Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Географія та туризм»Туризм і туристичний бізнес»

Туристичний комплекс в Закарпатському регіоні

Карточка работы:1347-2012п
Цена:
Тема: Туристичний комплекс в Закарпатському регіоні
Предмет:Туризм і туристичний бізнес
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Готельно-ресторанна справа / Готельне господарство
Тип:Дипломна робота
Задание:
ВУЗ:Київський університет Туризму, Економіки і Права (КУТЕП)
Содержание: ВСТУП 5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 8 1. Ініціалізація проекту 8 1.1.Оцінка ділового середовища підприємства як основа розробки проекту 8 1.2. Конкурентне середовище об’єкта туристичного готелю 22 1.3. Асортиментна концепція підприємства 26 1.4. Цінова політика готелю 28 1.5. Комунікаційна політика готелю 31 2. Формування концепції готельного комплексу 33 РОЗДІЛ 1. ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 39 1.1. Інноваційні технології в готельному господарстві 39 1.2. Проектування готельних приміщень 41 1.2.1. Моделювання сервісно-виробничого процесу в готелі 41 1.2.2. Проектування приймально-вестибюльної групи приміщень 48 1.2.3. Проектування житлових приміщень 51 1.2.4. Проектування приміщень культурно-дозвільного та фізкультурно-оздоровчого призначення 55 1.2.5. Проектування господарських та виробничих приміщень 56 1.2.6. Проектування адміністративних, побутових та технічних приміщень 57 1.2.7. Розрахунок кількісного складу персоналу засобу розміщення 59 1.3. Проектування приміщень закладу ресторанного господарства 61 1.3.1. Моделювання сервісного процесу в закладі ресторанного господарства 61 1.3.2. Моделювання виробничого процесу в закладі ресторанного господарства 70 1.3.3. Проектування адміністративно-побутових та технічних приміщень 85 1.4. Визначення загальної площі об’єкту та поверховості будівлі 88 1.5. Розроблення заходів щодо забезпечення санітарно-гігієнічних норм в проектованому об’єкті готельно-ресторанного господарства 89 1.6. Розроблення об’ємно-планувального рішення закладу 93 РОЗДІЛ 2. АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ 95 2.1. Передпроектні роботи 95 2.1.1. Розроблення попередніх концептуальних архітектурних пропозицій 95 2.1.2. Розроблення пропозицій щодо розміщення об’єктів будівництва на земельних ділянках 96 2.1.3. Визначення інженерних характеристик об’єкта 97 2.2. Інженерно-будівельні рішення закладу 101 2.2.1. Інженерні системи проектованого закладу 101 2.2.2. Пропозиції щодо дизайну 105 2.2.3. Будівельно-технічні показники проекту 106 2.2.4. Кошторис будівництва 107 2.3. Порядок здачі в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта 109 2.4. Заходи щодо охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища 111 2.4.1. Створення системи управління охороною праці 111 2.4.2. Заходи охорони праці у виробничих приміщеннях закладу готельно-ресторанного господарства 113 2.4.3. Засоби та заходи електробезпеки при експлуатації устаткування 117 2.4.4. Евакуація людей з приміщень та будівель 120 РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ 122 3.1. Управління підприємством 122 3.1.1. Визначення та обґрунтування організаційно-правового статусу об’єкта готельно-ресторанного господарства 122 3.1.2. Розроблення раціональної організаційної структури управління підприємством 126 3.2. Економічна частина 135 3.2.1. Обґрунтування операційних доходів та операційних активів статусу об’єкта готельно-ресторанного господарства 135 3.2.2. План з праці та планування поточних витрат закладу ресторанного господарства і готелю 140 3.2.3. Планування операційного прибутку та планування основних показників діяльності статусу об’єкта готельно-ресторанного господарства на перші п’ять років 145 3.2.4. Оцінка ефективності капітальних вкладень і окупності проекту 146 ВИСНОВКИ 151 Список використаних джерел 153
Курс:5
Реферат:
Язык:українська
Вступление: За даними всесвітньої організації туризму ВТО та МГА у світі зареєстровано більше 308 тис. готельних підприємств. Основна їх кількість зосереджена в Європі-171 тис. готелів (лідером є Італія), 88 тис. в Америці. Показником забезпеченості готелями є кількість готельних місць на одну тис. жителів країни, наприклад у Австрії це 86, у Швейцарії 42, в Україні це - 2,3 місця на 1 тис. населення. Показником якості і рівню готелів країни є коефіцієнт завантаженості готелю. Наприклад в середньому у країнах Європи це 66-75%, в Україні на сучасному етапі це 32%. Оптимальний рівень 60-80%, це дає можливість забезпечити оптимальний рівень рентабельності готелів та цієї галузі