Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Інформаційні системи та технології»Інформатика та комп'ютерна техніка»

Контрольна робота з економічної інформатики

Карточка работы:5263к
Цена:
Тема: Контрольна робота з економічної інформатики
Предмет:Інформатика та комп'ютерна техніка
Дата выполнения:2011
Специальность (факультет):Економіка
Тип:Контрольна робота
Задание:1. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ОСНОВНІ ФАЗИ ЦИКЛУ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. ЯКІ ЗАДАЧІ ПІДЛЯГАЮТЬ АВТОМАТИЗАЦІЇ НА ФАЗІ ОБЛІКУ? 2. ОПИШІТЬ ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. 3. ОПИШІТЬ СТРУКТУРУ ДОМЕННИХ ІМЕН В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ. 4. ОПИШІТЬ ЯК ПІДБИВАТИ ПРОМІЖНІ ПІДСУМКИ В СПИСКАХ ДАНИХ MS EXCEL. 5. ОХАРАКТЕРИЗУЙТЕ ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ. 6. ПОЯСНІТЬ СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ. 7. НА ПЕРШОМУ АРКУШІ КНИГИ MS EXCEL СТВОРІТЬ ТАБЛИЦЮ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ З 20 РЯДКІВ І П’ЯТИ СТОВПЦІВ: “НАЗВА МАГАЗИНУ”, “НАЗВА ТОВАРУ”, “КІЛЬКІСТЬ”, “ЦІНА”, “ВАРТІСТЬ”. ПЕРШІ ЧОТИРИ СТОВПЦІ ЗАПОВНІТЬ БУДЬ-ЯКИМИ ДАНИМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ФОРМИ ДАНИХ, А ЗНАЧЕННЯ СТОВПЦЯ “ВАРТІСТЬ” РОЗРАХУЙТЕ ЗА ФОРМУЛОЮ. ЗА ДОПОМОГОЮ РОЗШИРЕНОГО ФІЛЬТРУ ВИЗНАЧТЕ РЯДКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ТАБЛИЦІ, В ЯКИХ КІЛЬКІСТЬ ПРОДАЖУ ПЕРЕВИЩУЄ 5 ОДИНИЦЬ, АБО ВАРТІСТЬ НЕ ПЕРЕВИЩУЄ 100 ГРИВЕНЬ І РЕЗУЛЬТАТ ЗАПИШІТЬ НА ДРУГОМУ АРКУШІ. НА ОСНОВІ ПЕРШОЇ ТАБЛИЦІ НА ТРЕТЬОМУ АРКУШІ СТВОРІТЬ ЗВЕДЕНУ ТАБЛИЦЮ, В ЯКІЙ ВИЗНАЧТЕ ЗАГАЛЬНУ ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ КОЖНОГО ВИДУ, ЯКІ БУЛИ ПРОДАНІ В КОЖНОМУ МАГАЗИНІ. 8. НЕХАЙ ВИ МАЄТЕ НАМІР УЗЯТИ КРЕДИТ НА СУМУ 10000 ГРН. ПІД 8% РІЧНИХ ТЕРМІНОМ НА 5 РОКІВ. НА ЧЕТВЕРТОМУ АРКУШІ КНИГИ MS EXCEL ОЦІНІТЬ РОЗМІР ЩОМІСЯЧНИХ ВИПЛАТ ПО ЦЬОМУ КРЕДИТУ З ОГЛЯДУ НА ТЕ, ЩО РОЗРАХУНКИ ПОВИННІ ВІДБУВАТИСЬ В КІНЦІ КОЖНОГО МІСЯЦЯ. 9. ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРОСТУ ЛІНІЙНУ РЕГРЕСІЮ НА П’ЯТОМУ АРКУШІ КНИГИ MS EXCEL ВИЗНАЧТЕ ЗАЛЕЖНІСТЬ Y ВІД X, ЯКЩО ВОНА ЗАДАНА НАСТУПНОЮ ТАБЛИЦЕЮ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 X 6,95 7,00 7,05 7,10 7,15 7,20 7,25 7,30 7,35 7,40 Y 7,12 7,18 7,23 7,29 7,34 7,38 7,40 7,45 7,49 7,55 СПРОГНОЗУЙТЕ ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЇ ПРИ Х = 7,50. ЗБЕРЕЖІТЬ ДОКУМЕНТ MS EXCEL НА ДИСКЕТІ ПІД НАЗВОЮ ВПРАВА1 10. СТВОРІТЬ В MS ACCESS БАЗУ ДАНИХ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ ТОВАРІВ, ЯКА СКЛАДАЄТЬСЯ З ТАБЛИЦІ “КЛІЄНТИ”, З ПОЛЯМИ (“КОД_КЛІЄНТУ”, “ПРІЗВИЩЕ”, “АДРЕСА”, “ФІРМА”), І ТАБЛИЦІ “ЗАМОВЛЕННЯ” З ПОЛЯМИ (“НОМЕР”, “КОД_КЛІЄНТУ”, “НАЗВА_ТОВАРУ”, “ДАТА”, “КІЛЬКІСТЬ”, “СУМА”). ТИПИ ПОЛІВ ВИБЕРІТЬ ВІДПОВІДНО ДО ЇХНЬОГО ЗМІСТУ. СТВОРІТЬ ФОРМУ “КЛІЄНТУРА” НА ОСНОВІ ТАБЛИЦІ “КЛІЄНТИ” І ВВЕДІТЬ ЗА ЇЇ ДОПОМОГОЮ 10 ЗАПИСІВ У ЦЮ ТАБЛИЦЮ. ВВЕДІТЬ 20 ЗАПИСІВ БЕЗПОСЕРЕДНЬО В ТАБЛИЦЮ “ЗАМОВЛЕННЯ” ВРАХОВУЮЧИ, ЩО ОДИН КЛІЄНТ МОЖЕ ЗАКАЗАТИ ДЕКІЛЬКА ТОВАРІВ. ЗРОБІТЬ ПОЛЕ “КОД_КЛІЄНТУ” КЛЮЧОВИМ У ТАБЛИЦІ “КЛІЄНТИ” БАЗИ ДАНИХ MS ACCESS І ЗВ’ЯЖІТЬ ЧЕРЕЗ НЬОГО ТАБЛИЦІ “КЛІЄНТИ” І “ЗАМОВЛЕННЯ” ВІДНОШЕННЯМ ТИПУ “ОДИН-ДО-БАГАТЬОХ”. СТВОРІТЬ ЗАПИТ “ПІДСУМКИ” НА ОСНОВІ ТАБЛИЦЬ “КЛІЄНТИ” І “ЗАМОВЛЕННЯ”, ЩО ПОКАЗУЄ ВСІХ КЛІЄНТІВ РАЗОМ З ТОВАРОМ, ЯКИЙ ВОНИ ЗАМОВИЛИ. НА ОСНОВІ ЗАПИТУ “ПІДСУМКИ” СТВОРІТЬ ЗВІТ “ЗАМОВЛЕНІ ТОВАРИ”, В ЯКОМУ ПІДРАХУЙТЕ ЗАГАЛЬНУ СУМУ ЗАМОВЛЕНИХ ТОВАРІВ. ЗАПИШІТЬ БАЗУ ДАНИХ НА ДИСКЕТУ ПІД НАЗВОЮ БАЗА1. 11. ПІДГОТУЙТЕ ДЛЯ ВІДПРАВКИ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ ЛИСТ З БУДЬ ЯКИМ ЗМІСТОМ, ЩО МІСТИТЬ ВАШУ РОБОЧУ КНИГУ MS EXCEL В ЯКОСТІ ВКЛАДЕННЯ, І ЗБЕРЕЖІТЬ ЙОГО НА ДИСКЕТІ ПІД НАЗВОЮ ЛИСТ1. ХТО МАЄ ДОСТУП ДО ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ, МОЖЕ НАДІСЛАТИ ЛИСТ НА АДРЕСУ KIT@IAPM.EDU.UA .
ВУЗ:Міжрегіональна Академія Управління (МАУП)
Содержание: ЗМІСТ 1. Охарактеризуйте основні фази циклу управління підприємством. Які задачі підлягають автоматизації на фазі обліку? 2 2. Опишіть основні функції корпоративних програмних систем. 5 3. Опишіть структуру доменних імен у мережі Інтернет. 6 4. Опишіть, як підбивати проміжні підсумки в списках даних MS Excel. 7 5. Охарактеризуйте основні концепції реляційних баз даних. 8 6. Поясніть сутність технології експертних систем. 11 Завдання 7. 12 Завдання 8 17 Завдання 9 18 Завдання 10 20 Завдання 11 27 Список використаної літератури 28
Курс:3
Реферат:
Язык:Укр.
Вступление:
Объём работы:
23
Выводы:
Вариант:нет
Литература: Список використаної літератури: 1. Інформатика. Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології / Ред. Пушкаря О. І. – К.: Академія, 2002. 2. Стоцкий Ю. Office ХР. Самоучитель. – Санкт-Петерб.: Питер, 2005. – 570 с. 3. Берлинер З. М. и др. Microsoft Office ХР. Самоучитель. – М: Бином, 2001. – 430 с. 4. Петров Ю. А., Климович Е. Л., Юрили Ю. В. Комплексная автоматизация управления предприятием. – М.: Дело, 2006. 5. Кондрашова С. С. Информационные технологии в управлении. – К.: МАУП, 1998.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (295)