Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Туризм і туристичний бізнес»

Організація екскурсійна діяльність в Чернігівській області

Карточка работы:5868б
Цена:
Тема: Організація екскурсійна діяльність в Чернігівській області
Предмет:Туризм і туристичний бізнес
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Менеджер міжнародного туризму
Тип:Курсова робота
Задание:
ВУЗ:
Содержание:ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ 5 1.1. Класифікація і тематика екскурсій 5 1.2. Підготовка екскурсії 11 1.3. Проведення екскурсії 17 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЕКСКУРСІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 22 2.1. Загальна характеристика Чернігівської області 22 2.2. Екскурсійні ресурси Чернігівської області 25 2.3. Проведення екскурсії по визначним місцям Чернігівської області 36 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 49 ВИСНОВКИ 55 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 56 ДОДАТКИ 58
Курс:3
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Актуальність дослідження. Історико-культурна спадщина належить до найцінніших надбань людства. Вона зосереджує в собі кращі здобутки, є золотим скарбом народу. До нерухомих цінностей належать пам'ятки археології, історії, архітектури та містобудування, монументальної скульптури, до рухомих – скарби музеїв, бібліотек, архівів. Велику роль у процесі прилучення кожної людини та суспільства в цілому до системи загальнолюдських і етнонаціональних цінностей, колективної історичної пам'яті, соціального досвіду попередніх поколінь відіграють екскурсії. Екскурсія є організованою формою навчання і одночасно методом навчання. Екскурсії вводять людину у світ нового, раніше невідомого. Без екскурсії неможливо уявити знайомство з пам’ятками архітектури, культури, скульптури. Екскурсії – це також твір мистецтва. Бо вони повинні бути цікавими, захоплюючими, повчальними. Завдяки цьому дослідження організації екскурсії є актуальною темою для всебічного аналізу й розгляду. В роки незалежності України в щирих українців пробуджується інтерес до вивчення і знайомства з екскурсійними об’єктами України. Тому цікавим є запропонування екскурсії по місцям Чернігова і області, що є культурно-пізнавальними. Нами буде розроблено екскурсію під назвою „Подорож Чернігівщиною”. Метою дослідження є розробка екскурсії по визначних місцях Чернігівщини. Об’єктом дослідження виступає Чернігівська область, предметом є організація і розробка екскурсії по Чернігівській області. Досягнення встановленої мети вимагає виконання наступних завдань дослідження: - Розглянути різноманітність екскурсій, тобто надати повну класифікацію екскурсій; - Висвітлити процес підготовки екскурсії, основні аспекти цього етапу; - Комплексно охарактеризувати процес проведення екскурсії; - Вивчити екскурсійні об’єкти Чернігівщини, основні дані про область; - Запропонувати екскурсії по визначним місцям Чернігівщини. Теоретичну базу дослідження становлять праці вітчизняних фахівців з питань екскурсійної діяльності, зокрема, найбільш повно ці питання висвітлені у роботах Бруслиновского Е., Гальченка С., Громова П.Р., Ключковскої Г., Копилиці М.В., Миколайчука Н., Петрука В., Сіліна О., Анісімова А., Тарана Л., Терещенка О., Цалика С., Шандри В., Шаповала Г.Ф., Янішевського В. Та ряду ін. У дослідженні використано ряд загальнонаукових та спеціальних методів дослідження процесів і явищ у їх взаємозв’язку і розвитку. Серед них необхідно виділити методи цитування, методичні прийоми екскурсійної довідки. Інформаційну базу дослідження склали теоретична та практична інформація, періодичні видання. Структура роботи складається зі вступу, в якому обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено його мету та завдання; двох розділів, перший з яких присвячений дослідженню особливостей підготовки і проведення екскурсій, у другому розділі курсової роботи розроблена екскурсія Чернігівщиною. Завершують роботу узагальнюючі висновки за результатами дослідження, список використаних джерел та додатки.
Объём работы:
56
Выводы:Отже, опираючись на вищевикладене, можна зробити наступні висновки та узагальнення: Мета нашої роботи досягнута – нами розроблено, на наш погляд, цікаву екскурсію, яка охоплює найцікавіші місця Чернігова і області. Екскурсія є культурно-пізнавальною, з елементами повчальних розповідей, використанням методів цитування, екскурсійної довідки. Нами вважається, що дана програма екскурсії може бути використана практично різними туристичними агентствами, фірмами Чернігова. Отже, моральним обов'язком сучасників перед наступними поколіннями є зобов'язання зберігати свою самобутність, дбати про розвиток культури, охороняти історико-культурну спадщину. Таким чином, розробка та введення в практику діяльності туристичних підприємств і організацій запропонованого нами екскурсійного напрямку сприятиме не тільки підвищенню рівня цивілізованості й духовності нашого народу, але й займе вагоме місце у числі пріоритетів України як рівноправного члена світового співтовариства. Розроблена нами екскурсія повинна стати невід’ємною частиною навчально-виховного процесу. Також вона розраховані на людей, які мають широке коло знань з питань літератури та мистецтва, на широкий загал інтелектуалів, а також справжніх патріотів – сіячів доброго та вічного. Всі учасники задоволені, бо змогли ознайомитися з видатними місцями Чернігова і області, збагатили своє життя пізнаннями цієї чудової області і гарних об’єктів.
Вариант:нет
Литература:1. Бруслиновский Е. Чернигов // Зеркало недели, № 18 (393) Суббота, 18 - 24 Мая 2002 года. 2. Вулиці Чернігова, довідник. – К.: УРЕ, 1995. 3. Гальченко С. Чернігівська область // Газета "День", №№ 63, 2006. 4. Громов П.Р. Экскурсия и экскурсионное обслуживание. – М.: Высшая школа, 2005. 5. Емельянов Б.В. Екскурсоведение. – М.: Cоветский спорт, 2002. 6. Ключковская Г. Пам’ятники Чернігова // Зеркало Недели, № 10 (639) Суббота, 17 - 23 Марта 2007 года. 7. Копилиця М.В. Організація і методика проведення екскурсій. – К.: Основа, 2004. 8. Миколайчук Н. Тростянецький дендропарк // http://www.kyivweekly.com/article/?14079. 9. Національне надбання України в Чернігівській області. – К.: Наукова думка, 2001. 10. Організація і методика проведення екскурсій // http://fizmet.iatp.org.ua/L8.htm. 11. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. В 4-х томах. – К.: Будівельник, 1983. 12. Петрук В. Чернігівський державний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній"// Вечірній Київ, № 172(13687), 27 липня 1989 р. 13. Рязанцев А.П. Екскурсія як метод навчання і форма організації занять. –Х.: Олді-Плюс, 2005. 14. Силин О. Візитівка міста Чернігова // Персонал Плюс, № 2 (205), 18 - 24 січня 2007 року. 15. Таран Л. Національне надбання України в Чернігівській області // Газета „Вечірній Київ”, №86(17497), Субота, 14 травня 2005 року. 16. Цалик С. Пам'ятки містобудування, архітектури, історії, монументального мистецтва, археології та історико-культурні заповідники Чернігівської області. – К.: Наукова думка, 2001. 17. Чернігів: погляд через століття. – К.: Мистецтво, 1988. 18. Чернігівська область // Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. 19. Чернігівська область. –– Х.: Олді-Плюс, 2005. 20. Шаповал Г.Ф. История туризма. Пособие. – М.: Экоперспектива, 1999.
Дополнительная информация:+додатки подробнее

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (151)