туризму країни. Межею виживання вважається 40% завантаженості. Рівень розвитку готельного комплексу країни це один з найголовніших показників рівня розвитку економіки держави, впровадження в країні високотехнологічних засобів будівництва та інтерактивних систем, рівень розвитку культури та інтересу до країни. Швидкий розвиток технологій будівництва, поява нових будівельних та оздоблювальних матеріалів, запровадження електроніки та комп’ютерної техніки, інтерактивних технологій, з одного боку, та зростання всесвітніх подорожей та туризму різного рівня, урізноманітнення туристичного попиту, загострення конкуренції між готелями та пошуки нових сегментів ринку, зміна самої філософії обслуговування – з іншого, зумовили появу сучасних тенденцій розвитку всесвітнього готельного господарства: ? використання сучасних комп’ютерних та інтерактивних технологій; ? диверсифікація готельних послуг; ? індивідуалізація обслуговування; ? екологія готелю; ? спеціалізація пропозиції; ? концептуалізація діяльності. Комп`ютерна техніка почала проникати на ринок готелів у 80-х роках. Натепер можна говорити про не можливість існування готельного господарства у світі без постійного одночасного розвитку бізнесу та технологій. Розвиток комп’ютеризації у сучасних готелях йде у двох напрямках. По перше, це підключення до світових мереж бронювання та автоматизація трудомістких технологічних процедур з керування організмом готелю, життєзабезпечення та безпека – управління збутом, управління номерним фондом на різних рівнях, в обслуговуванні гостей, у телекомунікація. Диверсифікація готельних послуг знаходить своє відображення в урізноманітненні їх асортименту. Нині в готелях надається велика кількість послуг – різноманітні заклади харчування, фітнес, велнес - і спа - центри, салони краси, послуги побутового характеру, танцзали, музичні та тематичні салони, спортивні майданчики та корти, зал для конференцій, переговорів, бізнес-центри для постійної індивідуальної роботи гостя, виставкові та універсальні зали, торгівельні заклади різних напрямків. Поява нових функцій в готельному світовому комплексі коректує функціональну схему та планувальну структуру споруд готелів. Концепція та вибір функцій в готелі створюється на стадії проектування споруди та формує її тип й планувальне рішення. Основною послугою готелю залишається проживання, тому у сучасній практиці номенклатура типів номерів теж розширюється. Рівень обладнання та обслуговування номерів постійно зростає та використовує найсучасні світові технології. Відносно до рівня готелю розробляється дизайн меблів, складається система типових елементів, концепція та рівень інвестицій закладу впливає на підбір матеріалів. Існує ціла низка рекомендацій прийнятих у світі щодо якості оформлення інтер’єрів номерного фонду, яка складається з концепції чи окремого готелю, чи ланцюга готелів, з чим і пов’язана актуальність обраної теми. Відповідно відзначимо, що метою нашої роботи є створення проекту готельного комплексу в Закарпатському регіоні. В свою чергу об’єктом роботи виступає готельний комплекс в Закарпатській області Мукачевський район, а предметом – організація процесу проектування та подальшого функціонування означеного готелю. Відповідно до мети визначимо завдання роботи: ? визначити концептуальні підходи до створення готельного комплексу шляхом проведення маркетингових досліджень на готельному ринку Закарпатського регіону; ? провести проектування готельного комплексу з урахуванням інженерно-технологічних вимог; ? провести проектування архітектурно-будівельних робіт з метою оснащення та дизайнерського рішення закладу; ? розрахувати організаційно-економічне обґрунтування проекту готелю. В процесі дослідження були використані наступні методи: структурно-функціональний метод - розгляд будь-якого явища як системного з обов'язковим аналізом функцій взаємодіючих елементів, метод наукової абстракції - він полягає у виділенні найбільш суттєвих сторін процесу, що вивчається, абстрагуванні від усього другорядного, випадкового, аналіз - предмет дослідження розчленовується, мислення йде від конкретного до абстрактного, синтез - досліджує те чи інше явище у взаємозв'язку та взаємодії його складових, метод поєднання логічного й історичного підходів до вивчення явища тощо. Теоретичною і методологічною базою дослідження виступають праці провідних спеціалістів з питань проектування закладів готельного господарства, публікації періодичних видань, матеріали науково-практичних конференцій, нормативно-правові документи України стосовно досліджуваної галузі тощо.
