Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Точні науки»Фізика»

Контрольна робота з предмету Фізика

Карточка работы:1797-2012п
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету Фізика
Предмет:Фізика
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Інженер-технолог
Тип:Контрольна робота
Задание:Контрольна робота № 3 Задача 3.7. Рівняння коливання матеріальної точки масою т = 10 г має вигляд см. Побудувати (у межах одного періоду) графіки залежності від часу кінетичної Wк, потенціальної Wp і повної W енергій. Задача 3.17. Написати рівняння коливання, отриманого в результаті додавання двох однаково напрямлених гармонічних коливань з однаковим періодом Т = 4с і однаковою амплітудою А = 5 см. Різниця фаз цих коливань ?? = ?/3. Задача 3.27. Математичний маятник довжиною l = 25 см здійснює згасаючі гармонічні коливання з логарифмічним декрементом згасання ? = 0,5, за який час t повна енергія маятника зменшиться у 10 разів? Задача 3.37. Знайти довжнну хвилі ?, якщо зміщення точки, що відстоїть від джерела коливань на відстані l = 4 см у момент часу t = T/6 дорівнює половині амплітуди. Задача 3.47. Точка приймає участь одночасно у двох гармонічних коливаннях, які відбуваються у взаємно перпендикулярних напрямках і описуються рівняннями: x = 3cos2?t, см і y = 4cos(2?t + ?), см. Визначити рівняння траєкторії точки та зобразити її у відповідному масштабі. Задача 3.57. При фотографуванні предмет освітлюють лампою, яка знаходиться від нього на відстані r1 = 1,5 м. У скільки разів необхідно збільшити час експозиції, щоб отримати таке саме зображення, якщо лампу відсунути від предмета на відстань r2 = 2,25 м? Задача 3.67. Збиральну лінзу, виготовлену з скла (n = 1,6), що має фокусну відстань у повітрі Fп = 12 см, занурили у воду (nв = 1,33). Чому буде дорівнювати нове значення Fв її фокусної відстані? Задача 3.77. На поверхню лінзи, показник заломлення якої nс = 1,6 нанесли прозору плівку. Показник заломлення плівки nпл = 1,3. Якою має бути найменша товщина d цієї плівки для максимального ослаблення відбитого світла у середній частині видимого спектра (? = 500 нм)? Задача 3.87. Визначити кутову дисперсію D? дифракційної ґратки для довжини хвилі ? = 650 нм, якщо кут дифракції ? = 15°. Задача 3.97. Кут максимальної поляризації світла іБ при відбитті світла від кристала кам'яної солі дорівнює 57°. Визначити кут заломлення світла r. Контрольна робота № 4 Задача 4.7. Температура абсолютно чорного джерела теплового випромінювання Т1= 2500 К. Визначити температуру другого джерела, якщо відомо, що довжина хвилі, яка відповідає максимуму його спектральної випромінювальної здатності на ?? = 0,6 мкм більша, ніж у першого джерела. Задача 4.17. Робота виходу електронів з кадмію А = 4,08 еВ. Яку довжину хвилі має випромінювання, яке падає на кадмій, якщо при фотоефекті максимальна швидкість фотоелектронів становить vmax = 6,8•105 м/с? Задача 4.27. Визначити енергію та імпульс фотона з довжиною хвилі 2•10–10 м. Задача 4.37. Монохроматичний пучок світла (? = 450 нм) падає по нормалі до поверхні і спричиняє тиск Р = 4,5 мкПа. Яка кількість фотонів попадає в одиницю часу на одиницю площі цієї поверхні? Коефіцієнт відбиття світла ? = 0,2. Задача 4.47. Визначити швидкість протона з довжиною хвилі де Бройля 2 пм. Задача 4.57. Середній час життя атома у збудженому стані становить ?t ? 10–3 с. При переході атома у нормальний стан випромінюється фотон, середня довжина якого 600 нм. Оцінити ширину ?? спектральної лінії, якщо не відбувається її ширення за рахунок інших процесів. Задача 4.67. В однозарядному іоні літію електрон перейшов з третього енергетичного рівня на другий. Визначити довжину хвилі, яка випускається при цьому іоном літію. Задача 4.77. Два ядра з однаковими масовими числами називають дзеркальними одне до одного, якщо кількість протонів в одному з них дорівнює кількості нейтронів у іншому. Вказати ядра, дзеркальні до ядер 7Ве, 19Ne, 16О, 52Fe, 54Со. 4.87. Скільки атомів З 1 млн. атомів полонію розпадаються за добу? Задача 4.97. Якщо бомбардувати бор тепловими нейтронами, іде реакція . Знайти енергію, що виділяється при реакції.
ВУЗ:Інший (Україна)
Содержание: Задача 3.7. 3 Задача 3.17. 4 Задача 3.27. 5 Задача 3.37. 5 Задача 3.47. 6 Задача 3.57. 7 Задача 3.67. 8 Задача 3.77. 8 Задача 3.87. 9 Задача 3.97. 9 Задача 4.7. 11 Задача 4.17. 11 Задача 4.27. 12 Задача 4.37. 12 Задача 4.47. 13 Задача 4.57. 13 Задача 4.67. 14 Задача 4.77. 14 Задача 4.87. 15 Задача 4.97. 16 Список використаної література 17
Курс:3
Реферат:
Язык:українська
Вступление:
Объём работы:
20
Выводы:
Вариант:нет
Литература: 1. Кучерук І.М., Горбачук I. T., Луцик П.П. Загальний курс фізики. Т.1 / І.М. Кучерук, I. T. Горбачук, П.П. Луцик. - Київ: Техніка. 1999. 2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики. Т.2 / І.М. Кучерук, I. T. Горбачук, П.П. Луцик.- Київ: Техніка. 2001. 3. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики. Т.З / І.М. Кучерук, I. T. Горбачук, П.П. Луцик.- Київ: Техніка. 1999. 4. Савельев И.В. Курс обшей физики. т.2. / И.В. Савельев. - М. : Наука. 1988. 5. Савельев И.В. Курс обшей физики. т.3. / И.В. Савельев. - М. : Наука. 1989. 6. Трофимова Т.И. Курс физики. / Т.И. Трофимова. - М. : Высшая школа. 2001. 7. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. / А.А. Детлаф, Б.М. Яворский - М.: Высшая школа. 1989. 8. Гаркуша І.П. та ін. Загальний курс фізики. Збірник задач. / І.П. Гаркуша. - Київ: Техніка. 2003. 9. Волькенштейн B.C. Сборник задач по курсу обшей физики. / B.C. Волькенштейн. - М. : Наука 1985. 10. Трофимова Т. И. Сборник задач по физике. / Т. И. Трофимова. - М. : Наука. 1999.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (101)