призведе до збільшення рівноважної ціни та зменшення рівноважної кількості товару Таким чином, на ринку попит і пропозиція не завжди врівноважені, але ринок завжди близиться до рівноваги. В ринковій економіці діє закон попиту і пропозиції, згідно якому будь-яка зміна попиту і пропозиції автоматично включає стихійний механізм пошуку рівноважних цін, тобто рівноваги виробництва і споживання, що і створює збалансованість економіки.
Вариант:нет
Литература:1. Бєляєв О. О., Бебело А. С. Політична економія: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — 328 с. 2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело, 1994. 3. Булатов А.С..Экономика - М.: Наука, 1995 г. 4. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / серия “Экономическая мысль Запада”. – М.: Наука, 1984. 5. Курс экономической теории / под ред Чепурина, Киселевой Киров 1994. 6. Семюелсон Пол А., Нордгуаз Вільям Д. Мікроекономіка / Пер. з англ. С. Панчишина. — К.: Основи, 1998. — 676 с. 7. Мацкуляк И. Стратегия занятости: предотвращение безработицы - К.: Наукова думка, 1996 г. 8. Пирога Ігор Степанович, Пирога Сергій Степанович. Державне регулювання економіки: від противаг до консенсусу. — Луцьк, 2003. — 206с. 9. Політична економія: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2003. — 354 с. 10. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — 508 с. 11. Савченко А. Г. Макроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2001. 12. Стеченко Дмитро Миколайович. Державне регулювання економіки: Навч. посібник. — К. : Вікар, 2003. — 262с. 13. Савченко А. Г. Макроекономічна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 135 с. 14. Савченко А. Г. Макроекономічна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 135 с. 15. Экономика: макро- и микроанализ / С.Н.Ивашковский Москва 1999. 16. http://www.ukrstat.gov.ua/ Офіційний сайт Державного Комітету Статистики 17. http://me.kmu.gov.ua/ Офіційний сайт Міністерства економіки України 18. Дж. Ф. Стенлейк. Економікс для початківців. Москва, видавництво “Республіка”, 1994 рік. 19. Дикрет КМУ “Про акцизний збір” від 26.12.92 № 18-92 із змінами. 20. Едвін Дж. Долан. Мікроекономіка. Видавництво АТ “Санкт-Петербург оркестр”,1994 рік. 21. Кемпбелл Р. Макконелл, Стенлі Л. Брю. Економікс: принципи, проблеми, політика. Москва, видавництво “Республіка”, 1993 рік. 22. Кириленко В.І. Мікроекономіка. / Навчальний посібник. – Київ: Таксон, 1998. 23. Кулішов В.В. Мііікроекономіка / Навчальний посібник. – Львів: Магнолія плюс, 2005. 24. Лісовий А.В. Мікроекономіка / Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 25. Мікро- і макроекономіка, практикум. АТ “Літера плюс”, “Санкт-Петербург оркестр”, 1994 рік. 26. Нурієв Р., Авдашева С. Базові економічні поняття. Питання економіки №11, 1993 рік. 27. Нурієв Р., Розанова Н. Поводження споживача в ринковій економіці. Питання економіки № 1, 1994 рік. 28. Основи ринкової економіки. Термінологічний словник. Москва, видавництво МАІ, 1992 рік. 29. Сажина М. Ринки ресурсів ( матеріали до лекції ). Російський економічний журнал № 4, 1994 рік 30. .Статистичний щорічник України за 2004 рік / Міністерство статистики України – Київ: Техніка, 2004.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (223)