Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Фінанси»Фінансовий аналіз»

Особливості фінансового аналізу в умовах інфляції.

Карточка работы:58602б
Цена:
Тема: Особливості фінансового аналізу в умовах інфляції.
Предмет:Фінансовий аналіз
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік та аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:1. Основні напрямки аналізу балансу 2. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу 3. Врахування інфляції при аналізі балансу Висновки
Курс:7
Реферат:
Язык:укр
Вступление:
Объём работы:
16
Выводы:Аналіз фінансового стану за звітний період починається з його загальної оцінки за даними балансу. А для того, щоб проаналізувати всі питання фінансового стану підприємства, необхідний етап, що передує проведенню аналізу, тобто приведення звітного балансу до такої форми, що, з одного боку, уможливлює об’єк¬тивний аналіз, а з другого — є максимально зручною для проведення аналітичних розрахунків. Для порівняння даних балансу на початок і кінець року номенклатуру статей балансу за попередній звітний рік треба привести в повну відповідність з номенклатурою та групуванням розділів і статей бухгалтерського балансу на кінець року. Крім того, для порівняння даних на початок і кінець звітного періоду необхідно враховувати вплив інфляції.
Вариант:7
Литература:1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика,2003. – 384 с. 2. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту – К.:Молодь, 1997 – 1000 с. 3. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб”єктів господарювання: Монографія.-К.: КНЕУ,2001.-378 с. 4. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования – Минск: Высш.шк., 1997 – 309 с. 5. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2005.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (108)