Поиск по каталогу
расширенный поиск
Украина, г.Киев
тел.: (066)772-50-34
(098)902-14-71
(093)107-18-04

email: info@7000.kiev.ua
Загальноосвітні дисципліни»Екологія»

Світоглядні основи біобезпеки. Біоетика.

Карточка работы:58582б
Цена:
Тема: Світоглядні основи біобезпеки. Біоетика.
Предмет:Екологія
Дата выполнения:2007
Специальность (факультет):Правознавство
Тип:Реферат
Задание:
ВУЗ:Відкритий Міжнародний Університет Розвитку Людини «Україна» (ВМУРоЛ "Україна")
Содержание:Вступ 3 Біобезпека 4 Розвиток генної інженерії 5 Небезпека генетично модифікованих організмів 7 Картахенський протокол 8 Білетика 10 Висновки 13 Література 15
Курс:2
Реферат:
Язык:укр
Вступление:Генетично модифіковані організми - це рослини, тварини, комахи, гени яких цілеспрямовано змінені людиною. Проблема генетичних модифікацій вже давно стала справою не тільки науковців. На мільйонах гектарів полів росте збіжжя, що змінене методами генетичної інженерії. З генетично модифікованими організмами ми можемо зіткнутися і під час щоденних закупів продуктів. Використання генетично модифікованих організмів (ГМО) в державах ЄС регулюється національними законодавствами відповідно до директив Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 року щодо навмисних вивільнень в навколишнє середовище генетично-модифікованих організмів щодо обмеження використання генетично змінених мікроорганізмів та Картахенського протоколу від 29 січня 2000 року. В Україні основним нормативно-правовим документом, що регулює механізми ввезення, державного випробування, реєстрації та використання генетично модифікованих організмів, є Тимчасовий порядок ввезення, державного випробування, реєстрації та використання трансгенних сортів рослин в Україні, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1304. Кількість генетично-модифікованих рослин, тварин, мікроорганізмів постійно зростає. Це зумовлює необхідність проведення спеціальних наукових досліджень продукції біотехнологій, в тому числі трансгенних рослин, з метою визначення відповідних критеріїв безпеки для здоров’я людини і природних екосистем, збереження біорізноманіття та напрацювання відповідної нормативно-правової бази. Виникає необхідність у посиленні контролю за ввезенням, транзитом та використанням ГМО в Україні.
Объём работы:
14
Выводы:Стає очевидним, що, не навчившися берегти природу та екологічно грамотно взаємодіяти з нею, ми приречені на неминучу загибель. З позицій екологічної моралі традиційні поняття “підкорення природи”, “боротьби з природою”, “корисності” чи “некорисності” для людей фрагментів природи або окремих представників флори чи фауни є некоректними. Екологічна етика від самого початку шукала шляхи виходу за межі суто економічної доцільності, яка завжди була байдужою до екологічних вимог. На заміну їм з’являються поняття “взаємодія з природою”, де хоча протиставлення людини та природи не долається цілком, проте суттєво пом’якшується. Природа стає своєрідною ланкою, що пов’язує людину з людиною. Дедалі відчутнішою є тенденція тлумачити природу та людину не як протиставлення, а як спів-буття. Для того щоб людина не стала істотою, яка знехтувала своєю природною сутністю, необхідно культивувати відчуття своєї єдності з життям, повагу до нього в усіх його проявах та прагнення більш повно зрозуміти природу. Остання мусить розглядатися як повноправний суб’єкт взаємовідносин із суспільством. Отже, щоб не заподіяти шкоди людству, необхідно прискіпливо підійти до дослідження процесів, пов’язаних з одержанням і використанням трансгенних організмів. Продовження досліджень потенційних ризиків від цих продуктів залишається актуальним ще на багато років. Розроблення і прийняття Закону України про біобезпеку, приєднання України до Картахенського протоколу про біобезпеку сприятиме подальшому вивченню генетично модифікованих організмів і протистоянню негативним наслідкам від їх масового впровадження.
Вариант:нет
Литература:1. Л.І. Сидоренко. Сучасна екологія. Наукові, етичні та філософські ракурси, К. Вид. Парапан, 2002. – 152с. 2. Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини: Навч. посібник. – Львів: Вид-во Бескид Біт, 2005. – 204с. 3. Поттер В.Р. Биоэтика: мост в будущее/ Под ред. С.В. Вековшининой, В.Л. Кулиниченко. – К., 2002. – 216с. 4. Вековшинина С.В., Кулиниченко В.Л. Биоэтика: начала и основания. – К.: Сфера, 2002. – 152с.
Дополнительная информация:

    Как купить готовую работу?
Все просто и по шагам:
1) Вы оставляете заявку на сайте (желательно с тел. и e-meil)
2) В рабочее время администратор делает Вам звонок и согласовывает все детали. Формирует счет для оплаты, если это необходимо.
3) Вы оплачиваете работу.
4) После получения подтверждения оплаты (от банка, сервиса Web-money) Мы передаем Вам работу.

Все работы по данному предмету (236)