Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Макроекономіка»

Контрольна робота з предмету Макроекономіка

Карточка работы:1639-2012п
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету Макроекономіка
Предмет:Макроекономіка
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:Задача № 1 Уявімо, що на початку XIX ст. Англія і Франція, виробляючи два товари — сукно й зерно, мали такі суспільно-необхідні витрати на їхнє виробництво: в Англії на виробництво 1 метра сукна витрачається 10 годин праці, а 1 тони зерна — 20 годин; у Франції ці цифри відповідно складають 20 і 30 годин. Яка з країн повинна спеціалізуватись на виробництві сукна і зерна у відповідності з законом вартості згідно з принципом абсолютних переваг А.Сміта? Якою буде ситуація згідно з принципом відносних переваг Д.Рікардо? Відповідь обґрунтуйте. Зробіть аналітичні висновки. Задача № 2 Досліджуючи трудову теорію вартості А. Сміт виходив з того, що час, витрачений на дві різні роботи співвідноситься не тільки за кількістю, а й за різною степінню витрачених зусиль. К. Маркс же виходив з суспільно-необхідних витрат. Встановіть мінові пропорції обміну між виробництвом зерна і плодів за А. Смітом й К. Марксом, якщо вартість 30 мішків зерна становить 90 годин, а вартість 15 корзин плодів — 30 годин. Степінь витрачених зусиль при виробництві зерна за А. Смітом в двічі вища, аніж при виробництві плодів, за К. Марксом — витрати суспільно-необхідні. Як зміняться ці пропорції за К. Марксом, якщо продуктивність праці при виробництві зерна зросте вдвічі, а при виробництві плодів — не зміниться? Як зміняться ці пропорції за А. Смітом, якщо інтенсивність праці при виробництві зерна не зміниться, а плодів — зросте в 4 рази. Відповідь обґрунтуйте і зробіть аналітичні висновки. Задача № 2 Досліджуючи трудову теорію вартості А. Сміт виходив з того, що час, витрачений на дві різні роботи співвідноситься не тільки за кількістю, а й за різною степінню витрачених зусиль. К. Маркс же виходив з суспільно-необхідних витрат. Встановіть мінові пропорції обміну між виробництвом зерна і плодів за А. Смітом й К. Марксом, якщо вартість 30 мішків зерна становить 90 годин, а вартість 15 корзин плодів — 30 годин. Степінь витрачених зусиль при виробництві зерна за А. Смітом в двічі вища, аніж при виробництві плодів, за К. Марксом — витрати суспільно-необхідні. Як зміняться ці пропорції за К. Марксом, якщо продуктивність праці при виробництві зерна зросте вдвічі, а при виробництві плодів — не зміниться? Як зміняться ці пропорції за А. Смітом, якщо інтенсивність праці при виробництві зерна не зміниться, а плодів — зросте в 4 рази. Відповідь обґрунтуйте і зробіть аналітичні висновки. Задача № 2 Досліджуючи трудову теорію вартості А. Сміт виходив з того, що час, витрачений на дві різні роботи співвідноситься не тільки за кількістю, а й за різною степінню витрачених зусиль. К. Маркс же виходив з суспільно-необхідних витрат. Встановіть мінові пропорції обміну між виробництвом зерна і плодів за А. Смітом й К. Марксом, якщо вартість 30 мішків зерна становить 90 годин, а вартість 15 корзин плодів — 30 годин. Степінь витрачених зусиль при виробництві зерна за А. Смітом в двічі вища, аніж при виробництві плодів, за К. Марксом — витрати суспільно-необхідні. Як зміняться ці пропорції за К. Марксом, якщо продуктивність праці при виробництві зерна зросте вдвічі, а при виробництві плодів — не зміниться? Як зміняться ці пропорції за А. Смітом, якщо інтенсивність праці при виробництві зерна не зміниться, а плодів — зросте в 4 рази. Відповідь обґрунтуйте і зробіть аналітичні висновки. Задача № 3 За даними таблиці 2 розрахуйте суспільно-необхідний час на виготовлення товару за методологією К. Маркса. Вкажіть чим він визначається. Яким буде суспільно-необхідний час, якщо продуктивність праці І і II групи товаровиробників збільшиться вдвічі, а ІІІ групи – в 1,5 рази. Задача № 4 Держава зменшила свої закупки на 42 млн.грн., що викликало скорочення ВНП на 126 млн.грн. На яку величину треба зменшити особисті податки, щоб досягти попереднього значення ВНП за методологією Дж.М.Кейнса ?
ВУЗ:Інститут реклами (ІР)
Содержание:  Задача № 1 3 Задача № 2 6 Задача № З 9 Задача № 4 12 Список використаної літератури 14  
Курс:5
Реферат:
Язык:українська
Вступление:
Объём работы:
4
Выводы:
Вариант:нет
Литература: 1. Історія економічних учень: Навчальний посібник / Базилевич В.Д., Гражевська Н.І., Гайдай Т.В., Леоненко П. М., Нестеренко А. П.. - К.: Знання, 2004.- 1300 c. // Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-1824.html 2. Злупко С.М. Історія економічної теорії: Навчальний посібник / К.: Знання, 2005.- 719 c. // Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-3613.html 3. Єщенко І.С. Сучасна економіка: Навч. посіб. / І.С.Єщенко, Ю.І.Палкім. — К. Вища шк., 2005. — 327 с. // Електронний ресурс. - Режим доступу: http://library.if.ua/books/64.html 4. Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник / В.В.Козик, Л.А.Панкова, Н.Б. Даниленко. - К.: Знання, 2008.- 406 c. // Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-book-110.html 5. Ніколенко Ю.В. Основи економічної теорії: Підручник / Ю.В.Ніколенко. – Київ: ЦНЛ, 2003. - 540 c. // Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/OsnEkTeor/Oet01-05/5502.htm 6. Юхименко П. І. Історія економічних учень: Навчальний посібник / П.І.Юхименко, П.М.Леоненко. - К.: Знання-Прес, 2005.- 583 c. // Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/books-text-2191.html
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (223)