Объём работы:
146
Выводы:Підводячи підсумки дипломного проекту - створення готельного комплексу в Закарпатському регіоні – «Шале Закарпаття», ми маємо відзначити наступне. Описуючи загальні положення нами було наведено обґрунтування створення закладу готельного господарства – готельного комплексу «Шале Закарпаття», що знаходиться у смт. Кольчино, Закарпатська область. Ми навели результати маркетингового дослідження регіонального та місцевого ринку готельних послуг з метою надання оцінки ділового середовища та визначення конкурентоспроможності готелю, в результаті чого встановили доцільність створення готелю подібного типу. Надалі нами було наведено характеристику комплексу маркетингу проектованого готелю та визначено концепцію готельного комплексу. В інженерно-технологічному розділі дипломного проекту ми розглянули інноваційні технології, які сьогодні використовують вітчизняні готелі. Надалі нами було проведено проектування готельних приміщень, в ході чого ми навели характеристику послуг готелю «Шале Закарпаття», структурно-логічну схему основного технологічного процесу виробництва готельних послуг в проектованому готелі, а також визначили технологічний алгоритм гостьового циклу та навели його особливості. Окрім того, нами було проведено проектування приймально-вестибюльної групи приміщень, житлових приміщень, приміщень культурно-дозвільного та фізкультурно-оздоровчого призначення, господарських та виробничих приміщень, адміністративних побутових та технічних приміщень, ми розрахували кількісний склад персоналу готелю. Проводячи проектування приміщень закладу ресторанного господарства, ми навели схему просторового забезпечення сервісного процесу ресторану «Ешер», що є частиною готелю «Шале Закарпаття», по елементну організацію процесу обслуговування в ресторані, розрахували кількісний та якісний склад персоналу ресторану, прогнозовану динаміку добової завантаженості зали. Надалі ми провели моделювання виробничого процесу в закладі ресторанного господарства, в ході чого розрахували виробничу програму закладу, надали характеристику постачанню закладу, розрахували площі приміщень ресторану «Ешер». Після цього ми провели проектування адміністративно-побутових та технічних приміщень ресторану та визначили загальну площу проектованого об’єкту, яка склала 2790,45 кв.м для готелю та 364,7 кв.м. для ресторану. Розроблюючи архітектурно-будівельний розділ дипломного проекту ми визначили концептуальні архітектурні пропозиції закладу, пропозиції щодо розміщення об’єктів будівництва на земельних ділянках, визначили інженерні характеристики об’єкта та системи водопостачання, теплопостачання проектованого закладу. Нами були наведені пропозиції щодо дизайну готельного комплексу. Надалі нами було розраховано будівельно-технічні характеристики проекту, наведено порядок здачі в експлуатацію закінченого об’єкта, наведено заходи щодо охорони праці, техніки безпеки тощо. В ході розроблення організаційно-економічної частини проекту нами було визначено та обґрунтовано організаційно-правовий статус проектованого закладу, де ми відзначили, що це є товариство з обмеженою відповідальністю; розробили раціональну організаційну структуру управління підприємством. Надалі нами було проведено розрахунки для економічного обґрунтування проекту, в ході чого ми встановили, що період окупності інвестиційного проекту становить 3,14 років.  
