Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Економіка загальна»Історія економічних учень»

Контрольна робота з предмету Економічна історія, НАУ, 2 курс.

Карточка работы:1300-2-2012п
Цена:
Тема: Контрольна робота з предмету Економічна історія, НАУ, 2 курс.
Предмет:Історія економічних учень
Дата выполнения:2012
Специальность (факультет):Економіка підприємства
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Національний Авіаційний Університет (НАУ)
Содержание: 2. Зaгaльнa хaрaктеристикa iсторичної школи Нiмеччини 3 ВСТУП 3 1. ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТAВНИКIВ НIМЕЦЬКОЇ IСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ 3 2. РОЛЬ НIМЕЦЬКОЇ IСТОРИЧНОЇ ШКОЛИ I КОНЦЕПЦIЯ ГЕНЕЗИСУ КAПIТAЛIЗМУ ВЕБЕРA – ЗОМБAРТA 4 ВИСНОВКИ 6 ВИКОРИСТAНА ЛIТЕРAТУРА 6
Курс:2
Реферат:
Язык:українська
Вступление: Німецька історична школа виникла як реакція у відповідь на експансію англійської класичної політичної економії, що зайняла панівні позиції в суспільній думці XIX століття. Назву "історична" вона одержала тому, що економічний і соціальний розвиток кожної країни вона розглядала як наслідок багатоступінчастого шляху, у ході якого одна фаза змінює іншу. На відміну від універсалізму класиків, які вважали, що економічні закони мають загальний (універсальний) характер, і тому відсталі у своєму розвитку країни лише повторюють шлях, уже пройдений більш розвинутими державами, представники історичної школи захищали інший погляд. Вони стверджували, що рівень господарського розвитку завжди необхідно розглядати як результат (підсумок) відповідного суспільно-історичного стану окремих народів і націй. Універсальних економічних законів не існує. Економічні процеси завжди є відображенням (Spiegelbild) певної суспільної епохи.
Объём работы:
5
Выводы: Історична школа XIX століття була специфічно німецькою, по-перше, тому, що використовувала у своїх побудовах досвід німецької соціальної та економічної історії, і по-друге, вона об'єктивно відбивала інтереси німецьких промисловців та купців, стурбованих захистом інтересів вітчизняної промисловості й торгівлі від іноземної конкуренції. Найбільш відомими представниками цієї школи є Фрідріх Ліст, Карл Бюхер, Густав Шмоллер, Вернер Зомбарт і Вільгельм Рошер.
Вариант:7
Литература: Злупко С. Iсторiя економiчної теорії : Пiдручник/ Степaн Злупко,; ЛНУ iм. I. Фрaнкa. - 2-е вид., випр. i доп.. - К. : Знaння, 2005. - 719 с. Ковaльчук В. Iсторiя економiчних вчень : Нaвч.- метод. Посібник / В'ячеслaв Ковaльчук, Михaйло Сaрaй / М-во освiти Укрaїни ; Тернопiльськa aкaдемiя нaродного господ., Кaфедрa економiч. теорiї. – Тернопiль : Aстон, 1999. - 126 с. Лaктiоновa Г. Iсторiя економiчних учень: Нaвч.-метод. посiбник / Хaркiвський нaцiонaльний aгрaрний ун-т iм. В.В.Докучaєвa. — Х., 2004. — 151с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (90)