Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економічний аналіз і статистика»Статистика»

Статистика населення та трудових ресурсів. Статистика праці

Карточка работы:5878б
Цена:
Тема: Статистика населення та трудових ресурсів. Статистика праці
Предмет:Статистика
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Статистика населення та трудових ресурсів За станом на 01.01.2005 р. 01.01.2006 р. 1) чисельність населення країни 20000 тис. осіб ____ тис. осіб 2) чисельність чоловіків 9000 тис. осіб 9140 тис. осіб 3) чисельність осіб працездатного віку 8000 тис. осіб 7950 тис. осіб 4) частка непрацеспроможних у у працездатному віці 2,5% 3,0% 5) рівень зайнятості населення країни 40,0% 42,0% За 2005 рік: - народилось 200 тис. дітей - померло 70 тис. осіб - прибуло до країни 400 тис. осіб Питання: 4) Порівняти природний та механічний прирости населення 7) Визначити зміну частки населення працездатного віку протягом 2005 р. (у %) 10) Скласти прогноз чисельності зайнятих на 01. 01. 2008 р Статистика праці За станом на 01.01.05 01.04.05 01.07.05 01.10.05 01.01.06 Чисельність зайнятих (тис. осіб) 8000 8100 8300 8200 8627 Показники Од. виміру І півріччя ІІ півріччя Кількість робочих днів дні 130 140 Середня тривалість робочого дня години 7.2 7.5 Вартість виробленої продукції млрд. грн. 25.0 23.3 Питання: 2) Визначити вплив зміни середньої чисельності зайнятих на кількість відпрацьованих люд.-днів та люд.-годин (у %) 4) Порівняти темпи приросту середньогодинної та середньоденної продуктивності праці. 5) Визначити вплив зміни середньогодинної продуктивності праці на зміну обсягу продукції (у%). Галузі Обсяг продукції, млрд. грн. Середня чисельність зайнятих, тис. осіб. І півр. ІІ півр. І півр. ІІ півр. Промисловість 15,0 11,3 4300 4527 Інші 10,0 12,0 4000 4100 Всього 25,0 23,3 8300 8627 Питання: 7) Визначити, як змінилася продуктивність праці в зв’язку із зміною структури зайнятих. 8) Який фактор більше вплинув на зміну середньої продуктивності праці по країні?
ВУЗ:Університет Економіки і Права «КРОК» (КРОК)
Содержание:Статистика населення та трудових ресурсів Статистика праці Література
Курс:2
Реферат:
Язык:9
Вступление:
Объём работы:
76
Выводы:
Вариант:нет
Литература:1. Ковтун Н.В., Столяров В,С. Загальна теорія статистики. Курс лекцій. К.: Хвиля, 1996. 2. Общая теория статистики. Учебник. Под общей редакцией проф. Елисеевой И.И. М.: Финансы и статистика, 1995. 3. Общая теория статистики. Учебник. Под редакцией Ефимовой М.Р. М.: 1996. 4. Практикум по теории статистики. Учебное пособие. под ред. проф. Шмойловой Р.А. - М.:1998. 5. Статистика. Підручник. За ред. Герасименка С.С., Головача А.В., Єриної А.М., К.:КНЕУ 1998. 6. Теорія статистики. Практикум. За ред. Єріної А.М., Пальянс З.А. – синій колір, стислий виклад теорії, приклад рішень, задачі. Рекомендується!
Дополнительная информация:укр подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (308)