Вариант:нет
Литература: 1. Про охорону праці : Закон України // ВВР №50. – 2011. 2. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України // ВВР, N 2-3. – 2012. 3. ДБН А.3.1-3-94. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів. Основні положення 4. ДНАОП 0.00-1.31-99 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин 5. ДНАОП 7.1.30–1.02?96 «Правила охорони праці для підприємств ресторанного господарства» 6. Міждержавні будівельні норми СНиП 21-01-97 «Будівельні норми і правила: пожежна безпека будівель і споруд». 7. Міждержавні будівельні норми МСН 2.02-01-97 «Будівельні норми і правила: пожежна безпека будівель і споруд». 8. Міждержавні будівельні норми СНиП 23-05-95 «Природне і штучне освітлення» 9. Міждержавні будівельні норми СНиП 2.04.05-91 (2000) «Опалення, вентиляція і кондиціонування» 10. ДСТУ Б А.1.1-5-94. Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів 11. ДСТУ Б В.2.6-10-96. Конструкції будинків і споруд 12. Міждержавні будівельні норми П-78-81 «Норми проектування. Підприємства громадського харчування» 13. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Київський ун-т туризму, економіки і права. / Л.Г. Агафонова, О.Є. Агафонова. — К. : Знання України, 2002. — 352с. 14. Азарян Е.М., Сушко О.В. Рекламные стратегии предприятий ресторанного хозяйства: монография / Донецкий национальный ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского. / Е.М. Азарян, О.В. Сушко. — Донецьк : ДонНУЭТ, 2007. — 152c. 15. Антонова В.А. Стратегическое развитие ресторанного бизнеса: теория и методология исследования: монография / Донецкий национальный ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского. / В.А. Антонова. — Донецк : ДонНУЭТ, 2008. — 226с. 16. Антонова В.А. Організація обслуговування на підприємствах харчування: Навчальний посібник для студ. усіх форм навчання спец. "Технологія харчування" Текст / В.А. Антонова. — Донецьк, 2005. — 156с. 17. Архіпов В.В., Іванникова Т.В., Архіпова А.В. Ресторанна справа: асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. / В.В. Архіпов, Т.В. Іванникова, А.В. Архіпова. — К. : Інкос, 2007. — 382с. 18. Бабарицька В.К., Малиновська О.Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи. Сервісне забезпечення турпродукту: навч. посібник. — 2-ге вид., перероб. та доп. / В.К. Бабарицька, О.Ю. Малиновська. — К. : Альтерпрес, 2008. — 286с. 19. Бальба Н. Критерии выбора системы управления гостиницей / Н. Бальба, В. Чернышов // Пять звезд. – 2009. – № 1. – С. 183. 20. Богалдин-Малых В.В. Маркетинг и управление в сфере туризма и социально-культурного сервиса: туристические, гостинично-ресторанные и развлекательные комплексы: Учеб. пособие. / В.В. Богалдин-Малых. – М. : Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та, 2004. – 558 с. 21. Богушева В.И. Бары и рестораны. Искусство обслуживания. / В.И. Богушева. – Ростов –на – Дону. : Издательство «Феникс», 2003. – 352 с. 22. Браймер Р.А., Бейкер С.А., Пейдж Г.С. Основы управления в индустрии гостеприимства / Пер. с англ. – М. : Аспект Пресс, 1995. – 382 с. 23. Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. / Ю.Ф. Волков. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. — 352с. 24. Волкова И.В., Миропольский Я.И., Мумрикова Г.М. Ресторанный бизнес в России: с чего начать и как преуспеть. / И.В. Волкова, Я.И. Миропольский, Г.М. Мумрикова. – М. : Издательство Флинта, 2002. – 184 с. 25. Головко О.М. Організація готельного господарства Текст / О.М. Головко, Н.С. Кампов, С.С. Махлинець, Г.В. Симочко. – К. : Кондор, 2007. – 380 с. 26. Економіка підприємства ресторанного господарства: Плани семінарських занять та метод. вказівки до самост. роботи для студ. спец. 7.050107, 8.050107 "Економіка підприємства" / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / Н.Г. Міценко (уклад.), О.