Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка підприємства»Економіка підприємств»

Контрольна робота з економіки підприємства

Карточка работы:5262к
Цена:
Тема: Контрольна робота з економіки підприємства
Предмет:Економіка підприємств
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Економіка
Тип:Контрольна робота
Задание: Варіант 6 1. Дайте розгорнуту відповідь на питання. 1. Виробничий процес. Типи й методи організації виробництва. 2. Сутність, структура та нормування оборотних засобів підпри- ємства. 3. Методи оцінки ефективності капіталовкладень. ІІ. Тести. Визначити та обґрунтувати найбільш точну і повну відповідь: 1. Корпорації від партнерств відрізняються тим, що: а) належать до товариств з обмеженою відповідальністю; б) їхній капітал утворюється на пайових засадах; в) рішення приймають ті, хто вніс пай; г) право голосу мають лише дійсні члени; д) капітал утворюється у грошовій формі та поділяється на одна- кові за номінальною величиною неподільні паї у вигляді акцій. 2. Залишкова вартість основних фондів відображає: а) можливу ціну продажу основних фондів; б) різницю між відновлювальною і первісною вартістю основних фондів; в) ще не перенесену на вироблену продукцію, послуги частину їх вартості. 3. Зазначте, за якої системи оплати праці виробіток робітника в межах норми оплачується за звичайними відрядними розцінками, а додатковий виробіток — за підвищеними відрядними розцінками: а) погодинно-преміальної; б акордної; в) відрядно-прогресивної. ІІІ. Розрахункове завдання. Задача 1. У виробничому цеху встановлено й діють 60 верстатів. Трудомісткість виготовлення однієї деталі становить 0,4 нормо-год. Режим роботи двозмінний, тривалість зміни — 8 год. У році — 258 ро- бочих днів. Регламентовані простої верстатів становлять 5 % номі- нального фонду часу. Коефіцієнт використання виробничої потуж- ності — 0,95. Визначити річну виробничу потужність цеху та фактичну кількість виготовлених ним деталей. Задача 2. На підприємстві є 3400 одиниць устаткування. Один ро- бітник обслуговує 204 одиниці устаткування. Номінальний і реаль- ний фонд робочого часу становлять відповідно 100 і 84 дні. Режим роботи підприємства двозмінний. Визначити необхідну кількість ро- бітників.
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание: ЗМІСТ 1. Виробничий процес. Типи й методи організації виробництва 3 2. Сутність, структура та нормування оборотних засобів підприємства 8 3. Методи оцінки ефективності капіталовкладень 12 Тести 15 Задача 1 17 Задача 2 18 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 19  
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
16
Выводы:
Вариант:6
Литература: СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Болотіна Н. Б., Чанишева Г. І. Трудове право України: підручник. – К.: Знання, 2001. – 564 с. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://ebk.net.ua/Book/TPravo/06-10/91007.htm 2. Горелик О. Анализ и оценка эффективности долгосрочных инвестиций Електронний ресурс. – Режим доступу: http://bizentropy.biz/articles/183-analiz-i-ocenka-yeffektivnosti-dolgosrochnyx-investicij.html 3. Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Сучасна економіка. – К.: Вища школа, 2005. – 325 с. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.slv.com.ua/book/64/4648.html 4. Макаровська Т. П., Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2003. – 304 с. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://fingal.com.ua/content/view/521/39/1/1/ 5. Небава М. І., Адлер О. О., Козловський В. О., Лесько О. Й., Мокіна Ю. В. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства. Навчальний посібник Електронний ресурс. – Режим доступу: http://posibnyky.vstu.vinnica.ua/ekonomika/ 6. Примак Т. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 5-те вид., стер. – К.: Вікар, 2008. – 219 с. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://ekonomika.biz.ua/ 41_Sutnist_sklad _i_klasifikatsiya_ oborotnih_zasobiv_20.html#20 7. Экономика предприятия. Учебник / Под общ. ред. С. Ф. Покропивного. – Пер. с укр. 2-го перераб. и доп. изд. – К.: КНЭУ, 2002. – 528 с. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/ content/view/189/39/1/0/
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (770)