Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінанси»

Загальні риси та тенденції розвитку фінансів зарубіжних країн на сучасному етапі. Приклади з практики зарубіжних країн

Карточка работы:58812б
Цена:
Тема: Загальні риси та тенденції розвитку фінансів зарубіжних країн на сучасному етапі. Приклади з практики зарубіжних країн
Предмет:Фінанси
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Фінанси
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:
Содержание:ВСТУП 3 1. Сучасні тенденції у розвитку фінансових систем 4 2. Фінансові системи окремих країн світу 7 2.1. Фінансова система Японії 7 2.2. Банківська система Великобританії 9 ВИСНОВКИ 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 15
Курс:5
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Головна сучасна тенденція розвитку світових економічних відносин пов'язана з поширенням інтеграційних процесів, які охоплюють не лише економічні зв'язки, а й національні фінансові системи держав. Вплив світових інтеграційних процесів на трансформацію національних фінансових систем найяскравіше проявляється в Європі, особливо в Європейському співтоваристві, де з 1 січня 1999 р. у безготівковий обіг було введено нову грошову одиницю - євро. Вона замінила ЕКЮ (у перспективі замінить національні грошові знаки) та стала єдиною валютою країн Європейського валютного та економічного союзу, котрий завершить формування в країнах ЄС єдиного внутрішнього ринку товарів, послуг, капіталу. Стан фінансової системи великою мірою залежить від гармонійного взаємозв'язку та розвитку всіх її складових. Фінансові системи багатьох країн світу ще не набули рис, притаманних ринковій економіці, і знаходиться в стадії формування. Нині фінансові можливості багатьох держав, які залежать від обсягу фінансових ресурсів, залишаються досить обмеженими. Стратегія розвитку банківської системи повинна визначати перспективу забезпечення стійкості грошової системи та розвитку національної економіки. Ступінь стабільності банківської системи є однією з домінант економічного зростання і характеризує ефективність грошово-кредитної та фінансової політики держави, її здатність забезпечити стабільність банківської системи і відповідно – зміцнення національної валюти. Фінансові системи кожної країни світу мають свої особливості, відмінності, притаманні лише цій країні. Дослідженню цих питань і буде присвячена дана робота.
Объём работы:
14
Выводы:Отже, із усього вищевикладеного можна зробити наступні висновки та узагальнення: - Фінансові системи кожної країни світу мають свої особливості, відмінномті, притаманні лише цій країні. - Стосовно фінансової системи Японії, на головні об’єкти державного регулювання перетворилися «погані борги» та зниження обсягів кредитування. З 1992 по 1997 роки було проведено низку заходів щодо зниження ставки рефінансування, списання «поганих боргів» інвестиційним компаніям «дзюсен» (компанії, що займаються нерухомістю). Держава також виступила гарантом кредитування малого та середнього бізнесу. - Питання щодо реформування японської економічної системи з метою пристосування цієї закритої країни до економічного розвитку в умовах глобалізації залишається відкритим й сьогодні. - Банківська система Великобританії - одна з найбільш розвинених у світі. Фінансові установи країни надають найширший спектр послуг - консультаційних, юридичних, бухгалтерських, управлінських. Дерегулювання підсилило тенденцію до диверсифікованості фінансових послуг, надаваних банками, універсалізації їхньої діяльності. Так, комерційні банки роблять послуги, які раніше надавали торговельні банки, вторгаються в сферу страхування, приєднують компанії, що спеціалізуються на видачі споживчого кредиту. - Успіх британських банків обумовлений сполученням декількох сприятливих факторів. Головну роль зіграла зміна загальної ситуації у світовій економіці. Деякий підйом економіки в 2001-2002 р. збільшив потреби у фінансових послугах. Мали значення й діяльність британських банків за межами країни, і здешевлення кредиту. Однією із причин успіхів британських банків в останні роки є їхня активна участь у процесі злиттів і поглинань компаній. - За рівнем концентрації банківського капіталу Великобританія завжди перебувала на одному з перших місць у світі. - У Великобританії можна виділити кілька найбільших фінансових груп, які контролюють більшу частину економіки – промисловості, торгівлі, кредитної системи й ін. Найбільш великі фінансові групи Великобританії наближаються за своєю міццю до найбільших фінансових груп США, а в деяких галузях навіть обігнали їх. Особливістю фінансового капіталу Великобританії є його широкі міжнародні зв'язки.
Вариант:нет
Литература:1. Баскакова М. Япония // МЭ и МО. – 2002. – № 8. 2. Головата К.В. Великобританія // Питання економіки. – 2006. – №6. 3. Динкевич А.И. Особенности экономического развития Японии 90-х // Деньги и кредит. – 2004. – № 6. 4. Економіка зарубіжних країн.: За ред. професора, доктора економічних наук А.С. Філіпенка. – К..: Либідь, 2006. 5. Єрмошенко М. М. Фінансова система держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. – К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2001. 6. Мировая экономика. Экономика стран и регионов.: Учебник / Под ред. д-ра экономических наук профессора М.Н. Осьмовой. – М.: Флинта: Московский психологическо-социальный институт, 2005. 7. Пищик В.Я. Перспективы вступления Великобритании в зону евро // Банковское дело. – 2004, № 9. 8. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. – К.: Либідь, 2004.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (562)