І. Іляш (уклад.) — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. — 60с. 27. Жарновська Т.С. Принципи проектування підприємств харчування. Зб.наук.праць КНУБА. / Т.С. Жарновська. – Київ, 2008. – с.67-71. 28. Жукова М.А. Индустрия туризма: менеджмент организации: Учеб. пособие. / М.А. Жукова. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 197 с. 29. Зорин И.В., Зорин А.И. Туризм и отраслевые системы: Учеб. пособие. / И.В. Зорин, А.И. Зорин. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 271 с. 30. Классификация механических и тепловых процессов обработки сырья. Вестник индустрии питания России // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.pitportal.ru/vestnik/section158/9006.html 31. Керб Л.П. Основи охорони праці Текст / Л.П. Керб. – К. : КНЕУ. – 2003. – 215 с. 32. Король О.Д., Крачило М.П. Менеджмент туризму: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2008. — 240c. 33. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посіб. / В.Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2003. – 298 с. 34. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник Текст / Н. В. Краснокутська. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 504 с. 35. Кристофер Э.-Т. Ресторанный бизнес, / Э.-Т.Кристофер. - М., “Росконсульт”, 2005. – 190 с. 36. Кузнєцов Н. Основи економіки готельного та ресторанного господарства. / Н. Кузнєцов. - К, 2003. – 365 с. 37. Мазаракі А.А. Організація обслуговування у підприємствах ресторанного господарства: Підручник Текст / Мазаракі А.А., Благополучна Н.П., Гайовий І.І., Григоренко О.М., Литвиненко Т.Є. — К. : КНТЕУ, 2005. — 631с. 38. Мунін Г.Б., Карягін Ю.О., Роглєв Х.Й., Руденко С.І. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України; Київський національний ун-т культури і мистецтв / Михайло Михайлович Поплавський (заг.ред.), О.О. Гац (заг.ред.). — К. : Кондор, 2008. — 460c. 39. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент. / Л.І. Нечаюк. - К. : “Центр Начальної Літератури”, 2006. – 325 с. 40. Никуленкова Т.Т., Лавриненко Ю.И. Проектирование предприятий общественного питания. / Т.Т. Никуленкова, Ю.И. Лавриненко. – М. : Издательство Колос, 2005. – 436 с. 41. Обслуживание на предприятиях питания: Учебное пособие для колледжей и профессионально-технических училищ. Автор - составитель Л.А. Радченко. – Ростов –на – Дону: Издательство «Феникс», 2001. – 384 с. 42. П’ятницька Г.Т. Ресторанне господарство України: ринкові трансформації, інноваційний розвиток, структурна переорієнтація: монографія Текст / Г.Т. П’ятницька. — К. : КНТЕУ, 2007. — 465 c. 43. П’ятницька Н.О. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства. / Н.О. П’ятницька. – К. : 2009. – 487 с. 44. Пожежна безпека: навч. посіб. для вузів / А. П. Рожков. - К. : Пожінформтехніка, 2009. - 255 с. 45. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту Текст / Х.Й. Роглєв. - К. : Кондор, 2005. - 408 с. 46. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах ресторанного сервісу. Ресторанна справа: довідник офіціанта. — Вид. 3-тє, випр. і доп. / Я.М. Сало. — Л. : Афіша, 2007. — 301с. 47. Сокол Т.Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах Текст / Т.Г. Сокол. – К. : Альтерпрес, 2009. – 447 с. 48. Сочка К. Звіт з базового дослідження стратегічного пріоритету Закарпатської області «Розвиток туризму та курортно-рекреаційної сфери» / К. Сочка. – Ужгород, 2012. – 560 с. 49. Тимошенко З.І., Мунін Г.Б., Дишлевий В.П. Маркетинг готельно-ресторанного бізнесу: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Європейський ун-т. — К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2007. — 245с. 50. Уренёв В.П. Интерьер и оборудование предприятий общественного питания. / В.П. Уренёв. – К. : Будівельник, 1988. – 350 с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (152)