Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Педагогіка»Загальна педагогіка»

Методика викладення у вищій школі

Карточка работы:58593б
Цена:
Тема: Методика викладення у вищій школі
Предмет:Загальна педагогіка
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Облік і аудит
Тип:Контрольна робота
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:ВСТУП 3 1. Визначення поняття «контроль знань» 3 2. Методи та форми контролю знань 10 ВИСНОВКИ 14 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 16
Курс:7
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Контроль знань студентів є складовою частиною процесу навчання. За визначенням, контроль - це співвідношення досягнутих результатів із запланованими цілями навчання. Деякі викладачі традиційно підходять до організації контролю, використовують його в основному заради показників досягнутого. Перевірка знань студентів повинна давати відомості не тільки про правильність чи неправильності кінцевого результату виконаної діяльності, але і про її саму: чи відповідає форма дій даному етапу засвоєння. Правильно поставлений контроль навчальної діяльності студентів дозволяє викладачу оцінювати одержувані знання, уміння, навички, вчасно надати необхідну допомогу і добиватися поставлених цілей навчання. Усе це в сукупності створює сприятливі умови для розвитку пізнавальних здібностей студентів і активізації їхньої самостійної роботи. Добре поставлений контроль дозволяє не тільки правильно оцінити рівень засвоєння студентами досліджуваного матеріалу, але і побачити свої власні удачі і промахи. Проблема контролю за навчальною діяльністю студентів не нова, і педагогічний досвід накопичений у цій області багатий і різнобічний.
Объём работы:
15
Выводы:Гуманітарні знання необхідні всім. Без них не обійтись у сім'ї, у відносинах між людьми. Тому гуманітарна освіта стала потребою сьогодення. Вона покликана сформувати у громадян України гуманітарні знання, культуру, вміння аналізувати ситуацію та приймати обґрунтовані рішення. Зараз робиться спроба запровадити нову якість гуманітарної освіти, для того, щоб сформувати у громадян глибоке розуміння суті процесів, які відбуваються в суспільстві. Систематичний контроль знань і умінь студентів - одна з основних умов підвищення якості навчання. Викладач у своїй роботі повинен використовувати не тільки загальноприйняті форми контролю (самостійна і контрольна роботи, усне опитування біля дошки і т.д.), але і систематично винаходити, упроваджувати свої засоби. Уміле володіння викладачем різними формами контролю знань і умінь сприяє підвищенню зацікавленості студентів у вивченні предмета, попереджає відставання, забезпечує активну роботу кожного учня. Контроль для студентів повинен бути навчальним. В результаті проведення нетрадиційних форм контролю знань і умінь розкриваються індивідуальні особливості студентів, підвищується рівень підготовки до семінару, що дозволяє вчасно усувати недоліки і пробіли в знаннях студентів.
Вариант:нет
Литература:1. Бондарчук О.І. Бондарчук Л.І. Основи педагогіки та психології. Курс лекцій. - К.: МАУП, 1999. 2. Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття) 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка. - К., 1999. 4. Осадчук АЛ. "Сутність і види контролю перевірки знань учнів" //Історія в школі - 2001 №2 с.2-7. 5. Охитина Л.Т. Психологические основы урока. В помощь учителю. - М.: Просвещение, 1977. 6. Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учебник для студ. высш. учеб. заведений: В 2 кн. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. 7. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.АГончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова - К.: Либідь, 1999. 8. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. пособие. - М.: Юристъ, 1997.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (31)